Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Oljeläckor sker så gott som dagligen i Helsingfors - "redan en liter olja kan göra enorm skada"

Från 2019
Bild på en bäck och stenar, på vattenytan syns skimrande olja.
Bild: Antti Kolppo/Yle

Oljeläckor höll räddningsverket i Helsingfors väl sysselsatta under fjolåret. Under år 2018 bekämpades sammanlagt 335 oljeläckor, alltså nästan en olycka dagligen. Antalet har ökat frekvent de senaste åren.

Bakgrunden till ökningen tros ändå ligga i att folk alltmer anmäler då de ser något oroväckande.

- Förut var attityden mer att några liter olja inte gör så stor skada men nu vet man bättre, säger räddningsverkets kommunikationschef Taisto Hakala.

År 2014 kom 248 fall av oljeläckor till räddningsverkets kännedom i Helsingfors. År 2016 var antalet 284. I hela Finland ligger det årliga antalet på omkring 2000 läckage.

Såväl finländska medborgare som företag blir enligt räddningsverket alltmer medvetna om hur stor skada enbart några droppar olja kan göra ute i naturen.

- Internationellt sett är vi på en bra nivå, men här finns nog mycket att göra ännu innan vi är i mål, konstaterar Hakala.

Hur stor mängd olja krävs för att det ska handla om en oljeläcka?

- Gällande mängden är det enkelt att minnas. Allt över noll är för mycket. Redan en liter olja kan göra enorm skada.

Ju tidigare desto bättre

Då man misstänker en oljeläcka är det viktigt att handla snabbt.
Inget fall är för litet för att bli anmält. Räddningsverket uppmanar alla att genast ringa nödnumret ifall man ser något oroväckande.

Ju snabbare de får kännedom om saken, desto mindre blir skadan och desto lättare blir det att få reda på vem som förorsakat den.

- Många tänker att man bara får ringa 112 om huset brinner, men så fort man ser något som kan vara ett oljeläckage ska man ringa, säger Hakala.

Det första räddningsverket gör är att skydda området och börja utredningen av vad det är för ämne och varifrån det härstammar.

De ansvarar för att säkra området och att läckaget inte sprids medan polisen sköter om att reda ut vem som förorsakat läckan.

- Ju snabbare vi får vetskapen och kan kartlägga vad för ämne det handlar om, desto enklare blir det för polisen att ta reda på vem som förorsakat skadan, säger Hakala.

De 335 fall av specifikt oljeläckage som räddningsverket i Helsingfors bekämpade under fjolåret, handlade om mindre läckor på land och i vattendrag. Läckorna härstammade från allt från privatpersoner till större företag.

Djuren i sämre position

Då det talas om skada, är det inte enbart människan som skadas. Miljöingenjör Esa Rouvinen på Närings-, trafik- och miljöcentralen berättar att oljeläckor skadar såväl människan, djuren som naturen.

- Värst är det då läckorna sker i områden där de kommer i kontakt med grundvatten. Då blir skadan allra mest omfattande, säger Rouvinen.

Rouvinen konstaterar att människan ändå är i en fördelaktig situation i jämförelse med djuren.

- Människor kan man avstyra från oljedrabbade områden, men det går till exempel inte att säga åt fiskar att de inte får simma till ett visst ställe.

Harr är en utrotningshotad fiskart.
Bildtext Fiskar är mycket känsliga för oljeläckage.
Bild: Wikimedia Commons

Rouvinen berättar också att ju tidigare utvecklingsstadie en fisk befinner sig i, desto större är skadan.

- Fullvuxna fiskar tål inte olja bra, men ändå mycket bättre än till exempel fiskrom.

Förorsakaren ska betala

Det är i alla lägen förorsakaren som står för skadan, såvitt man lyckas reda ut vem som förorsakat den. Enligt Hakala lyckas man i de allra flesta fall få reda på vem som ligger bakom skadan.

- För de fall som aldrig klarnar, står i sin tur Finlands oljeskyddsfond, säger Hakala.

Oljeskyddsfonden utbetalar i genomsnitt omkring omkring 10 miljoner euro per år för skador där den som orsakat läckaget förblivit okänd.

Sina medel får fonden från överföringar från statsbudgeten samt från oljeskyddsavgifter. Oljeskyddsavgifter uppbärs exempelvis på olja som importeras till Finland eller olja som transporteras genom landet.

Oaktsamhet vanligaste orsaken

Enligt Hakala är det väldigt sällan man kan kalla oljeläckagen för olyckor. I de flesta fall handlar det om oaktsamhet.

- Visst kan till exempel en maskin gå sönder och då förorsaka en läcka, men i de allra flesta fall handlar det om att man inte varit tillräckligt aktsam och noga, säger Hakala.

Lätt brännolja har runnit ut i Kvarnträsket
Bildtext De flesta oljeläckage beror på oaktsamhet.
Bild: Yle/ Christopher Marins

Hakala poängterar också att det är olagligt att släppa ut olja i naturen. Att göra det till följd av omedvetenhet är enligt honom rätt svårt i ett land som Finland.

- De senaste åren har vi gått mycket framåt på alla plan. Produktförpackningar har information om hur man ska hantera avfall av skadliga ämnen, butiker kan ge information och det finns mottagningsplatser dit man gratis eller för en liten summa kan föra sitt avfall, säger Hakala.

Utöver det trafikerar också Helsingforsregionens miljöskydds bilar runt i regionen och samlar upp skadligt avfall.

- I jämförelse med många andra länder har det verkligen gjorts enkelt för finländaren, säger Hakala.

Diskussion om artikeln