Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tonen hårdnar i glyfosatdebatten ute i världen - Finland avvaktar och fortsätter som förr

Från 2019
Demonstration mot glyfosat i Bryssel
Bild: STEPHANIE LECOCQ

Finländska lantbruks- och kemikaliemyndigheter förhåller sig rätt obekymrade till eventuella hälsorisker med glyfosat. Däremot går debatten om ogräsgiftet allt mer upp i varv ute i världen, skriver Yle uutiset.

Försäljningstillståndet för glyfosat inom EU gäller fram till år 2022 - men redan i år inleder myndigheter en ny bedömningsprocess.

Experter har inte kunnat enas om de eventuella hälsoriskerna med herbiciden glyfosat.

Europeiska kemikalieverket och livsmedelsorganet EFSA anser att medlet är säkert, och så sent som år 2017 blev försäljningtillståndet förlängt med fem år.

En flaska med ogräsmedlet Roundup.
Bild: STEPHANIE LECOCQ

Samtidigt som tillståndet förnyades skrev 1,3 miljoner EU-medborgare på ett upprop om att glyfosat borde förbjudas inom unionen.

Enskilda EU-länder, bland dem Frankrike, har fattat beslut om att landet blir glyfosatfritt till år 2020.

Holland förbjöd försäljningen av Roundup (och parallellpreparat) till privatpersoner inom landets gränser redan år 2015.

Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat ämnet som cancerframkallande. WHO:s särskilda cancerforskningsenhet IARC slog år 2015 fast att glyfosat troligen är cancerframkallande.

Glyfosat har förutom till cancer även kopplats till infertilitet, fosterskador, skador i nervsystemet och njurproblem.

Tonen hårdnar i USA

Exempelvis i USA slog den federala rätten nyligen fast att glyfosatpreparatet Roundup kunde beskyllas för att en konsument insjuknat i lymfkörtelcancer.

Trädgårdsentusiasten Edward Hardeman uppgav att han använt Roundup friskt i flera årtionden - och han stämde tillverkaren eftersom medlet säljs fritt.

Färggrann blomkål.
Bild: Yle/Jonny Smeds

Tillverkaren Bayer har även tidigare dömts till gigantiska ersättningar i motsvarande fall.

Bayer har systematiskt avfärdat beskyllningarna och meddelat att vetenskapliga studier kommer att påvisa att Monsantos verksamhet varit klanderfri. Bayer köpte upp Monsanto för 63 miljarder dollar i fjol.

Trots Bayers förklaringar sjönk aktien med 13 procent på ett dygn efter att domen i Hardeman-fallet föll.

Vem som helst får köpa en flaska

Glyfosat är det mest använda växtbekämpningsmedlet i Finland, såväl i yrkesmässig odling som vid hobbyodling.

Mest används medlet ute på åkrarna, men det sprutas också längs vägar, i trädgårdsodlingar och på järnvägarnas banvallar.

Medlet har tidigare använts allmänt i stadsplanteringar, gångar och stenbeläggningar i tätorter.

Också i barnens lekparker sprutade man tidigare friskt Roundup, men efter en rapport om skadeverkningar år 2011 har flera städers parkavdelningar slutat med det.

Taget vid barnbarnens favoritlekpark på skolhusgatan i Vasa. Foto Christina Mattsson

Yrkesodlare måste avlägga en växtbexämpningsexamen om adekvat skyddsutrustning och om hur man hindrar giftet från att rinna ut i vattendrag.

I ekologiska odlingar får glyfosat inte användas, utan ogräsbekämpningen måste ske på annat sätt.

Tukes: Finländska odlare ansvarsfulla

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes anser att de glyfosatpreparat som säljs fritt till konsumenter kan användas riskfritt utan att användaren klätt sig i specialutrustning.

Tukes kommer att bedöma tillstånden för alla glyfosatpreparat efter att EU behandlat frågan om de verksamma ämnena.

Myndigheten följer årligen upp hur de finländska odlarna använder olika bekämpningsmedel.

- Finländska odlare använder bekämpningsmedel på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Tukes direktiv, säger överinspektör Lotta Kaila.

Jordbrukare Raimo Antila sprutar glyfosat i maj 2015
Bild: Yle/Jouko Tapper

Lantbrukarnas intresseorganisationer förlitar sig för sin del på EU:s linjedragning om att glyfosat inte orsakar cancer då det används på rätt sätt.

Merparten av odlarna utgår fortfarande från att det är tryggt att använda glyfosat.

- Alldeles garanterat diskuteras den här saken mycket. Men någon egentlig oro finns inte, säger växtodlingsombudet Mika Virtanen vid Lantbrukarcentralen MTK till Yle Uutiset.

Lantbruksorganisationerna motsätter sig ett förbud, man vill ha kvar det billiga och effektiva bekämpningsmedlet.

Det har inte utvecklats något lika effektivt alternativ för kommersiell odling.

Vid MTK medger man att ett förbud kan stå för dörren eftersom glyfosatet har fått så dåligt rykte. Man hoppas dock på att det utvecklats ett välfungerande substitut innan medlet förbjuds.

Vid Tukes håller man med om att alla resurser nu borde riktas till att utveckla alternativ till glyfosat.

Diskussion om artikeln