Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholmsstyrelsen återremitterar fusionsavtalet: "Vi vill inte ge ett halvfärdigt arbete vidare till fullmäktige"

Från 2019
Uppdaterad 26.03.2019 11:04.
Lars Gästgivars.
Bildtext Lars Gästgivars (SFP).
Bild: Yle/Johanna Ventus

Korsholms kommunstyrelse har beslutat att återremittera fusionsavtalet med Vasa. Styrelseordförande Lars Gästgivars (SFP) hoppas att Vasa är villigt att förhandla vidare. Michael Luther (SFP) är besviken över beslut.

Tidigare på måndagseftermiddagen godkände stadsstyrelsen i Vasa fusionsavtalet.

Vasastyrelsen förordade att frågan går vidare för beslut i fullmäktige, såtillvida att styrelsepolitikerna i Korsholm gör likadant.

Nu blev det varken ett rakt ja eller ett rakt nej från styrelsen i Korsholm.

Efter omröstning i styrelsen - där fyra ledamöter röstade för att förkasta fusionsavtalet och nio ledamöter röstade för återremittering - står det nu klart att långdansen kring fusionsfrågan inte ännu är över.

Förslaget att återremittera frågan gjordes av Pernilla Vikström (SFP).

Lars Gästgivars, som hör till de Korsholmspolitiker som förespråkar fusion, röstade för återremittering. Han hoppas att det ska finnas förståelse för att processen kommer att fortgå en tid framöver.

Likaså hoppas han att Vasa ånyo skulle vara villigt att slå sig ner vid förhandlingsbordet.

- Vi hoppas att Vasa skulle vara villigt att förhandla med oss och se över några av de detaljer som vi anser att man kunde förbättra i fusionsavtalet.

Mycket har förändrats på några månader

Mer specifikt handlar det enligt Gästgivars bland annat om förvaltningsstadgan och personalstrukturen, frågor som det nuvarande förslaget till fusionsavtal inte tar ställning till.

Även vården är en faktor man behöver se över på nytt, liksom kommunens ekonomi.

- Då fusionsavtalet förhandlades fram trodde vi ännu att vården kommer att föras över från kommunerna till landskapet i och med vårdreformen, men den föll.

- Och så vet vi idag att kommunens bokslut landar på ett rejält minus. Det är sådana här saker vi behöver diskutera, säger Gästgivars.

Stor överraskning

Bland de politiker i Korsholms kommunstyrelse som istället förespråkar att kommunen förblir självständig finns Michael Luther (SFP). Han är besviken över kvällens beslut att återremittera.

- De som vill ha en fusion försöker med alla medel, trots resultatet av folkomröstningen, med våld driva igenom fusionen. Jag upplever det här som ett bottennapp för politiker och politik, säger Luther.

Michael Luther (SFP) kommer ut från ett mötesrum.
Bildtext Michael Luther (SFP).
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Enligt Luther kom kvällens beslut om återremittering som en stor överraskning, en som han anser oskälig för korsholmarna.

Luther påpekar att både kommuninvånarna i Korsholm och kommunens anställda nu skulle förtjäna ett klart besked och arbetsro. Istället gäller fortsatt ovisshet.

- Vi har inte ens mandat till en ny förhandlingsrunda med Vasa stad, ledningsgruppens mandat har tagit slut. Vi saknar också mandat från fullmäktige för att föra några nya förhandlingar överhuvudtaget. Allt hänger nu i luften, säger Luther.

Förutom Michael Luther röstade även Tomas Bäck (SFP), Linda Ahlbäck (SFP) och Kim Eriksson (SDP) emot en återremittering och reserverade sig mot beslutet.

Styrelseordförande Lars Gästgivars räknar med att det arbete som kvarstår kommer att kräva åtskilliga månader och ger Michael Luther rätt såtillvida att man nu tvingas leva med fortsatt ovisshet.

- Men styrelsen jobbar ju med fullmäktiges förtroende. Om fullmäktigeledamöter kommer till mig och säger att det finns saker i avtalet som bör förbättras före de kan tänka sig att godkänna det, då är det ju vår uppgift i styrelsen att jobba för att förbättra avtalet, säger Gästgivars.

Diskussion om artikeln