Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Det krävs sannolikt specialåtgärder för att trygga verksamheten vid Raseborgs sjukhus"

Från 2019
Uppdaterad 26.03.2019 12:22.
Bild på Raseborgs sjukhus.
Bildtext Raseborgs sjukhus klassificeras som ett litet närsjukhus.
Bild: Yle/Minna Almark

Det är förvånansvärt utmanande och dyrt att upprätthålla sjukvård av hög kvalitet inom Västra Nylands sjukvårdsområde. Det visar en rapport som presenterades för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelse på måndagen (25.3).

I rapporten framgår att det behövs specialåtgärder för att trygga verksamheten vid Raseborgs sjukhus.

Rapporten har beretts av HUS ledande överläkare Markku Mäkijärvi. HUS styrelse remitterade enhälligt rapporten för ny beredning och frågan kommer upp på nytt senast på styrelsens möte i juni.

Då den kommer upp på nytt vill styrelsen ha en klar plan för hur situationen vid Raseborgs sjukhus ska lösas. Styrelsen ber att Mäkijärvi tar fram en tidtabell och tydliga målsättningar.

Samarbete inom vården ett alternativ

Raseborg sjukhus är det enda sjukhus som finns inom Västra Nylands sjukvårdsområde. Sjukhuset fungerar som joursjukhus för invånarna i Hangö, Raseborg och Ingå. Det bor endast drygt 42 500 människor i de tre kommunerna.

Det borde utredas hur primärvården och vissa delar av socialvården kunde slås ihop med specialsjukvården. Hit hör till exempel äldrevården, missbrukarvården, handikappomsorgen och barnskyddet.

En korridor på ett sjukhus med många dörrar.
Bildtext Raseborgs sjukhus hade 15 specialområden år 2018.
Bild: Yle/Marga Sandström

En smidig integration skulle rationalisera serviceprocessen, öka invånarnas kundnöjdhet, effektivera kostnadseffektiviteten och antagligen locka ännu kunnigare personal till att bygga nya innovativa modeller för verksamheten inom social-, och hälsovården, sägs det i rapporten.

Det speciella för Raseborgs sjukhus är att invånarantalet nästan fördubblas under sommaren och då är efterfrågan på jourtjänster också betydligt större.

Mera öppen vård behövs

För att kunna ge service till invånarna borde man utvidga den öppna vården och erbjuda tjänster inom kardiologi, reumatologi, geriatri och ögonsjukdomar.

Operationssalarna används däremot för litet och sjukhuset kunde genomföra 700 fler operationer per år. När det gäller beredskap så fungerar Raseborgs sjukhus också som stödsjukhus för Nylands Brigad.

Ingång till raseborgs sjukhus.
Bildtext Raseborgs sjukhus har jour för invånarna i Hangö, Raseborg och Ingå.
Bild: Yle

Raseborgs sjukhus som finns i Ekenäs jämförs i rapporten med sjukhusen i Lojo, Borgå och Hyvinge. Raseborgs sjukhus klassificeras som ett litet sjukhus, Lojo och Borgå som medelstora och Hyvinge som ett stort sjukhus.

Raseborgs sjukhus och Borgå sjukhus definieras som närsjukhus, Lojo sjukhus som förlossningssjukhus och Hyvinge sjukhus som ett stort förlossningssjukhus med många specialinriktningar.

Alla fyra sjukhus har jour för invånarna inom det egna sjukvårdsdistriktet.

Endast 23 läkare i Raseborg

Vid Raseborgs sjukhus jobbade 23 läkare år 2018 och där finns plats för 57 patienter. År 2018 genomfördes det 1609 operationer vid sjukhuset.

Motsvarande siffror för Lojo sjukhus ör 101 läkare, 130 patientplatser 5492 operationer och för Borgå sjukhus 73 läkare, 90 patientplatser och 4306 operationer.

Alla tre sjukhusen hade 15 specialområden år 2018.

Hyvinge sjukhus är det fjärde sjukhuset med jour som ingår i Mäkijärvis rapport. Hyvinge spelar i en helt annan division. Där fanns 202 läkare, 250 patientplatser och genomfördes 7026 operationer år 2018.

I år flyttade de krävande gynekologiska operationerna bort från sjukhusen i Ekenäs och Borgå till övriga sjukhus inom HUS.

Enligt Mäkijärvis rapport har det här förlöpt väl. En kundenkät visar att över 90 procent av patienterna är nöjda med den svenska servicen vid Kvinnokliniken i Helsingfors.

Diskussion om artikeln