Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Från stålrörsfabriken till Raseborgs stad - utvecklingschef Jennifer Gammals designar sitt eget jobb

Från 2019
Uppdaterad 01.04.2019 12:56.
Jennifer Gammals
Bildtext Jennifer Gammals jobbade tidigare som kvalitets- och miljöchef vid SSAB:s rörfabrik i Hangö.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Med en ny chef i spetsen ska det nu bli ordning på utvecklingsavdelningen i Raseborg. Jennifer Gammals har jobbat sju veckor som ny utvecklingschef.

Raseborgs stad har haft en utvecklingschef sedan 2016. Alltsedan dess har utvecklingschefens arbetsbild varit mer eller mindre oklar.

Därför är det nu Jennifer Gammals uppgift att designa sin egen arbetsbild så att staden får en utvecklingschef med ett uppdrag som staden vill ha.

Näringsliv i fokus

Klart är att fokus ska ligga på näringslivet. I näringslivsfrågor jobbar Gammals i tätt samarbete med stadsdirektör Ragnar Lundqvist, stadens näringslivsteam och stadsutvecklingssektionen.

Utanför staden har hon kontakt med företag, företagarföreningar, företagsutvecklingsbolaget Novago och TE-centralen.

- Nu kartlägger jag vad vi har för kontakter och vilka kontakter vi borde utveckla mer och skapa bättre samarbete med: hur ofta ska vi träffas och i hurdant format?

Nya arbetssätt på utvecklingsavdelningen

Som ny i staden gäller det för Gammals att bekanta sig med hela organisationen. Bland annat handlar det om att bekanta sig med stadens olika direktiv och stadgar.

- Sedan bekantar jag med min egen avdelning och det vi håller på med där. Jag försöker strukturera arbetssätt som är gemensamma för min avdelning som innefattar turism, kultur, kollektivtrafiken och skärgårdsfrågor.

- Tanken är att de olika avdelningarna ska bli självgående och arbeta enligt de målsättningar som vi har. Men först måste vi bygga systemet. Det finns ju system men mitt sätt att jobba är att först titta vad som finns och så gör man en struktur på det och sedan utvecklar man det.

Höga förväntningar från företagarhåll

Redan nu har Gammals varit i kontakt med företagare och företagarföreningar.

Hurdan respons har du hittills fått från näringslivet i Raseborg?

- Väldigt positiv sist och slutligen. Man har stora förväntningar på mig och stadsutvecklingsavdelningen och just det här med att utveckla näringslivsfrågor.

- Mycket gäller information, kommunikation och samverkan mellan företagen. Där är jag av samma åsikt. Det bästa man kan ha är information, kommunikation och utbildning. Det är ju det som vi kan servera från Raseborgs stads sida. Där har vi att jobba med. Vi ska bli bättre på det.

Stor nytta av det tidigare chefsjobbet på rörfabrik

Jennifer Gammals jobbade tidigare som kvalitets- och miljöchef vid SSAB:s rörfabrik i Hangö. Hon säger att jobbet vid Raseborgs stad påminner en hel del om chefsjobbet hon hade vid SSAB.

- I mitt förra jobb utvecklade jag väldigt mycket våra interna processer - inte bara produkterna. Det var att få ett smidigt samarbete med våra kunder.

- I det här fallet handlar det om näringskraftskontakter; samarbetet, att hitta de rätta forumen och göra det snabbt och smidigt och hitta kontaktytor. Det är precis samma som jag har jobbat med i mitt förra jobb och som jag också var väldigt duktig på. Jag hoppas att jag också lyckas med det i Raseborgs stad.

Diskussion om artikeln