Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Det omstridda upphovsrättsdirektivet fick grönt ljus - rösterna föll 348-274

Från 2019
Uppdaterad 26.03.2019 15:44.
Närbild av ett tangentbord där en bokstav är utbytt till c-cymbolen som betyder Copyright.
Bild: Mostphotos

Det omstridda upphovsrättsdirektivet har slutligen godkänts av Europaparlamentet. Rösterna i den avgörande omröstningen föll 348-274.

Upphovsrättsdirektivet har hört till de mest omstridda lagpaketen under den pågående lagstiftningsperioden.

Redan tidigare i vår lyckades förhandlare från Europaparlamentet, rådet och kommissionen enas om en preliminär kompromiss om upphovsrättsdirektivet.

Kritikerna försökte ändå in i det sista få parlamentet att förkasta eller ändra på innehållet i direktivutkastet. Före omröstningen förkastade parlamentet med knapp marginal ett förslag som skulle ha gett parlamentet möjlighet att tillåta ändringar i direktivet.

Upphovsrättsdirektivet godkändes ändå slutligen utan ändringar vid EU-parlamentets session i Strasbourg i dag.

Ett omstritt direktiv

Den mest omstridda delen av direktivet som går under namnet artikel 13 förpliktar internettjänster att förhindra att upphovsrättsskyddat material laddas upp.

Kritikerna befarar att det här kommer att kräva att så kallade uppladdningsfilter tas i bruk

De kan i praktiken bli tvungna att använda någon form av automatiskt uppladdningsfilter.

En stor del av upphovsrättsinnehavarna anser i sin tur att det är på tiden att uppdatera upphovslagstiftningen på ett sätt som ger upphovsinnehavarna en skälig ersättning för deras arbete.

Rätten att citera utan ersättning begränsas

En annan omstridd del av lagpaketet går under namnet artikel 11.
Den skulle begränsa nätjättar som Googles, Twitters och Facebooks möjligheter att samla ihop nyheter från olika källor utan ersättning till upphovsinnehavarna.

I framtiden kommer webbplatser som ägnar sig åt nyhetsuppsamling att behöva en licens i den mån man vill citera "enskilda ord eller mycket korta delar" av nyhetsartiklar.

Många europeiska mediebolag har välkomnat införandet av artikel 11 eftersom man hoppas på ökade intäkter då it-jättarna tvingas att betala för licenser.

Samtidigt varnar en del experter för att en avgift på länkar kan leda till att seriösa nyhetsmedier kommer att missgynnas om sajter som ägnar sig åt nyhetsuppsamling helt enkelt låter bli att citera medier som omfattas av den så kallade länkskatten.

Finland kritiskt i rådet

Upphovsrättsdirektivet har varit omstritt såväl inom Europaparlamentet som i rådet. Finland hörde till en handfull länder som in i det sista försökte bromsa införandet av direktivet.

Nyligen skrev Finland, Italien, Polen, Nederländerna och Luxemburg i ett gemensamt ställningstagande att kompromissen om upphovsrättsdirektivet inte lyckats hitta en balans mellan dels upphovsrättsinnehavarnas och dels EU-medborgarnas och företagens intressen.

Samtidigt backas direktivet upp av en majoritet av medlemsländerna, en stor mängd företag, mediebolag och upphovsrättsorganisationer.

Medlemsländerna har två år på sig att se över den nationella lagstiftningen i enlighet med innehållet i direktivet

Diskussion om artikeln