Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslaget om att sluta ställa om klockan fick grönt ljus i EU-parlamentet

Från 2019
Bild föreställande en klocka med EU:s flagga i bakgrunden.
Bild: Andrew Paterson / Alamy

EU-parlamentet anser att hoppandet mellan sommartid och vintertid ska slopas från och med 2021.

Förslaget godkändes i dag i EU-parlamentet. Beslutet godkändes med 410 ja-röster, 192 nej-röster och 51 nedlagda röster.

Härmed har EU-parlamentet ställt sig bakom EU-kommissionens förslag om att upphöra med tidsomställningarna. Slutdatumet sköts dock upp till 2021 från 2019.

Den slutgiltiga lagen har inte slagits fast, och de enskilda EU-länderna ska ännu säga sitt om valet av tid.

Tanken är att de EU-länder som vill behålla sommartid permanent ställer om klockan för sista gången i mars 2021, och att de länder som vill behålla standardtid (vintertid) ställer om klockan för sista gången i oktober 2021.

EU-parlamentet vill också att EU-länderna samordnar beslut och lagändringar i samband med övergången, så att det inte uppstår störningar på den inre marknaden.

De 28 EU-länderna har hittills gemensamt övergått till sommartid varje vår och återgått till normaltid på hösten.

Efter önskemål från allmänheten, EU-­parlamentet och vissa EU-länder beslutade EU-kommissionen att utreda frågan om övergången till sommartid.

I september 2018 presenterade kommissionen ett förslag om att upphöra med tidsomställningarna.

Diskussion om artikeln