Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvaret hördes i polisrättegången: "Anklagelserna mot Paatero bygger på korridorsnack"

Från 2019
Jari Aarnion oikeudenkäynti. Poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynti, Helsingin käräjäoikeus 02.10.2018.
Bildtext Mikko Paatero.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Den stora polisrättegången vid Helsingfors tingsrätt går mot sitt slut. På tisdag hördes två slutpläderingar, från pensionerade polisöverdirektören Mikko Paatero och från Polisstyrelsens förre polisöverinspektör.

Mikko Paatero vidhöll än en gång, i likhet med sin advokat Jarkko Jaatela, att han varit helt ovetande om de oklarheter som förekommit kring hur narkotikapolisen i Helsingfors utnyttjat informationskällor.

Ingen hade berättat om problemen för honom.

Jarkko Jaatela kritiserade upprepade gånger åklagarna, som inte ens lyckats få fram några skriftliga bevis mot Paatero, och hävdade att hela åtalet bygger på lösryckt prat.

- Utredningen pågick i fem år, och nu har vi i sex månaders tid behandlat korridorsnack. Vanligen räcker inte sådant inte till ett åtal ens, menade Jaatela.

Jaatela vill att åtalet om tjänstebrott mot Paatero läggs ner.

Alla bedyrar sin oskuld

Rättegången gäller hur polisen i Helsingfors använt sina informationskällor och övervakat dem.

Vid slutet av förra decenniet avlägsnades källorna ur registret under ledning av narkotikapolisens tidigare chef Jari Aarnio. Inga nya källor antecknades i registret under flera år.

I polisledningens fall gäller rättegången i korthet vem som visste vad om narkotikapolisens förehavanden, vem som hade ansvar för övervakningen samt om någon eller några bär straffrättsligt ansvar för vad som skett.

I rätten hördes på tisdag även en före detta polisöverinspektör, som åklagaren anser har försummat sin övervakningsplikt. Även han är åtalad för tjänstebrott.

Mannens försvar ansåg att många av åklagarnas påståenden är uppdiktade, och kritiserade likt Jarkko Jaatela bristen på bevis.

Totalt åtta tjänstemän är åtalade i rättegången, och alla nekar de till brott.

Diskussion om artikeln