Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen issågning i Kyro älv i år

Från 2019
Issågning på Kyro älv.
Bildtext Issågning på Kyro älv. Arkivbild.
Bild: Yle/Roger Källman

NTM-centralen i Södra Österbotten utför inte issågningar i år. Den issåg som används fordrar ett minst 50 centimeter tjockt lager med kärnis.

Att isen är tunn är en god nyhet, med tanke på att de isproppar som eventuellt bildas inte kommer att vara så stora.

NTM-centralen mätte isar i områdets vattendrag i slutet av förra veckan och i början av den här veckan.

I nedre loppet av Kyro älv var isen 40–50 centimeter tjock. I Perho å på det område där issågningar vanligtvis utförs var isen 40–55 centimeter tjock.

Översvämning i Lappfjärd
Bildtext Lappfjärds å, arkivbild.
Bild: YLE/Filip Sten

I Lappfjärds å och i de mindre åarna längs kusten var isarna cirka 40–45 centimeter tjocka i slutet av februari.

Nya mätningar har inte gjorts där eftersom vattenföringen har ökat, och lett till att isen smält längs stränderna och vattnet rinner ovanpå isen.

Lika tjocka isar som ifjol, men annan sammansättning

Isarnas tjocklek i de österbottniska vattendragen ligger nu nära genomsnittet för tidpunkten.

Den totala tjockleken på isarna motsvarar läget ifjol våras, men sammansättningen är annorlunda med betydligt mindre kärnis och mer stöpis, som är svagare.

Dessutom ligger det vatten på isen på många ställen, vilket gör isen svagare.

Issågningar har under tidigare år utförts i Kyro älv i Storkyro och i avsnittet nedströms från Storkyro samt i mynningsområdet i Vassorfjärden.

I Perho å har issågningar utförts i nedre loppet av ån.

Issåg kör på isen på Kyro älv.
Bildtext I april ifjol sågades isen bland annat på Kyro älv.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Nattfrosten har hejdat vårflödet

Snön har nu börjat smälta, men nattfrosten under de senaste dygnen har hejdat vattenföringen från att öka i åarna och älvarna i området.

Enligt nuvarande prognoser kommer flödestopparna att infalla i början av april i de sydligaste åarna längs kusten och i Kyro älv samt i mitten eller slutet av april i vattendragen i Mellersta Österbotten.

Islossning i Kyro älv
Bildtext Kyro älv, arkivbild.
Bild: Yle/Bertil Blom

Liisa-Maria Rautio som är vattenresurschef vid NTM-centralen säger att översvämningsläget i år sannolikt inte kommer att bli så svårt som i fjol.

De kommande veckornas väder har stor inverkan

Prognoserna i nuläget visar på ett genomsnittligt eller något mindre vårflöde i Österbotten och Södra Österbotten och ett minst genomsnittligt vårflöde i Mellersta Österbotten.

Väderleken under de kommande veckorna påverkar ändå i stor utsträckning hur översvämningsläget ter sig.

Om smältningen sker under en längre period blir vårflödet sannolikt avsevärt mindre än ifjol.

Om det däremot kommer mer snö och bildas mer is och smältningen sker först mot slutet av april ökar översvämningsrisken betydligt, särskilt i Kyro älv.

Diskussion om artikeln