Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisas bokslut visar underskott på knappa sju miljoner - samfundsskatterna minskade kraftigt

Från 2019
Folkmassa på Lovisa torg i regnigt före
Bild: Jeanette Broman / Yle

Lovisa stads ekonomi gick på minus ifjol. Orsaken var en betydande förlust av skatteintäkter, främst samfundsskatter. Inneluftsproblem belastade också ekonomin.

Efter två år med överskott uppvisar Lovisa stads ekonomi underskott.

Enligt bokslutet för 2018 uppvisar stadens ekonomi ett underskott på sammanlagt 6,7 miljoner euro. Den ursprungliga budgeten hade ett underskott på 0,4 miljoner.

Enligt stadsdirektör Jan D. Oker-Blom kan det stora underskottet för 2018 inte skyllas på överskridna kostnader utan på underskridna inkomster.

Samfundsskatterna minskade

Den viktigaste enskilda orsaken till ett sämre resultat var att samfundsskatteinkomsterna blev lägre än planerat.

Samfundsskatteinkomsterna underskred den ursprungliga budgeten med 3,2 miljoner euro och kommunalskatteinkomsterna med 2,0 miljoner euro.

Lovisa kärnkraftverk
Bildtext Lovisa kärnkraft på Hästholmen.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Fortums utmärkta resultat under tidigare år påverkade Lovisas andel av samfundsskatten positivt år 2017. Andelen sjönk betydligt år 2018.

Kommunalskatteintäkterna steg

Kommunalskatteintäkterna steg betydligt eftersom arbetslösheten har minskat och lönerna stigit. Mängden är ändå beroende av hur invånarantalet utvecklas.

Men andelen av kommunalskatten minskade dock 2018 bland annat för att invånarantalet minskade.

Kommunalskatteinkomsterna inom hela kommunsektorn belastades 2018 av en betydande andelsutjämning mellan staten och kommunsektorn, rekordstora förskottsåterbäringar och en andelsjustering för skatteinkomsterna.

Som en följd av det här betalade kommunsektorn cirka 169,0 miljoner euro till staten. Skatteinkomsterna i Lovisa var sammanlagt 5,6 miljoner lägre än man räknat med i den ursprungliga budgeten.

Statsandelarna överskred den ursprungliga budgeten med 459 000 euro, men var trots det 869 000 euro mindre än 2017. Statsandelarna uppgick till sammanlagt 24,3 miljoner euro (25,2 miljoner euro år 2017).

En vid bild av matsalen. En stor hög med isoleringsmaterial ligger på golvet.
Bildtext Harjurinteen koulu drabbades av flera problem ifjol
Bild: Yle/ Lone Widestam

Inneluftsproblem blev dyrt för staden

I den ursprungliga budgeten för 2018 hade sammanlagt 10,1 miljoner reserverats för investeringar.

Fjolårets investeringar i skolbyggen och problem med inneluften i Harjurinteen koulu gav överraskande behov av tilläggsanslag.

Under året fick staden lägga till 4,8 miljoner på grund av inneluftsproblem och 528 000 euro på saneringen av köksnätet.

Bokslutet behandlas av stadsstyrelsen den 27.3.2019 och därefter i stadsfullmäktige.

Diskussion om artikeln