Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skatteförvaltningen svarar på kritiken: En del mark i skärgården har befriats från fastighetsskatten på felaktiga grunder

Från 2019
Uppdaterad 26.03.2019 21:23.
Videkissor på våren, en vy över havet i bakgrunden.
Bild: Yle/ Nora Engström

En del mark i skärgården har felaktigt räknats till mark som är befriad från fastighetsskatt. Det är orsaken till att en del markägare i skärgården nu har åkt på en rejäl skattesmäll.

Det säger överinspektör Sari Siegberg vid Skatteförvaltningen till Svenska Yle.

Åbo Underrättelser har rapporterat om markägare i Åbolands skärgård, vars fastighetsskatt har höjts med upp till 1 000 procent efter årsskiftet.

ÅU har bland annat intervjuat Dalsbruksbon Rainer Wenberg, vars fastighetsskatt på en holme har stigit från cirka 80 euro till drygt 5 800 euro.

Tidigare räknade Skatteförvaltningen att det beskattningsbara värdet för holmen var knappt 7 000 euro. I år har Skatteförvaltningen räknat ut att det beskattningsbara värdet är drygt en halv miljon euro.

Skatteförvaltningen: En del mark uppfyller inte de kriterier som befriar från fastighetsskatten

Enligt Skatteförvaltningen kan skogsmark, åkermark och impediment vara befriade från fastighetsskatt om de hör till en gårdsbruksfastighet.

Skatteförvaltningen har nu granskat sina uppgifter om markområden i skärgården och kommit fram till att en del mark inte uppfyller de här kriterierna och områdena har alltså beskattats på felaktiga grunder.

Därför måste markägaren nu betala fastighetsskatt, förklarar överinspektör Sari Siegberg.

Skatteförvaltningen: Begär en omprövning av beslutet

Frågan har väckt ilska bland markägare i skärgården.

Siegberg uppmuntrar de markägare som har fått en anmälan om en höjning i fastighetsskatten att begära en omprövning av Skatteförvaltningens beslut, om man upplever att markområdets värde har uppskattats fel.

Om man exempelvis inte kan bygga på marken eller marken inte lämpar sig för det här ändamålet, så kan det här beaktas då man uppskattar värdet för marken.

Enligt lagen ska markägare betala fastighetsskatt även för markområden som man inte kan bevilja byggrätt för eller som inte lämpar sig för byggen.

"En rättvisefråga"

Enligt Siegberg utgår Skatteförvaltningen från sina egna uppgifter gällande marken.

Därför är det viktigt att begära en omprövning av beslutet om man upplever att värdet på marken har uppskattats för högt.

Varför Skatteförvaltningen har haft fel uppgifter om markområden, och därmed beskattat markägare på felaktiga grunder, kan Siegberg inte ge ett entydigt svar på.

- Det kan exempelvis vara så att området har använts för jord- och skogsbruk i ett tidigare skede, eller att uppgifterna om marken har bokförts på ett felaktigt sätt, säger Siegberg.

Enligt Siegberg är det också en rättvisefråga. Alla ska behandlas likvärdigt och betala skatt enligt samma grunder.

Därför kan inte en del markägare befrias från fastighetsskatten på felaktiga grunder, säger hon.

Artikeln uppdaterades 26.3.2019 kl. 21.21 med en korrigering: Skatteförvaltningen i stället för Skatteverket som det tidigare stod.

Diskussion om artikeln