Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Ett dåligt och obalanserat förslag" - Fem finländska EU-parlamentariker röstade mot det omstridda upphovsrättsdirektivet

Från 2019
Uppdaterad 26.03.2019 19:56.
Bildsättningsbild
Bild: Mostphotos/Maksim Kabakou

Fem finländska Europaparlamentariker röstade mot det omstridda upphovsrättsdirektivet i EU-parlamentet. Direktivet godkändes ändå med rösterna 348-274 vid parlamentets session i Strasbourg.

- Lagstiftningen skapar oklarheter kring vilka regler som egentligen ska gälla. Indirekt leder direktivet också till att internetplattformar kommer att hamna i en för stark position gentemot till exempel författare och kreatörer, säger Europaparlamentarikern Nils Torvalds (SFP/Alde).

Torvalds och fyra andra finländska EU-parlamentariker röstade mot direktivet i den avgörande omröstningen i EU-parlamentet.

De övriga som röstade mot direktivet var Heidi Hautala (Gröna), Jussi Halla-aho (Sannf/ECR), Pirkko Ruohonen Lerner (Sannf/ECR) och Sirpa Pietikäinen (Saml/EPP).

Pietikäinen meddelar till Yle att hon röstade mot direktivet av misstag och att hennes avsikt var att rösta för direktivet.

Artikel 13 väcker bekymmer

Främst oroar sig Nils Torvalds över innehållet i direktivets 13 artikel som förpliktar internettjänster att gallra bort upphovsskyddat material.

- Artikel 13 är så vagt formulerad att internetplattformarna egentligen inte har så många andra val än att använda sig av uppladdningsfilter, om de vill undgå ansvar för upphovsrättsbrott, säger Torvalds.

Nils Torvalds
Bildtext Nils Torvalds (SFP/Alde).
Bild: Sakari Luhtala / Yle

Diskussionen kring upphovsrättsdirektivet, och i synnerhet omstridda artikel 13, har kännetecknats av en intensiv lobbyverksamhet.

Det är inte enbart företagen som engagerat sig, utan också alldeles vanliga medborgare som oroar sig över de konsekvenser som direktivet kan komma att få.

- En alldeles exceptionellt stort skara unga européer har med andan i halsen följt med frågan och uttryckt sin oro till oss Europaparlamentariker, säger Heidi Hautala.

- Det här om något är ett bevis på att europeisk politik intresserar de unga.

Heidi Hautala i EU-parlamentet.
Bildtext Heidi Hautala (Gröna).
Bild: © European Union 2018 - Source : EP

Kompromissen är bra nog, säger majoritet

Trots kritiken var en majoritet av parlamentarikerna beredda att godkänna innehållet i upphovsrättsdirektivet. Enligt Henna Virkkunen (Saml/EPP) är direktivet visserligen inte perfekt, men bra nog.

- Upphovsmännens rättigheter måste tryggas också i en digital tidsålder. Man får inte dra nytta av andras arbete kommersiellt. Det här är en rättvis och nödvändig princip även i en digital omgivning.

Enligt partikollegan Sirpa Pietikäinen handlar direktivet om att förbättra rättigheterna för förläggare, musiker, fotografer och författare i förhållande till de globala it-jättarna.

- Bägge parter gynnas av samarbetet. Men det handlar om omaka förhållande. Klyftan mellan dessa skulle blir större utan den här lagen.

Sirpa Pietikäinen
Bildtext Sirpa Pietikäinen (Saml/EPP).

Viktigt att kunna överklaga

Svenska Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S&D) var ursprungligen kritisk till innehållet i artikel 13. Innehållet har ändå förbättrats till den grad att hon nu kan stå bakom direktivet i sin helhet.

- Det jag ville försäkra mig om är att vi alldeles vanliga användare på internet ska ha rätt att kunna överklaga om ett företag exempelvis skulle plocka ned någonting av vårt material så att man inte hamnar i ett läge där man godtyckligt är med om det.

Tycker du att kompromissen i parlamentet tryggar det här?

- Det tycker jag. Jag tycker att lagstiftningen nu tar användarna och kulturskaparna i beaktande i sitt syfte att skydda dessa och ställa press emot de stora amerikanska bolag som tjänar enorma vinster på kulturskaparnas - och journalisternas - bekostnad, säger Guteland.

Diskussion om artikeln