Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utdragen fusionsprocess oroar professor i kommunalförvaltning: "Kan göra splittringen mer bestående"

Från 2019
Stefan Sjöblom, professor i kommunalförvaltning inom ämnet Statsvetenskap vid Social- och kommunalhögskolan
Bildtext Stefan Sjöblom, professor i kommunalförvaltning inom ämnet Statsvetenskap vid Social- och kommunalhögskolan.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Nu bör man i Korsholm göra sitt yttersta för att försäkra sig om att man behåller en god förhandlingskultur. Annars riskerar den splittring som fusionsfrågan redan orsakat bli mer bestående, säger professor Stefan Sjöblom.

Stefan Sjöblom, professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, har vid flera tillfällen anlitats som utomstående expert i frågan om en kommunfusion mellan Vasa och Korsholm.

Sjöblom forskar i kommuners och regioners utveckling, i närdemokrati och medborgardeltagande.

Sjöblom har läst förslaget till fusionsavtal och även följt med rapporteringen kring folkomröstningen i Korsholm och den debatt som pågått sedan dess.

Att kommunstyrelsen i Korsholm beslöt återremittera fusionsavtalet har han viss förståelse för.

- Jag kan i princip förstå argumenten bakom det, vårdreformen som föll och de verkningar det får på ekonomin, säger Sjöblom.

Minst lika begriplig är den kritik som beslutet om återremittering fått enligt Sjöblom.

- Å andra sidan gör en återremittering att hela processen drar ut på tiden. Efter folkomröstningen borde fullmäktige få ta ställning till resultatet och det avtal som har förhandlats fram.

Svår splittring kan bli bestående

Särskilt oroad är professor Stefan Sjöblom över den splittring man redan sedan länge kunnat se i Korsholm.

- Det här återremitteringsbeslutet kan i värsta fall göra att splittringen blir mera bestående.

Sjöblom ifrågasätter även folkomröstningen som instrument i fråga om just kommunsammanslagningar.

Han anser att beslut i så grundläggande frågor som en kommuns existens och framtida verkningsform borde fattas av fullmäktige. Enligt Sjöblom finns den representativa demokratin till just därför.

- Fullmäktige borde använda sitt mandat och fatta beslut.

Enligt Sjöblom tenderar kommunsammanslagningar alltid att vara svåra frågor som splittrar både på det politiska planet och bland invånarna, oavsett hur man fattar beslut.

En folkomröstning gör sällan det hela lättare, menar Sjöblom. Även om man i Finland har ordnat folkomröstningar som flitigast uttryckligen då det gällt kommunfusioner.

I fallet Korsholm var valresultatet ändå ytterst tydligt och valdeltagandet högt.

- Här är ju resultatet väldigt klart. Och man kan anse att när det en gång har hållits en folkomröstning så borde det respekteras när det är så klart resultat och valdeltagandet så högt.

Jobba för att bevara god förhandlingsförmåga

Stefan Sjöblom menar att mycket nu hänger på vilken väg politikerna väljer att gå framöver.

Oavsett om det blir beslut om avtalet i fullmäktige den andra april eller om man i enlighet med styrelsens återremitteringsbeslut väljer att utreda fusionsfrågan ytterligare.

- Det viktigaste vore nu för kommunpolitikerna att bevara en god förhandlingskultur, samt att kunna ta ett beslut och följa det.

Det är besvärligt om konflikterna blir permanenta både i den enskilda kommunen och mellan kommunerna.

- Mycket hänger på hur man lyckas sköta processen i fortsättningen och gå vidare, så att det som varit inte får långvarig inverkan på stämningen.

Diskussion om artikeln