Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Vanligt att känna utanförskap i bonusfamilj - låt också bonusföräldern bestämma i hemmet

Från 2019
Uppdaterad 28.03.2019 10:13.
En stor familj med småbarn står ute på en äng på sommaren
Bild: Kzenon

Vad ska man göra när bonusbarnet inte håller sig till familjens gemensamma regler? Och varför förändras sambon till det sämre direkt då bonusbarnen stiger in genom dörren?

Det uppstår lätt problem när två familjer med egna rutiner och regler väljer att flytta ihop.

Och lättare blir det inte när utomstående kommer med sina åsikter om vem som ska få ingå i en familj och hur en familj ska se ut.

Det har blivit allt vanligare att barn lever i bonusfamiljer. Enligt förbundet för nyfamiljer i Finland (Suomen Uusperheiden Liitto ry) lever närmare 15 procent av alla barn i Finland i ombildade familjer.

Olika syn på hur barn ska uppfostras

När två vuxna som kanske båda har barn från tidigare förhållanden flyttar ihop och börjar dela en gemensam vardag tillsammans kan det lätt uppstå problem.

- Med exet har man kanske haft vissa rutiner efter skilsmässan. Hen har kanske kommit på besök ibland för att hälsa på barnen. När en ny partner kommer in i bilden så är man oftast tvungen att ändra på sina rutiner, säger Petra Willamo, organisationschef och nyfamiljshandledare vid Barnavårdsföreningen.

Petra Willamo
Bildtext Petra Willamo, organisationschef hos Barnavårdföreningen
Bild: Nina Sederlöf

Man vet kanske inte heller hur man ska förhålla sig till sin nya partners uppfostringsmetoder och det kan skapa konflikter i hemmet.

Det kan också handla om helt praktiska detaljer. Äter hela familjen middag tillsammans? Sitter man med telefonen vid matbordet? Vilken tid ska barnen gå och lägga sig?

- Enkla vardagliga saker som tidigare fungerat bra kan ofta bli väldigt problematiska i en ombildad familj.

Exet måste respektera bonusfamiljens gemensamma regler

Ibland kan det vara väldigt utmanande att få allting att fungera i en bonusfamilj. Båda familjerna har en historia och har hunnit skapa sina egna rutiner.

Man måste vara färdig att kompromissa och hitta gemensamma regler som passar både föräldrarna och barnen, och få alla inblandade att följa de nya överenskommelserna.

- Exet och övriga släktingar och vänner måste också lära sig att respektera reglerna, trots att det inte alltid är så lätt, påpekar Willamo.

En familj med två tonårsbarn sitter runt ett bord och spelar kortspel
Bildtext Gemensamma regler underlättar vardagen hos en bonusfamilj.

Utomstående har ofta starka åsikter om bonusfamiljer

Den största utmaningen för ombildade familjer är att det enbart är det vuxna paret som valt den nya familjekonstellationen. Alla andra inblandade, bland annat barnen och mor – och farföräldrarna, har inte något annat val än att vänja sig vid den nya situationen.

Enkla vardagliga saker som tidigare fungerat bra kan ofta bli väldigt problematiska i en ombildad familj.

- Vuxna människor måste se till att kunna bemöta framför allt barnen i bonusfamiljen på ett trevligt sätt. Och som alltid så är det bästa sättet att lösa olika situationer och problem med att diskutera om dem.

Människor är också väldigt intresserade av hur man lyckas och har mycket att säga om hur man borde göra ifall man lever i en bonusfamilj.

- Folk har mycket åsikter om hur en familj ska se ut och vem som ingår i en familj. Man är nog verkligen under lupp när man lever i en bonusfamilj, säger Willamo.

Stor press på att bonusfamiljen ska hållas ihop

Det är vanligt att någondera förälder, ibland båda, känner att de på något sätt har misslyckats i livet.

Trots att det har känts rätt att skilja sig så upplever man kanske att skilsmässan i sig varit ett stort misslyckande i ens liv.

- När man börjar leva i nyfamilj känner många en väldigt stor press på att det nya förhållandet och den nya familjen måste hålla ihop. Man har inte råd att misslyckas igen. Men skilsmässostatistiken är de facto högre bland ombildade familjer än bland kärnfamiljer, berättar Willamo.

Forskning visar att det är viktigt att den biologiska föräldern också låter bonusföräldern bestämma i hemmet.

Willamo poängterar också att ifall ens nya partner har gemensamma barn med sitt ex så kommer exet alltid att finnas i ens liv, vare sig man vill det eller inte. Det går inte att välja bort hen.

Vanligt att uppleva utanförskap

En ombildad familj går ofta igenom en mängd olika faser för att så småningom hitta sina egna system som fungerar. När man lever i en ombildad familj är det viktigt att inse att det aldrig kommer att bli som i en kärnfamilj.

Det är väldigt vanligt att någondera föräldern ibland känner ett starkt utanförskap. Ens partner ser kanske inte den andra vuxna som en extra resurs eller som en extra vuxen i barnens liv.

Medelålders kvinna sitter i en fåtölj och ser väldigt trött ut
Bild: Viktor Cap 2016

För att undvika att någondera partner känner sig kränkt eller utanför måste man se till att ta den andra partnern med i familjens gemenskap. Forskning visar att det är viktigt att den biologiska föräldern också låter bonusföräldern bestämma i hemmet.

- Man måste helt konkret säga till barnen, i bonusförälderns närvaro, att hen är vuxen här och har också rätt att bestämma. Jag tycker att föräldrar som bor i det hemmet där bonusbarnet befinner sig ska få bestämma, oberoende om man är biologisk förälder eller inte, säger Willamo.

Det betyder inte att man skulle ha ansvar för att uppfostra bonusbarnet eller hela tiden bestämma över barnet.

Men vissa gemensamma regler och överenskommelser behövs för att en bonusfamilj ska fungera. Den biologiska föräldern behöver inte heller alltid vara på barnens sida.

- Lyssna också på bonusförälderns åsikter och synpunkter. Man är sällan helt överens om allting som har med barnuppfostran att göra. Men problemen ska inte tas upp i barnens närvaro.

Skynda inte in i en bonusfamilj

Det är viktigt att båda föräldrarna först lär sig att leva ensamma med sina barn innan man bildar en nyfamilj. Det är lättare att bilda en nyfamilj om båda parterna är trygga i sina tidigare rutiner. Att genast flytta från en familj till en annan rekommenderar Willamo inte.

En familj med två tonårsbarn sitter runt ett bord och spelar kortspel
Bildtext När två familjer med olika rutiner flyttar ihop krävs det mycket kompromisser.

- Ofta bildar man nyfamilj tidigare än vad som skulle vara lämpligt. Barnen lever sällan i samma rytm som föräldrarna. Det är bra att de hinner vänja sig vid föräldrarnas skilsmässa och att bo i två olika hem innan det blir aktuellt att bo i en bonusfamilj, poängterar Willamo.

Artikeln bygger på en intervju av Kike Bertell för Vega Lördag. Här kan du höra hela intervjun:

Petra Willamo från Barnavårdsföreningen talar om bonusföräldraskap.

29:49

Diskussion om artikeln