Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Högsta förvaltningsdomstolen: Yle behöver inte överlåta sina Panamadokument till Skatteförvaltningen

Från 2019
Yles logo.
Bild: Yle

Högsta förvaltningsdomstolen gav sitt beslut gällande de så kallade Panamapappren. Skatteförvaltningen har krävt att Yle och Yles journalister överlåter sitt material kring skatteparadisläckan i Panama. HFD fattade beslut till Yles fördel, vilket betyder att Yle inte behöver överlåta materialet som läckt från advokatbyrån Mossack Fonseca i Panama.

Högsta förvaltningsdomstolen baserar sitt beslut på skyldigheten att lämna uppgifter som kan behövas för beskattning. Enligt HFD måste jämförelseuppgiftsgranskningen hänvisa till bokföring eller annat material som är centralt vid en skattegranskning. Enligt HFD uppfylls inte dessa krav. Skatteförvaltningen har enligt HFD inte tillräckligt noggrant specificerat de enskilda ärenden för vilka uppgifterna skulle vara nödvändiga.

“Vi har från börjat konsekvent försvarat yttrandefriheten som tillsammans med källskyddet är kärnan i hela vår västerländska demokrati. Det handlar om en central princip inte bara för journalistiken, utan också för yttrandefriheten och demokratin. På lång sikt skulle överlåtandet av dokumenten försvaga källskyddet och sänka tröskeln för att kräva tillgång till källskyddat material. Domstolens beslut är inte bara viktigt för Yle, utan för hela den finländska journalistiken, säger Yles ansvariga redaktörer Ville Vilén och Marit af Björkesten.

Panamapappren består sammanlagt av cirka 11,5 miljoner dokument som härstammar från advokatbyrån Mossack Fonseca i Panama. Företaget är ett världens största inom skatteparadisekonomin.

Ursprungligen överläts dokumenten med källskydd till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung. Grävande journalister inom organisationen ICIJ deltog i arbetet med att undersöka dokumenten och genom detta fick två av Yles reportrar tillgång till materialet. Sammanlagt granskade närmare 400 journalister från 80 länder materialet under två månader.

Skatteförvaltningen krävde att Yle överlåter Panamapappren samt det bakgrundsmaterial som använts för att producera det redaktionella innehållet för avsnitten av MOT och Spotlight. Skatteförvaltningen hänvisade till utomståendes skyldighet att lämna uppgifter samt skyldighet att visa upp material vid skattegranskning.

Skatteförvaltningen tog ärendet till förvaltningsdomstolen och Helsingfors förvaltningsdomstol gav avslag på Skatteförvaltningens krav i augusti 2017. Skatteförvaltningen överklagade ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.

På andra språk