Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Barnträdgårdslärare osäkra på om de vill jobba i Borgå - söker hellre högre lön i grannkommunerna

Från 2019
Uppdaterad 28.03.2019 08:08.
Daghemsgård med rutschkana och gunghäst,
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

När Borgå beslöt att höja lönerna för stadens barnträdgårdslärare var höjningen måttlig. Nu befarar branschen att behöriga väljer att söka jobb i grannkommunen där lönen är högre.

I oktober 2018 beslöt Helsingfors stad att höja lönerna inom småbarnspedagogiken med 175 euro per månad. Staden ville bli en mer attraktiv arbetsgivare och belöna personalen för ett gott arbete.

Vanda, Esbo och Grankulla fattade motsvarande beslut kort därefter.

I Östnyland beslöt Sibbo kommun i december att höja barnträdgårdslärarnas löner med 100 euro i månaden och strax därpå valde Lovisa att höja med 150 euro.

Löneförhöjningen som vi nu fick till stånd är förhållandevis måttlig

― Hilding Mattsson

Nu har även Borgå stad och personalorganisationer beslutat att höja lönen för dem som arbetar inom småbarnspedagogik.

Men lokala justeringar och rätta lönenivåer för olika personalgrupper på kommunal nivå är fullkomligt nytt för Borgå stad.

- Det har varit en ny situation. När det har gällt, speciellt stora grupper som till exempel barnträdgårdslärarna, har vi allmänhet följt kommunala avtal och satt till de förhöjningar man kommit överens om nationellt, säger bildningsdirektör Hilding Mattsson.

I Borgå är bruttohöjningen för barnträdgårdslärarna ungefär 75 euro i månaden beroende på uppgiftens svårighetsgrad.

Löneförhöjningarna har skett med medel ur en lokal justeringspott enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Vad är den lokala justeringspotten?

Lönen för barnträdgårdslärarna blir cirka 2 420 – 2 480 euro och mellan 2 610 och 2 730 euro i månaden för specialbarnträdgårdslärare.

- Borgå hör inte till de kommuner som åtminstone ännu höjt lönen mest. Löneförhöjningen som vi nu fick till stånd är förhållandevis måttlig i relation till vissa andra kommuner, säger Hilding Mattsson.

Den aktuella löneförhöjningen för barnträdgårdslärarna blir på en något lägre nivå än i till exempel Sibbo, Lovisa och Lappträsk.

Hilding Mattsson
Bildtext Hilding Mattsson.
Bild: Yle / Leo Gammals

Det här har väckt oro på sociala medier. Branschfolk befarar att behöriga barnträdgårdslärare inte lockas till Borgå, utan väljer att söka jobb i de närliggande kommunerna istället.

- Det får tiden utvisa, men i den senaste rekryteringen har vi sett vissa tecken på att en del sökande skulle uppleva att Borgånivån inte är helt tillfredsställande. Det gäller främst sökanden som kommer från andra kommuner och som ställer den ena kommunen mot den andra och kanske väljer den där lönen är högst, säger Mattsson.

Konkurrensen är hård

Maria Johansson, föreståndare för Tallberga daghem i Borgå betonar att det råder brist på barnträdgårdslärare i hela Svenskfinland och att konkurrensen är hård.

- Det kan hända att någon väljer att jobba i en grannkommun istället för i Borgå för att grannkommunerna kommer att ha högre löner i höst än vad Borgå har, säger Johansson.

Enligt Johansson är lönehöjningen ett steg i rätt riktning och betonar att arbetsgruppen som förhandlade om lönerna försökte höja ännu mera än vad slutresultatet blev.

Barn leker med grön leksakstraktor i plast.
Bildtext Illustrerande arkivbild.
Bild: Mostphotos

På svenska sidan ingick 14 lediga barnträdgårdslärartjänster i vårens rekrytering. Rundan avslutas snart och i den sökte ungefär samma antal som det fanns ordinarie tjänster. Inga behöriga sökte vikariat.

- Det är på vippen ok, men det är alltid bra om man litet flera sökanden, säger Mattsson.

- Nu har det visat sig att en del av de här som sökte har meddelat att de inte tar emot tjänsten och väljer jobb någon annanstans istället vilket betyder att vi i den här rundan inte får riktigt full besättning, fortsätter han.

Vad borde Borgå göra nu för att garantera antalet behöriga barnträdgårdslärare så att personalen får arbetsro i höst?

- Det är svår nöt att knäcka och jag har inga entydiga svar, men vi gör en ny liten rekrytering nu under våren för att läget är sådant just nu, säger Johansson.

Närbild på Maria Johansson. I bakgrunden teckningar och barns utekläder
Bildtext Maria Johansson.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Varken Mattsson eller Johansson ser att verksamheten kan tryggas om en stor del av personalen består av obehöriga, vikarier eller ströjobbare.

- Man lappar inte en befattning med ströjobbare, utan då blir det fråga om att anställa närvårdare i gruppen istället för en barnträdgårdslärare, säger Maria Johansson.

- Det gäller ju situationen från nästa höst. Visst hinner vi ännu försöka rekrytera, men om man i slutändan inte hittar behöriga så måste man ta till andra lösningar, säger Hilding Mattsson.

Enligt Johansson är målsättningen att det finns två barnträdgårdslärare och en närvårdare i barngrupperna.

- Nu fyller vi alla grupper med i alla fall en barnträdgårdslärare och i många grupper finns det två barnträdgårdslärare. Det är inte fråga om att det skulle finnas grupper utan en enda barnträdgårdslärare.

Diskussionen om lönen lär fortsätta

Bildningsdirektör Hilding Mattsson tror inte på att diskussionen om lönerna inom småbarnspedagogiken är avslutad.

Mattsson tror att summan på dryga 70 000 euro som justeringspotten och tillägget som eventuellt finns inom bildningssektorn är första steget.

- Jag tror att diskussionen kommer att fortsätta bland oss tjänstemän. När vi följer med läget och hur de sökande beter sig så kommer också beslutsfattarna att vara mycket intresserade av hur rekryteringen utfaller och hur andra kommuner har lyckats betala en större lön, säger han.

Barn leker med lego
Bildtext Illustrerande arkivbild.
Bild: Mostphotos

Teamledare på dagiset i höst

I Borgå gick man alltså in för en måttlig löneförhöjning, med hänvisning till att staden satsar mycket på förhållandena i daghemmen.

- Vi bygger nya daghem så mycket vi hinner och orkar. Vi har länge haft principen med två barnträdgårdslärare i en grupp istället för en, säger Mattsson.

Från första augusti kommer det dessutom att finnas en teamledare i varje barngrupp. Teamledaren är en barnträdgårdslärare med speciellt ansvar för den pedagogiska biten.

- Den exakta arbetsbilden som hör till teamledaren är ännu under arbete men den kommer att ha litet högre lön än den andra barnträdgårdsläraren eller om det är två närvårdare som är arbetskamrater i den gruppen, säger Maria Johansson.

Diskussion om artikeln