Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Rekord med över 1000 gäss på en dag - Kimitoön har sitt eget Hornborgasjön

Från 2019
Flyttfågeln grågås flyger i en flock.
Bild: Amanda Vikman/Yle

På och kring åkrarna vid Björkboda kan man se upp till 150 olika fågelarter på ett år. Det är en populär landningsplats på deras resa från Mellaneuropa norrut.

- Vi har haft rekord i år med över 1000 gäss på en dag, säger ornitologen Markku Harmanen som följt flyttfåglarnas rörelser på Kimitoön i 38 år.

I år ha säd- och bläsgässen setts i extra stora mängder. Annars är kanadagässen ganska vanliga, varav en del av dem häckar i Åbolands skärgård.

- Flytten har börjat tidigare än normalt, i fjol kom de däremot igång sent. Lärkan och skogsduvan brukar vara bland de första som kommer, säger Harmanen.

Markku Harmanen står intill en tubkikare och ser ut över åkern i vårigt, ganska färglöst landskap.
Bildtext Markku Harmanen.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Marsmånad är den bästa tiden att spana efter fåglar och då ser man de största andelen individer.

Förra veckan hade man uppemot 100 sångsvanar på åkrarna men den senaste veckan har det varit mängderna med gäss som dominerat.

Allt färre svalor

Fågelmatningen har lett till att en del flyttfåglar har stannat här, till exempel rödhaken, och skäggmesen är en nykomling för många fågelbångare i Finland.

- Den blev faktiskt allt vanligare redan under 1980-talet och nu häckar den på många platser längs med kusten, säger Harmanen.

Minskat antal insekter är något som skrivits om i medierna, och det minskade antalet verkar också påverka fåglarna.

Blomma och bi
Bildtext Mängden insekter har minskat drastiskt på många håll i världen.
Bild: imago/blickwinkel/ All Over Press

- På många håll har man märkt att mängden svalor minskat väldigt mycket, det kunde bero på det minskade antalet insekter. Också en del åkerfåglar, som busk- och stenskvätta, har minskat i antal.

Minskningen har till en del också att göra med förhållandena på övervintringsplatserna. Man fångar till exempel fortfarande fåglar i Medelhavsländerna.

En mur av vindmöllor

Det har länge diskuterats en vindkraftspark i området Nordanå-Lövböle som angränsar till åkrarna vid Björkboda. En del har oroat sig över hur den skulle påverka fågellivet i området.

- Örnarna vet vi att krockar med rotorbladen när de cirklar efter mat. Det är ganska troligt att en lång plog med tranor eller gäss skulle se vindmöllorna som ett hinder och flyga runt, men exakt hur de skulle påverkas vet man inte, säger Markku Harmanen.

Markku Harmanen står med sin tubkikare vid en grå, vårig åker.
Bildtext Markku Harmanen har haft koll på fåglarna på Kimitoön i många år.
Bild: Amanda Vikman/Yle
Några gäss syns genom ett tubkikariskte.
Bildtext Utsikt genom en tubkikare.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Om man ser på Europa så verkar flyttfåglarna klara av vindkraftsparkerna ganska väl. Harmanen har inte läst några rapporter om att regelbundna, storskaliga dödliga krockar bland flyttfåglar skulle ha skett.

Att man skulle stoppa en hel vindkraftspark under flyttsäsongen eller när det kommer fåglar i större mängder ser Harmanen som en orealistisk plan.

- Vem vaktar och ser till att vindkraftverken stoppas om det kommer en stor plog med tranor? Jag tror inte riktigt att det skulle fungera så vi får hoppas att dom i så fall hittar en väg runt.

Bajs och förstörd skörd

Intill åkerkanten stannar en terrängbil och chauffören, som äger en del av marken, undrar vad som är i görningen.

- Inte är det bara kul med alla fåglar, de förstör skörden. Man vet inte vad som har gått till spillo förrän det börjar växa sen, säger han.

Speciellt på hösten när fåglarna flyttar söderut kan stora skador uppkomma för den jordbrukare som får med sig av gässens spillning i skörden.

Två grågäss vankar över åkern.
Bildtext Gässen ger sig iväg när fotografen närmar sig.
Bild: Amanda Vikman/Yle

- Det räcker att en liten andel av säden är förorenad av gässen så får man kasta hela lasset med säd, säger han innan han kör vidare.

Markku Harmanen är väl medveten om böndernas tudelade förhållande till flyttfåglarna.

- En del av inkomsterna kan bli förstörda av gässen som betar. Det finns områden som avlagts speciellt för att locka till sig flyttfåglar, viltåkrar, och de kan åtminstone lindra en del av skadorna.

Diskussion om artikeln