Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Minderåriga offer för sexbrott reagerar ofta ologiskt - i utomståendes ögon

Från 2019
Litet barn täcker ansiktet med händerna. Illustrerande bild.

De som utsätts för sexualbrott reagerar på oerhört olika vis. Med en rad nya utlåtanden vill Befolkningsförbundet bidra till att rättsprocesser med minderåriga offer ska förlöpa så smidigt och skonsamt som möjligt.

Befolkningsförbundet har sammanställt tre nya expert- och läkarutlåtanden för sådana fall där minderåriga misstänks ha utsatts för sexbrott.

Dokumenten innehåller information om hur barn och unga påverkas av sexuellt missbruk, utnyttjande och våld, både på kortare och längre sikt. Där framhålls även behovet av samtalshjälp.

Enligt specialåklagare Leena Salovartio från Riksåklagarämbetet bidrar utlåtandena till att öka förståelsen för ungdomarnas beteende och normala utveckling.

- De påvisar också varför ansvaret i sådana här situationer ligger hos de vuxna, och varför en människa i en hotfull situation inte alltid reagerar som en utomstående förutsätter, säger Salovartio i ett meddelande.

Vid sexbrott mot minderåriga bör man alltid speciellt beakta offrens hjälplöshet och sårbarhet, anser Befolkningsförbundet. Vidare bör man minnas att tröskeln att anmäla brott kan vara hög.

- Offret kan dröja med att anmäla brottet på grund av skam- och skuldkänslorna. Det innebär utmnaningar för utredningen, då det är svårt att få teknisk bevisning, säger Salovartio.

Att inte göra motstånd - ett tecken på extrem skräck

De tre separata utlåtandena ersätter Befolkningsförbundets äldre, allmänna utlåtande från år 2006. Ny information har tillkommit om den sexuella utvecklingen hos barn och ungdomar, samt om minderåriga offers olika sätt att reagera.

Sexualterapeut Kirsi Porras, som är specialsakkunnig vid Befolkningsförbundet, säger att offren inte alltid reagerar "som de borde".

- Att de stelnar till, blir som förlamade eller inte gör motstånd är inte ett tecken på att de samtycker till sex. Det är ett tecken på offrets extrema nöd och skräck, säger Porras.

- En del kan agera rationellt och konsekvent i en skrämmande situation, andra kan inte handla alls. De här passiva försvarsmekanismerna märks ofta i sådana situationer, där en utomstående tycker att offret skulle ha alla chanser att fly.

Utlåtandena är i första hand avsedda för åklagare och rättegångsbiträden, eller att fogas till förundersökningsprotokoll. Men de innehåller också allmän information om sexualförbrytelser mot minderåriga och vilka deras effekter är.