Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inrikesminister Kai Mykkänen efterlyser en ny lag om människohandel

Från 2019
Kai Mykkänen
Bild: Yle MOT

Inrikesminister Kai Mykkänen föreslår att Finland ska gå in för att reglera en ny lag vad beträffar människohandel. Förslaget baserar sig på uppgifter som framkommit i samband med fallet där Itohan Okundaye föll offer för människohandel.

- Det kunde vara skäligt att, under ledning av social- och hälsovårdsministeriet, överväga att förnya lagstiftningen så att en separat lag som berör människohandel inrättas, säger Mykkänen i en intervju med Yle Uutiset.

Personer som fallit offer för människohandels ställning i Finland hamnade på tapeten i februari då Itohan Okundayes fall blev känt hos allmänheten. I hennes fall beslutade Finland att avvisa henne till Italien där hon tidigare tvingats till prostitution. Också Okundayes finskfödda barn riskerade avvisning.

Inrikesministeriet med Mykkänen i spetsen bad Migrationsverket utreda ifall man agerat korrekt i Okundayes fall. Hon har hittills inte avvisats och har nu kallats till en ny intervju med Migrationsverket.

Enligt utlänningslagen kan man utfärda ett uppehållstillstånd åt ett människohandelsoffer ifall det pågår en förundersökning i Finland eller ifall personen är i en speciellt sårbar position.

På Diskrimineringsombudsmannens kansli har man uttryckt oro över att tröskeln för att utfärda uppehållstillstånd åt människohandelsoffer är för hög.

Inrikesminister Mykkänen har bett Migrationsverket om att utarbeta interna riktlinjer om hur man tillämpar lagstiftningen om människohandel. Det här för att se till att besluten är enhetliga.

Mykkänen vill genom sitt förslag att man på Migrationsverket ska ha tydligare kriterier för hur man tolkar huruvida en person befinner sig i en speciellt sårbar position och hurdana uppehållstillstånd som ska utfärdas.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel.