Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Närpes församling välkomnar till påskens gudstjänster i tv och radio

Från 2019
Sam Lindén, Gerd Lindén, Ann-Mari Audas-Willman, Tom Ingvesgård och Nanna Rosengård  framför altaret i Närpes kyrka.
Bildtext Sam Lindén, Gerd Lindén, Ann-Mari Audas-Willman, Tom Ingvesgård och Nanna Rosengård välkomnar tv-tittarna till Närpes kyrka på långfredagen och påskdagen.
Bild: Rufus Hedengren

Påsken är hela kyrkoårets höjdpunkt och en av de äldsta kyrkliga helgerna. Svenska Yle sänder radio och tv-gudstjänster på både långfredagen och påsksöndagen, med Närpes församling som värd.

På annandag påsk sänds radiogudstjänst från Jomala församling på Åland.

Mycket musik i påskgudstjänsterna

I de två gudstjänsterna med Närpes församling bjuder man på en hel del musik i båda gudstjänsterna. Tre kantorer, Gerd Lindén, Sam Lindén och Nanna Rosengård samarbetar kring musiken i gudstjänsterna.

- I vissa fall kanske man väljer att inte använda sej av så mycket musik under långfredagen, men visst kan musiken ha en viktig funktion då man väljer rätt musik, säger Gerd Lindén.

- Långfredagen är en dag med mycket dramatik, det här avspeglas speciellt i en av de sånger vi sjunger, berättar Lindén kring valet av musik i långfredagens gudstjänst.

Långfredagens gudstjänst avslutas sedan med Maria Gustin Bergströms sång "Passionspsalm".

- Det tydliga budskapet i den sista sången "Passionspsalm" är meningen "Jesus triumferade i evig tid", med den sången siktar vi redan framåt mot påskdagen och händelserna som då ska ske, berättar Lindén.

Långfredagens budskap

Marcus Jakobsson predikar i långfredagens gudstjänst.

Långfredagens kristna budskap är att Jesus dog men genom hans död så befrias alla de som sätter sitt hopp till honom. Det här är även något som Jakobsson tar fasta på i sin predikan.

Jakobsson närmar sej långfredagens händelser genom att fundera på ondska och lidande, den förtvivlan och död men även försoningen med Gud som är långfredagens berättelse.

- Jag vill i min predikan påminna om att vi inte är ensamma i lidandet, vi skall komma ihåg att Jesus är med oss också då, i vårt lidande. Vi påminns om att korset är Guds svar på ondska och lidande, säger Jakobsson.

I långfredagens gudstjänst är kyrkoherde Tom Ingvesgård liturg och Marcus Jakobsson predikant.
Kantor Sam Lindén är organist och kantor Gerd Lindén leder församlingskörerna. Pörtomkören och kören Laudate medverkar även.

Texterna i långfredagens gudstjänst läser Kerstin Lillbåsk och Ulla-Maj Wideroos.

Pääsiäisnarsisseja Talvipuutarhassa 11.04.2017.
Bild: Katriina Laine / Yle

Kristus har uppstått!
Påskdagens budskap är att Kristus har uppstått. I påskdagens gudstjänst predikar Ulf Sundqvist och lyfter i den två huvudtankar.

Med utgångspunkt i hur människorna reagerade på Jesus uppståndelse så tar Sundkvist upp tankar kirng hur människor även idag reagerar vid olika händelser samt hur vi kan vända katastroftänk till något mera positivt.

Människorna som möts av budskapet att Jesus har uppstått reagerar med ”det här kan inte vara sant”. Det är kring detta som Sundqvist väver sin predikan. Att Jesus död som en katastrof övergår i uppståndelsen, det positiva.

Vi har som människor så lätt att tänka i banor av att vi går från det goda till det onda, att det som är bra drabbas av en katastrof. Men vi har svårare att se att lika gärna kan motsatsen ske, att det onda övergår i gott. Vi borde ha ett ord för motsatsen till katastrof.

Ulf Sundqvist

Ulf Sundqvist vill ge möjlighet att fundera på hur Gud vill komma nära och hjälpa människan och att påminna oss om att lika snabbt som en katastrof kan ske så är det möjligt att en situation förändras på ett plötsligt positivt sätt.

Övermark gospel och barnkör sjunger

Än musiken på påskdagen?

- På påskdagen har vi musik som är glad och levande, men kanske inte så traditionell, berättar kantor Gerd Lindén.

Övermark Gospel under ledning av Nanna Rosengård utlovar härlig gospelsång och utöver detta sjunger församlingens barnkör och bandet "We play" spelar.

- Det är inte de förväntade barnsångerna vi har valt, säger Lindén, vi har velat ge lite nyare sånger plats, exempelvis sjunger barnkören sången "Glädjesamba".

- Bandet "We play" framför låten "I see the light" som inte alls är en påsksång men som med titelns budskap passar mycket väl in i påskdagens budskap, säger Lindén.

I påsksöndagens gudstjänst är Ulf Sundqvist predikant, Ann-Mari Audas-Willman är liturg och kantor Sam Lindén organist. Barnkören och bandet "We Play" leds av kantor Gerd Lindén. Kören Övermark gospel leds av kantor Nanna Rosengård.

Texterna i påskdagens gudstjänst läser Mikaela Björklund.

Långfredagens och påsksöndagens gudstjänster sänds respektive dag kl 12.00 i Yle Fem och kl 13.03 i Yle Vega.

En vit kyrka med svart tak. Två bilar står på gården.
Bildtext Närpes kyrka
Bild: Yle/Juho Karlsson

Andakter och Andrum i stilla veckan

Andrum
Blåmåndag, vittisdag, dymmelonsdag – i Andrum talar Gunnel M Helander om stilla veckans dagar och vad de kan lära oss.

Andrum sänds måndag till torsdag klockan 06.54 och 9.10 i Yle Vega

Aftonandakt
I aftonandakterna talar John Vikström om det som egentligen är för svårt att tala om – Jesus’ lidandes historia och hela mänsklighetens vånda, med musik av Arvo Pärt och J.S Bach.

Aftonandakterna sänds måndag till torsdag klockan 19.15 i Yle Vega

Diskussion om artikeln