Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Aktier krävs inte längre för att golfa - Eke Golf: Nu försvinner den osynliga muren runt golfandet

Från 2019
Eke Golf i Ekenäs räddar ekonomin med enbart en ägare - Spela upp på Arenan

Byggföretaget K. Jousmaa från Ekenäs blir den enda ägaren i golfbanan i Gammelboda, Eke Golf. Den här förändringen görs för att rädda Eke Golfs ekonomi.

Tänk dig att ett gäng golfspelare beslutar sig för att bygga en golfbana. De börjar bygga och så få de veta att det inte längre behövs aktier för att spela.

Den här tanken gillar folk och gör allt för att bli av med sina aktier, som varit dyra att köpa och som dessutom innebär att man måste betala ett årligt vederlag. Samtidigt köper ingen aktier heller.

En golfbana på sommaren.
Bildtext Eke Golfs bana i maj 2009.
Bild: YLE/Fred Wilén

Den ekonomiska grunden för många golfklubbar är borta.

Så gick det för Eke Golf i Gammelboda i Ekenäs.

Spelarna vill spela utan aktie

Banan började byggas precis då Finlands golfförbund för drygt tio år sedan rekommenderade att golfklubbarna kan anta medlemmar även utan spelrätt.

Det blev alltså möjligt att vara medlem i en golfförening och spela endast genom att betala engångsavgifter. Det brukar också kallas pay and play.

Nu blev goda råd dyra för Eke Golf. Ingen köpte aktier och golfklubben hade allt för få aktieägare för att klara sig ekonomiskt.

Man i blå jacka och mössa ler mot kameran. Han heter Johan Törnqvist.
Bildtext Ab Eke Golfs styrelseordförande Johan Törnqvist.
Bild: Marica Hildén / Yle

Styrelseordföranden Johan Törnqvist minns att bolaget var tvunget att lyfta mera lån än planerat eftersom aktieförsäljningen inte gick som planerat.

- Dessutom hade vi en riktad emission åt storägarna. Utan deras hjälp så kan man nog säga att den här banan skulle ha sett sitt slut ungefär runt 2010.

Hjälpen från storägarnas sida gjorde att banan var räddad fem år framåt. Under den tiden tänkte bolaget att situationen skulle ändra. Men så gick det inte.

- Faktum var att aktieförsäljningen inte ändrade heller, så det var lika dåligt som förut.

Lösningen på problemet: En ägare

Det här ledde till att Eke Golfs bolagsstämma beslöt att tillsätta en arbetsgrupp som skulle hitta på nya lösningar för att rädda golfbanan.

Arbetsgruppen kom fram till att en enda ägare är lösningen.

Ett gult hus som är Eke Golfs klubbhus i Gamelboda.
Bildtext Eke Golf i mars 2019.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Byggföretaget K. Jousmaa erbjöd sig att köpa aktierna mot att 60 procent av skulderna betalas av aktieägarna och om 90 procent av ägarna gick med på det.

Den här strategin lyckades.

Törnqvist: Små aktieägare räddade Eke Golf

Johan Törnqvist är glad över att majoriteten godkände förslaget.

- En stor del av dem som godkände det har också betalat skuldandelen som de var skyldiga till.

Törnqvist säger att det nu var de små aktieägarna som räddade Eke Golf.

- Det är klart att det skulle ha funnits andra alternativ också, men om man vill garantera att här finns en bana i framtiden så var konkurs inte ett alternativ.

Hur ser framtiden ut nu?

- Framtiden är förstås utmanande. Situationen är inte på något sätt unik, utan det här har skett på många andra banor.

Nya priser från dag till dag

Det som nu sker är att en golfspelare inte måste äga en aktie för att spela på banan i Gammelboda.

Johan Törnqvist har tidigare haft en känsla av att aktieägandet skapat en osynlig mur runt golfbanorna.

Han hoppas den känslan försvinner då man inte längre måste äga en aktie för att få spela.

- Nu kan man ha en helt annan prissättning, och från dag till dag komma med olika erbjudanden. Det är ju ganska enkelt då man bara har en part att diskutera med, förut var man tvungen att beakta alla aktieägares intressen.

- Vi håller på att jobba med olika paket med olika priser.

Eke Golf vill ha flera spelare

Nu ska Eke Golf leva på de här pengarna istället för att förlita sig på aktieförsäljning och vederlag.

Hur ska man få folk att spela på Eke Golfs bana?

- Bra fråga. Vi hoppas att mängden spelare ökar. Här har spelats ungefär 11 000 rundor per år, så att målet är att komma upp till ungefär 15 000 rundor på årsnivå.

- Alla spelare blir äldre och äldre så man behöver yngre människor med. Jag tror också att damer är en stor grupp som vi måste locka hit för att spela.

“Det finns inte för många golfbanor i Västnyland”

Det finns sex golfbanor i Västnyland, och många till alldeles i närheten.

En karta som visar var sex golfbanor finns i Västnyland.
Bildtext Det finns inte för många golfbanor i Västnyland, anser Suomen golfkentät.
Bild: Yle

Det finns ändå inte för många golfbanor i Västnyland, anser verksamhetsledare Antti Hiltunen från föreningen Suomen golfkentät.

- Det finns många orter i Finland som är lika stora och som har motsvarande antal banor.

I Finland finns 129 golfbanor.

Det finns inte heller för många golfbanor i Finland om man jämför med situationen i Europa, anser Antti Hiltunen.

- I Finland finns det cirka 1 000 spelare per golfbana, det finns näst mest spelare per bana i Finland då man ser till hela Europa.

Suomen Golfkentät: Det finns efterfrågan på aktier

Hiltunen tycker inte heller att efterfrågan på aktier har minskat så mycket som det sägs.

- Det finns fortfarande en stor efterfrågan på aktier, även om man i offentligheten har gett en annan bild.

En golbana med snö.
Bildtext Eke Golf funderar nu på vad det ska kosta golfarna att spela på banan i Gammelboda.
Bild: Marica Hildén / Yle

Totalt fyra banor har gått i konkurs under de senaste fem åren efter att aktieförsäljningen minskat drastiskt sedan aktiekravet slopades.

Golfklubbarnas medlemmar minskade med över 3 400 peroner i fjol. Det är det största bortfallet hittills.

“Folk vill idrotta på olika sätt”

Hiltunen medger att allt flera ändå vill utöva sin sport på flera olika sätt, så att man inte nödvändigtvis måste ha en aktie för att spela golf.

- Det här har blivit en norm i samhället att idrotta på olika sätt.

Golfboll i gräset
Bildtext Det finns inte för många golfbanor i Finland, tycker föreningen Suomen golfkentät.
Bild: YLE/Camilla Berglund

Alla golfbanor i Finland är byggda med golfarnas egna pengar. Antti Hiltunen hoppas att det blir en ändring på det i framtiden.

- Det kommer säkert att finnas olika finansieringsmodeller i framtiden tillsammans med företagare, kommuner och städer. Det är förvånande att samhället inte haft intresse att bygga golfbanor med tanke på den positiva inverkan golfspelande har på hälsan.

Antti Hiltunen anser att det i det stora hela går riktigt bra för golfbolagen.

Han hänvisar till en undersökning i golfföreningens verksamhetsrapport för 2018.

- Sex golfbanor har svag självförsörjningsgrad. Drygt hälften uppnår en nöjaktig självförsörjningsgrad och 35 procent anses ha en bra ekonomi bland 80 av bolagen.