Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kvaliteten på de finländska männens sperma sjunker - många tänker inte på det förrän det är dags att bilda familj

Från 2019
Spermier som omringar en äggcell.
Bild: Pixabay

Under de senaste 20 åren har de finska männens sperma blivit allt sämre. Många män vet inte att de själva kan påverka kvaliteten på sina spermier.

En tjock sammetsgardin gömmer sig bakom dörren. Bakom gardinen finns ett litet rum i violett och guld. På väggen finns en figur som ser ut som en kvinna.

Dvd-skivor finns på hyllan och tidningar ligger i ett tidningsställ. På bordet finns en burk.

Trots rummets hemtrevliga inredning är männen ofta nervösa när de kliver in i rummet.

Det här rummet finns på Ovumia Fertinovas klinik i Tammerfors och används för att ge spermaprover.

- Det är förståeligt att det kan vara spännande att ge spermaprov, men det kan vara nervöst att få höra resultaten. Det kan vara tufft för mannen att höra att det är något fel med den egna spermaproduktionen, säger laboratoriechefen och fertilitetsbiologen Kirsi Kananen.

Allt vanligare är det att något fel hittas. Finländarnas sperma har undersökts i 20 års tid och utvecklingen har enbart gått åt det sämre hållet.

Att spermakvaliteten i början av 1990-talet antogs vara immun mot den nedgående alleuropeiska trenden känns väldigt avlägset nu.

Bildtext - Man borde tala med ungdomar om fertiliteten, men på ett sådant sätt som inte låter anklagande. Det är utmanande, säger laboratoriechefen Kirsi Kananen på Ovumia Fertinova.

I Tammerfors görs spermaanalyser på två ställen.

Endast några hundra meter från Ovumia finns Tammerfors universitetssjukhus - Tays - hormon- och barnlöshetspoliklinik. Bägge undersöker spermaprover från fler än tusen män i året.

Det händer ofta att männen sitter och är alldeles förvirrade framför Tays avdelningsöverläkare Katja Ahinko.

- Kvinnor verkar tänka mera på sin fertilitet i förväg, men männen kanske inte tänker på sin spermakvalitet utan någon orsak, spekulerar Ahinko.

Mannen kan själv göra mycket för sina spermier

Ofta stöter vårdpersonalen på Tays och Ovumia på att männen inte vet att de på många sätt själva kan påverka spermakvaliteten.

- Att låta bli att röka, en hälsosam kost och en normal vikt påverkar spermakvaliteten. Man vet dessutom att för mycket stillasittande är skadligt för testiklarna, som då under långa tider befinner sig i värme, säger Ahinko.

Stress kan också påverka sädesvätskan.

- Fluktuationerna i människans välmående avspeglas främst i fortplantningsförmågan, säger Kananen.

Bildtext - I spermaforskningen är kemikaliseringen på tapeten. Bevis är svåra att få, säger Katja Ahinko, överläkare på Tays hormon- och barnlöshetspoliklinik.

Fertilitetsupplysning behövs

Den egna sperman är något man ofta kommer att tänka på då det är aktuellt att bilda familj.

Bildtext I denna "lounge" på Ovumia Fertinova i Tammerfors ger männen spermaprover.

Fastän det kan kännas pinsamt är det viktigt att tala om detta, anser experter. Att antalet födslar minskar och problem med fertiliteten anses vara ett problem på nationell nivå.

- Men hur upplyser man på ett sådant sätt att det inte verkar anklagande? Det är utmanande att komma på ett sätt att få unga att planera framtiden eller åtminstone bevara sina könsceller i god tid, funderar Kirsi Kananen.

I denna knepiga fråga har experter i Norden slagit ihop sina huvuden. Det finns planer på ett center vars enda uppgift skulle vara att öka kunskapen om fertiliteten.

- Förutom att medborgarna blir medvetna är det viktigt att detta når beslutfattarnas öron. Det är också viktigt med samhälleliga mekanismer som stöder familjernas livspussel, säger Kananen.

Kemikalieindustrin orsaken?

Vad är det som försämrar finländarnas spermier?

Forskarna har undersökt detta sedan 1990-talet och något heltäckande svar har man inte ännu fått. Spermakvaliteten har sjunkit under de 20 år man har undersökt detta. Yttre miljöfaktorer tros vara orsaken.

- Till exempel vet man att rökning under graviditeten påverkar testiklarnas spermieproduktion och hormonproduktionen. Många andra faktorer känner man tyvärr ganska dåligt till, säger avdelningsöverläkaren och docenten i reproduktiv hälsa Antti Perheentupa vid Åbo universitetscentralsjukhus, Åucs.

- Det har forskats mycket i hur miljögifter påverkar hormonerna. Hundratals undersökningar har gjorts och det är svårt att bedöma deras verkan tillsammans. De fynd som har gjorts i djurtesterna är rafflande, men det är inte så lätt att bedöma vad det innebär för människan.

Bildtext Majoriteten av de potentiella spermadonatorerna underkänns eftersom sädesvätskans kvalitet inte är tillräckligt hög. Kriterierna för sperman som används i fertilitetsvården har alltid varit särskilt höga. Den allmänna nedgången i spermakvaliteten syns dock inte i mängden avslag.

Det går inte att undvika kemikalierna som finns omkring oss i miljön och det rekommenderas inte heller. De oroliga forskarna önskar först och främst att man på något sätt skulle ta tag i kemikalieindustrin.

- Såtillvida har vi en speciell situation eftersom läkemedelsindustrin är under sträng övervakning och alla skador som orsakas av läkemedel granskas också efter att produkterna kommit ut på marknaden. Kemikalieindustrin tillverkar tusentals nya kemikaliska föreningar som hela befolkningen utsätts för, säger Perheentupa.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Suomalaisen sperman laatu jatkaa laskuaan – monelle miehelle tulee yhä yllätyksenä, että omaan siemennesteeseen voi vaikuttaa

På andra språk

Diskussion om artikeln