Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Specialskriven liturgisk musik och många språk - det är Gloria Dei-mässan från Vasa.

Från 2019
GloriaDei-mässa i Evangeliska Centret i Vasa med Ingvar Dahlbacka som liturg.
Bildtext GloriaDei-mässa hösten 2018 i Evangeliska Centret i Vasa.
Bild: Göran Stenlund

Gloria Dei-mässan har två särdrag. Dels används i gudstjänsten flera andra språk utöver svenskan och dels använder man specialskriven musik för de liturgiska delarna.

Inspiration från Oslo

I Vasa har sedan cirka 15 år Gloria Dei-mässan firats cirka 3-4 gånger per termin i Evangeliska Centret.

Göran Stenlund, pensionerad verksamhetsledare för SLEF, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland är en av personerna bakom GloriaDei-mässan.

- Under en samling i Oslo med Nordiska Inremissionsrådet i början av 2000-talet bjöds vi att delta i en gudstjänst där man medvetet ville använda sej av lättsjungna melodier. På ett inkluderande och naturligt sätt använde man sej också av olika språk i mässan, säger Stenlund.

Stenlund berättar att besöksgruppen kände att det här vore något att ta vidare även hemma i Finland. Gloria Dei-mässan kom sedan till som ett samarbete mellan SLEFs kansli i Vasa och Evangeliska Folkhögskolan, EFÖ.

Eftersom EFÖ har många studerande av varierande härkomst så blev det väldigt naturligt att använda många olika språk i mässan, på samma sätt som man gjort i Oslo.

Då man deltar i Gloria Dei-mässan och lyssnar till texter på flera olika språk så blir det en påminnelse om den världsvida kyrka som vi alla är en del av

Göran Stenlund

- Vid sidan av svenskan så används alltid en del finska och engelska i mässan. Man anmäler alltid om gudstjänstens olika delar, såsom trosbekännelse eller böner, på alla tre språk. Beroende på vilka personer som assisterar så sker textläsning ofta även något eller några andra språk. Genom åren har vi lyssnat till franska, ryska, portugisiska, thailändska och flera andra språk, säger Stenlund.

Specialskriven liturgisk musik

Mässan innehåller alltså alla de centrala gudstjänstelementen men särskiljer sej utöver språkanvändningen även genom att de liturgiska melodierna är annorlunda - specialskrivna för mässan.

Uppdraget att skriva nya liturgiska melodier för att användas i mässan tog sej Niklas Lindvik an. I mässan sjungs alla de vanliga texterna, exempelvis Gloria, Kyrie och Agnus Dei till specialskrivna melodier.

- Lindvik fanns som medarbetare vid EFÖ och vi var glada över hans kompositioner. Melodierna är fina och enkla att lära sej i kombination med de kända liturgiska texterna, säger Stenlund.

Niklas Lindvik tillsammans med Henrica Lillsjö svarar för den musikaliska ledningen även i den Gloria Dei-mässa som sänds i Yle Vega inkommande söndag.

Gloria Dei-mässa som är söndagens radiogudstjänst har temat Livets bröd och sänds från Evangeliska Centret i Vasa.

Albert Häggblom är liturg i mässan och Tomas Klemets är predikant. Kören Evangelicum sjunger och musiker är Niklas Lindvik, Jonathan Stenlund och Hannes Backlund.

Andakter och Andrum

Måndag 1.4
06.54 Daniel Bryant-Rönnqvist, Vasa
09.10 Daniel Bryant-Rönnqvist, Vasa
Musik: Frälsningsarméns hornmusikkår.

19.15: Kenneth Grönroos, Sibbo
Musik: Don Marsch Orchestra spelar låten People Need the Lord.

Tisdag 2.4
06.54 Nanna Rosengård, Dagsmark (repris)
09.10 Nanna Rosengård, Dagsmark (repris)
Musik: Fernando Ortega sjunger sången Savior, like a shepard led us.

19.15: Kristina Fernström, Helsingfors
Musik: Sören Lillkung och Cajorna sjunger Din trygga hand.

Onsdag 3.4
06.54 Tua Backman, Nykarleby
09.10 Tua Backman, Nykarleby
Musik: Mathias Danielsson sjunger sången Närmare dig.

19.15 Jonas Gehlin, Helsingfors
Musik: Hilliard ensemble och Jan Garbarek uppför gregoriansk melodi.

Torsdag 4.4
06.54 Johanna Boholm-Saarinen, Jomala
09.10 Johanna Boholm-Saarinen, Jomala
Musik: Sången Nada te turbe från kommuniteten Taize. Sångens titel på svenska lyder Känn ingen oro.

19.15 Karolin Högberg, Kökar
Musik: Agneta Strandsjö sjunger Som när ett barn kommer hem om kvällen.

Fredag 5.4
På fredagar under fastetiden berättar en rad personer om vad fastan betyder för dem – idag är det Katarina Gäddnäs som står i tur.

06.54 Katarina Gäddnäs, Finström
09.10 Katarina Gäddnäs, Finström

19.15: Jockum Krokfors, Jakobstad
Musik: Bengt Johansson och Viola Grafström sjunger Hur ljuvligt klingar Jesu namn.

Lördag 6.4
18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 7.4
19.15 Lidandets söndag.
Textläsare: Anna Edgren och Hedvig Långbacka.
Producent: Hedvig Långbacka.

Radiogudstjänst

Söndag 7.4
13.03 Gloria Dei-mässa från Evangeliska Centret i Vasa.
Predikant: Tomas Klemets
Liturg: Albert Häggblom
Pianist: Niklas Lindvik
Kompgrupp:
Jonathan Stenlund (bas) och Hannes Backlund (slagverk).
Sångprogram: Ungdomskören Evangelicum, dirigenter Niklas Lindvik och Henrica Lillsjö.
Textläsare: Johanna Wargh, Freja Norrback och Susan Granberg. Förebedjare: Asta Stenlund och Brita Jern.

Ur Sionsharpan:
75 (Boken om Jesus)

Psalmer:
275 (Jesus för världen)
87 (För att du inte tog det gudomliga).

Nästa söndag firas gudstjänst med Malax församling.

Diskussion om artikeln