Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Spara pengar med cirkulär ekonomi – Tio frågor och tio svar

Från 2019
Tätt packad papp i olika färger för återvinning.
Bild: Michael Jin/Unsplash

Ett bra liv betyder inte längre att man bara producerar mer och mer varor. Du kan faktiskt spara pengar genom att dela, hyra och återanvända produkter. Det är det här som är kärnan i cirkulär ekonomi.

Om alla människor konsumerade som vi finländare, skulle vi behöva naturresurser som motsvara 3,6 jordklot. Ohållbart!

Med cirkulär ekonomi söker man lösningar på den här utmaningen.
Vad är cirkulär ekonomi? Varför borde just du vara intresserad?
Sitras sakkunniga Nani Pajunen och Riitta Silvennoinen har svaren.

1. Vad betyder cirkulär ekonomi?

I nuläge överkonsumerar vi våra naturresurser. I cirkulär ekonomi strävar man efter att hålla material och produkter i bruk längre och minimera svinnet.

En animation på ett kretslopp inom cirkulrä ekonomi.
Bildtext Tänk dig ett kretslopp, som i naturen, där varor får ett nytt liv via återburk och senare återvinning av materialet
Bild: Henri Salonen/Yle

Lösningen på hållbarhetskrisen och ekonomin går hand i hand.

Sitra

För att miljökonsekvenserna av konsumtionen ska kunna tyglas, behövs nya, mer hållbara produkter och tjänster.

Smarta lösningar och digitaliseringen är centrala i cirkulär ekonomi.
Då kan människor få nytta av produkter och använda dem utan att de själva behöver äga eller underhålla sakerna.

Visste du att att klä om möbler är cirkulär ekonomi? Eller att det finns företag som säljer belysning som tjänst i stället för lampor? Kunden betalar exempelvis en månadsavgift för det ljus som man använt.

Att som företag slippa en stor initial kapitalinvestering är positivt i sig, men genom att “bara” betala för installation, underhåll och drift är det leverantören som har ansvaret för belysningen.

Det är detaljhandeln som leder utvecklingen men belysning som tjänst fungerar lika bra i en industri, skola eller en kommuns gatubelysning. Och den som äger lampan är intresserad av att produkten på riktigt är långlivad, går att reparera och fixa.

På det sättet förlängs produktens livscykel och det sparar på miljön. Ju längre lamporna håller och konsumerar elektricitet desto mera vinst får företaget som säljer mer belysningen.

I en cirkulär ekonomi hyr man prylar i stället för att äga dem. Då kan fler människor använda en mindre mängd saker. Till exempel kan du hyra din grannes bil när hen inte behöver den.

2. På vilket sätt bidrar cirkulär ekonomi till att minska på klimatförändringen?

I en cirkulär ekonomi minskar man på utsläppen, genom att man inte använder lika mycket naturresurser.

Produkter tillverkas om möjligt av återvinningsmaterial eller förnybara naturresurser. Kläder kan man till exempel göra av plastskräp som finns i haven eller av trä.

Lyocellfibrer framställs av trämassa som man löser upp i ett ämne som klassas som icke giftigt. Produktionsmetoden är mer miljöanpassad än för andra fibrer av cellulosa.

Fibrerna har bättre hållfasthets- och våtegenskaper än viskos, vissa typer rent av bättre än bomull. Kemiskt sett liknar de närmast bomull. De lämpar sig väl för att blandas med de flesta andra fibrer.

Också i bränsle fördrar man förnybara energiformer. Neste exempelvis uppskattar att diesel som är gjord av sopor och är förnybar, minskar på växthusutsläppen med 50-90% jämfört med diesel framställd av fossila källor.

3. Hur förändrar cirkulär ekonomi min vardag?

När den cirkulära ekonomin börjar rulla kommer den att vara det lättaste och mest förmånliga alternativet både på arbetet och i vardagen för oss människor.

En arkitekt till exempel fattar i sitt arbete beslut som minskar på byggandets kolavtryck. I hemmen minskar man på matsvinnet och arbetsresorna sker genom att använda de transportmedel som har de lägsta utsläppen.

Om du avstår från din bil och övergår till att använda dig av samåkning, kollektivtrafik, cykling eller att promenera, kan du spara flera tusen euro per år.

De negativa följderna av klimatförändringen är redan verklighet. Mångfalden i naturen minskar också med fart. Vi kan inte vänta längre med att lösa det.

I stället för att äga prylar har det kommit serviceproducenter och saker som går att hyra. Netflix, HBO och andra videotjänster har ersatt dvd-samlingarna i hemmen.

4. Är cirkulär ekonomi bara en utgift?

Om man tänker på saken på individnivå så slänger en finländare årligen i snitt bort 20 kilo ätbar mat. Av det uppstår det en onödig maträkning på 500 miljoner euro, i medeltal 500 euro per familj. I en cirkulär ekonomi minimeras matsvinnet och det innebär inbesparingar i utgifterna för mat.

Ur ett företagarperspektiv kan cirkulär ekonomi medföra märkbara inbesparingar och nya businessmöjligheter. Till exempel har den finska industrin redan länge strävat efter att undvika materialspill för att allt som går förlorat kostar.

Finland har goda chanser att kunna vara ett modelland för cirkulär ekonomi, eftersom en del principer för cirkulär ekonomi redan har använts här länge, till exempel inom skogsindustrin.

5. Varför lönar det sig för oss finländare intressera oss för cirkulär ekonomi?

Det lönar sig att intressera sig för cirkulär ekonomi med tanke på vår framtid: Om alla världens människor skulle konsumera som vi finländare gör, skulle vi behöva naturresurser som motsvarar 3,6 jordklot.

Människornas livsstil behöver förändras, konsumtionskulturen måste få ett slut.

Sitra

Att vara intresserad lönar sig också ur en businessynpunkt:
Efterfrågan på cirkulär ekonomiska lösningar växer hela tiden i världen och Finland har goda möjligheter att bli internationella pionjärer och vägvisare inom den cirkulära ekonomin.

Cirkulär ekonomi är också ett betydande sätt att uppnå miljösträvandena från Parisavtalet.

6. Kan man studera cirkulär ekonomi någonstans?

Finland är bland de första länderna med att inkludera cirkulär ekonomi i grundskolorna, andra stadiets utbildningar och i utbildning på högskolor och universitet.

Sitra utvecklar som bäst tillsammans med 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag, nya utbildningshelheter i cirkulär ekonomi för alla skolstadier.

Med finns också universitetens och yrkeshögskolornas fortbildningskurser som kan använda sig av innehållet.

7. Cleantech, återanvändning och cirkulär ekonomi ... vilken term kommer härnäst?

Vi kan inte längre grunda vår välfärd på överkonsumtion av naturresurserna. All verksamhet som stöder mer hållbar användning är viktig oberoende av terminologin.

Cirkulär ekonomi är ett paraplybegrepp som också innefattar återanvändning och cleantech.

8. Många överväger att byta sin bil till en elbil. Lönar det sig?

Trafiken är en av de som släpper ut mest koldioxid i atmosfären. Med hjälp av elbilar söker man en lösning på det här akuta problemet.

Med en elbil är det viktigt att tänka på hur bilen är gjord, hur elen produceras eller vad som händer med det använda batteriet?

På ett mer omfattande plan behöver vi helt nya lösningar för trafik- och stadsplanering.

För att lösa klimatkrisen och överexploateringen av naturresurser måste städerna snabbt ändra hela sin infrastruktur så att den blir koldioxidsnål och resursklok.

Trafiken orsakar också cirka 20 procent av växthusgasutsläppen som förvärrar klimatförändringen i Finland. Trafiken är också den som står för 14 procent av de globala klimatutsläppen.

I Finland står vägtrafiken för över 90 procent av trafikens utsläpp.

En övergång till ett trafiksystem som fungerar med annat än fossila bränslen är en del av det nya. Men vi behöver också ta i bruk nya slags trafiktjänster, automatisering och elbilar. Inte bara en successiv modernisering av bilar utan också en utveckling av infrastrukturen.

En betydande minskning av antalet bilar är också inom synhåll inom de kommande decennierna.

9. Kan man ekonomiskt kompensera för skador som uppstått i atmosfären?

Man kan kompensera för skadlig verksamhet i miljön på olika sätt som exempelvis genom att stödja plantering av skog eller att skydda mossmarker.(sumpmarker)

Med kompensation kan man ändå inte komma undan det faktum att vi i första hand måste ändra våra livsstil.

Genom att ekonomiskt kompensera kan man alltså inte köpa sig ett rent samvete – det behövs också konkreta åtgärder som befrämjar cirkulär ekonomi.

Vi måste gå över från slit-och-slängkulturen som belastar klimatet mot koldioxidneutral cirkulär ekonomi, och det måste ske mycket snabbt.

10. Vad kan jag göra för att främja cirkulär ekonomi?

Till att börja med kan du göra Sitras livsstilstestÄr du ett hot eller en möjlighet? Där du får skräddarskydda tips på en hållbarare vardag.

Fråga din förman hur er arbetsplats förhåller sig till cirkulär ekonomi –
hur ni kan förverkliga cirkulär ekonomi varje dag?

Finns det skäl att fundera över hur företaget kommer att klara sig i den nya världen där verksamheten inte längre går att grunda på mängen av sålda produkter?

Fundera över varje inköp, behöver du verkligen den här nya produkten eller kunde du i stället köpa den som en tjänst eller kunde du kanske låna eller hyra samma produkt?

Vi alla behövs för att bygga en hållbar framtid!

Den här artikeln är en version av Yle Oppiminens artikel; Muoviroskista vaatteita, valoa palveluna – mitä kaikkea on kiertotalous? 10 kysymystä ja vastausta

Läs också Sitras artikel: Ett offer, den som anpassar sig eller den som erbjuder lösningar?

Källa:
Sitra: Ett offer, den som anpassar sig eller den som erbjuder lösningar?
Global Commission on the Economy and Climate: Better Growth, Better Climate, The New Climate Economy Report, 2014

Diskussion om artikeln