Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förvaltningsdomstolen ger grönt ljus för fler apotek i Esbo

Från 2019
Lääkkeitä apteekin hyllyllä.
Bildtext Esbo får sex nya apotek och ökad frihet för apotekare.
Bild: Sasha Silvala / YLE

Esbo får sex nya apotek samt ökad frihet för placering av apoteken. Trots missnöje blir detta nu möjligt eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat Esboapotekarnas klagomål i frågan.

Enligt Fimea, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, finns det i nuläget för få apotek i Esbo i förhållande till invånarantalet.

Fimea beslöt redan i oktober 2017 att Esbo skulle få sex nya apotek samt att det skulle bli friare för apotekare att besluta var apoteken placeras. De nuvarande fem lokaliseringsområdena skulle skäras ned till två, varav det ena skulle vara Esbo och det andra Jorv. Ett av de nya apoteken skulle placeras inom Jorv-området och de fem övriga inom Esbo-området. I praktiken skulle det innebära att apotekare inom Esbo-området fritt kunde välja var i staden de placerar sitt apotek.

Detta mötte starkt motstånd från apotekare som nu verkar i staden. Man ansåg att övergången från fem till två lokaliseringsområden stred mot läkemedelslagen och att de nya lokaliseringsområdena sannolikt skulle försvaga den lokala tillgången till mediciner i Esbo.

Bild som visar Fimeas logotyp på en vägg
Bildtext Fimea anser att Esbo har för få apotek i förhållande till invånarantalet.
Bild: Yle

Inga hinder för förändringen

Stadens nuvarande tio apotekare visade sitt missnöje. De lämnade tillsammans in en rättelseyrkan till Fimea, men den avslogs tidigt. Vidare beslöt nio av apotekarna att överklaga till Helsingfors förvaltningsdomstol och i väntan på domstolens beslut, har inga nya apotek grundats.

Nu har förvaltningsdomstolen bedömt att Fimeas beslut inte strider mot läkemedelslagen. Fimea har enligt domstolen tagit tillräckligt hänsyn till aspekterna som förändringen medför.

Fimea har tagit i beaktande befolkningens centralisering till stadskärnan samt hur övriga hälsovårdstjänster är placerade i staden. Man har även i ärendet specifikt beaktat Jorvs sjukhus specialställning och tryggat tillgången till mediciner där, eftersom sjukhuset är ensamt om att erbjuda jourtjänster i Esbo.

Helsingfors förvaltningsdomstol anser därmed att det inte finns hinder för att övergå till två lokaliseringsområden samt att införa sex nya apotek i staden.

Diskussion om artikeln