Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ny prognos: Antalet 75-åringar i Borgå kommer att fördubblas fram till 2040

Från 2019
Äldre man på bänk
Bildtext Arkivbild.
Bild: Northern Lights/ Timo J Malmi

Enligt en ny befolkningsprognos kommer invånarantalet i Borgå att stiga med 13 procent fram till 2040. Antalet äldre kommer att öka kraftigt samtidigt som antalet unga minskar.

Invånarantalet i Borgå kommer att fram till 2040 stiga till 57 000 invånare.

Enligt prognosen (på finska) kommer befolkningen att öka med ungefär 300 invånare per år.

På Borgå stad är man mycket nöjd med den nya befolkningsprognosen. På presskonferensen om prognosen berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula att prognosen är mycket positivare än vad han personligen hade väntat sig.

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz är inne på samma linje.

- Det är jättepositiva nyheter att prognosen ser så här bra ut för Borgå och att Borgå också i framtiden ser ut att vara en växande stad.

Befolkningstillväxten i Borgå bygger framförallt på det stora inflyttningsöverskott som Helsingforsregionen får från övriga Finland. Fram till 2040 kommer invånarantalet i Nyland att öka med 300 000 invånare.

Var fjärde Borgåbo över 65 år 2040

Den nya befolkningsprognosen avslöjar även en ny ålderstruktur i Borgå. Antalet barn under 15 år kommer att minska mellan åren 2017 och 2040. Samtidigt kommer antalet personer i pensionsålder att snabbt stiga.

År 2017 var var femte invånare i Borgå över 65 år. 2040 uppskattas lite över en fjärdedel av befolkningen vara över 65 år.

Även antalet över 75-åringar kommer öka rejält genom att fördubblas fram till 2040.

Ett ökat antal äldre invånare var ingen överraskning för Borgå stad. Den åldrande befolkningen är ett problem som finns i nästan hela landet.

Borgå kommer att beakta åldersstrukturen i planeringen av servicenätet och se till att stadens lokaler används effektivt.

Borgå har under flera år satsat på att bygga skolor och daghem. Dessa kommer inte att stå tomma i framtiden trots att prognosen pekar på att det i framtiden föds färre barn.

- Det är klart att vi måste se till att vårt servicenät är så dimensionerat att vi inte har tomma utrymmen när åldersklasserna minskar bland barnen, påpekar von Schoultz.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula talar framför en tv-skärm i ett litet rum i stadshuset i Borgå
Bildtext Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula leder diskussionen på presskonferansen av befolkningsprognosen
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

von Schoultz medger att det är oroväckande att de yngre barnen ser ut att minska men poängterar att det även framkommer bra saker ur prognosen.

- Det som också var positivt i den här undersökningen var att det visar sig att den arbetsföra befolkningen i Borgå utvecklas positivt.

Ur prognosen framkommer att invånare i arbetsför ålder kommer att öka med 8,3 procent mellan åren 2017 och 2040.

Locka fler invånare

För att locka fler invånare till Borgå är det viktigt att se till att staden är trivsam att bo i. Detta är något som Borgå ständigt jobbar på.

- Vi ska fortsätta se till att Borgå är en riktig stad där det finns arbetsplatser och att vi kan erbjuda tryggt och attraktivt boende både i absoluta centrum och så olika typer av boende, egnahemshus och radhus i närhet av service, säger von Schoultz.

Borgå kan ibland upplevas som en dyr kommun att bo i. För att se till att prisnivån hålls på en attraktiv nivå ska Borgå stad se till att erbjuda tillräckligt med attraktiva tomter så att det byggs tillräckligt.

von Schoultz berättar även att en orsak till prisnivån i Borgå har att göra med parkeringsnormer. Detta kommer Borgå att se över för att fundera på vad de kan göra för att hålla prisnivån på en attraktiv nivå.

Fredrick von Schoultz står i en trappa i Borgå stadshus
Bildtext Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Fungerande kollektivtrafik och fler arbetsplatser är två andra saker Borgå kan satsa på för att locka fler invånare.

Det är många som pendlar mellan Borgå och huvudstadsregionen och således är trafikförbindelser mellan dessa väldigt viktiga för Borgå.

- Borgå bör se till att det i Borgås ända fungerar så bra som möjligt. Vi har tankar på att utvidga dom här parkeringsplatserna så att man kan lämna bilen eller cykeln och hoppa på bussen, berättar von Schoultz.

För att öka antalet arbetsplatser försöker Borgå även erbjuda så bra förhållanden som möjligt för företagen.

- Det betyder företagstomter, tillväxt vad gäller invånarantal och att på alla sätt utveckla centrum för här finns ett betydande antal arbetsplatser. Vi vill också se till att kunna erbjuda industriella tomter och där har vi Nyby i Kullo som vi håller på att utveckla. Så småningom kan vi erbjuda tomter även där.

Diskussion om artikeln