Hoppa till huvudinnehåll

Älskade plast

Så här får du plastinsamlingskärl till din egen gård

Från 2019
Plastsortering hemma.
Bildtext Allt flera vill ha kärl för plastsortering nära sitt hem.

Det finns stora lokala skillnader i hur plastinsamlingen fungerar i enskilda fastigheter. Därför finns det inte ett enhetligt sätt att få ett plastinsamlingskärl till din egen gård.

Men situationen utvecklas hela tiden och i allt fler regioner inleder man plastinsamling direkt från fastigheterna.

EU sätter målen högt. År 2025 ska hälften av plastförpackningarna i hushållen återvinnas. Riktningen är klar, en allt större del av plastförpackningarna ska återvinnas år för år.

Den som producerar förpackningar är enligt lag förpliktigade att ordna insamling av plast och andra förpackningsmaterial. I ekopunkterna på butikernas gårdar samlas förpacknignsmaterial, också plast, in.

Det är Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab som ansvarar för de olika ekopunkterna runt om i landet, och nätverket kompletteras av de lokala avfallsbolagen.

Men mest praktiskt är det ju att ha ett plastinsamlingskärl på sin egen gård. Och hur gör man då?

Bara att sätta igång

Den som bor i ett husbolag ska börja med att föreslå för bolagets styrelse och disponent att bolaget skaffar ett kärl. Disponenten kan sedan kontakta avfallsbolaget på orten.

Den som bor i egnahemshus är direkt i kontakt med avfallsbolaget i kommunen. De kan informera om hur det fungerar i den kommunen. Bäst går det att ordna ett eget plastinsamlingskärl i ett område som ändå ligger i närheten av plastinsamlingsbilarnas rutt.

På vissa orter har flera grannar tillsammans skaffat ett plastinsamlingskärl eller ett kärl med flera olika fack. Andra har kunnat komma överens om att mot en avgift använda grannhusbolagets kärl.

Kontaktuppgifter till de lokala avfallsbolagen

Och om det inte lyckas att få ett plastinsamlingskärl till den egna gården?

Ingen panik! Man kan föra förpackningsplast till de lokala insamlingspunkterna, till exempel i samband med butiksfärder.

De landsomfattande Rinki-ekopunkterna och en del av de lokala avfallsbolagen samlar in föropackningsplast vid sina ekopunkter.
Vanligtvis finns ekopunkterna där folk också annars rör sig.

Här hittar du din närmaste ekopunkt.

Det finns inga plastinsamlingspunkter i närheten, vad ska jag göra?

Om det inte är möjligt att få ett plastinsamlingskärl till din gård, och det inte finns plastinsamlingsplatser i närheten, ska du sätta din förpackningsplast i blandavfallskärlet.

Då brinner det med blandavfallet och produycerar ens energi.

Varför finns det inte en enhetlig plastinsamling per fastighet i hela Finland?

Det är stor skillnad mellan tätt stadsboende och landsortsboende när man jämför transportkostnaderna för enskilda hushålls plastavfall.

Detsamma gäller också transporternas miljöpåverkan.

I städerna samlar insamlingsbilen in mycket plast på ett litet område.
På mera glest befolkade områden är avstånden större, och den insamlade plastmängden är mindre.

Att transportera små plastmängder långa vägar är inte bra för miljön, och dessutom är det dyrt. I glesbygden är det alltså ett bättre alternativ att föra förpackningsplasten till en gemensam ekopunkt i samband med att man åker till butiken.

Reglerna för avfallshantering varierar regionalt. På vissa orter ingår en skyldighet att samla in förpackningsplast, och på andra inte.

Sparar jag pengar om jag sorterar plast?

För det mesta är det också ekonomiskt lönsamt att sortera plast. När plast och andra sorteringsbara material sorteras skilt för sig blir det mindre blandavfall.

Då kan man tömma blandavfallskärlen mer sällan. Att tömma plastinsamlingskärl kostar mindre än att tömma blandavfallskärl.

Då betalar husbolaget eller husägaren bara för själva transporten, medan tillverkaren ansvarar för hanteringskostnaderna.

En sparsam invånare sparar allra mest genom att minska på mänden avfall som helhet. Men det lönar sig att minnas att insamlingen av blandavfall är allra dyrast.

Här kan du se vad som händer med ditt plastavfall efter sorteringen!

Yoghurtburken får nytt liv - Spela upp på Arenan

Kampanjen Älskade plast syns på alla Svenska Yles olika plattformar och kanaler under april månad 2019. Via kampanjen ska vi finländare bli bättre på att sortera och återvinna plast. Kom med och sortera!

Det här är en svenska version av Mari Keinänens artikel Näin saat muovipakkausten keräysastian kotipihaasi.https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/25/nain-saat-muovipakkausten-keraysastian-kotipihaasi

Upprop att delta i kampanj för att sortera plast

Är du med?

Klicka in dig här och visa ditt stöd för kampanjen!