Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Aktiveringsmodellen ändras igen - fler aktörer får ordna utbildning för arbetslösa

Från 2019
Uppdaterad 31.03.2019 14:32.
Person står vid te-centralens glasdörr.
Bild: Lehtikuva

Regeringen Sipiläs omdebatterade aktiveringsmodell för arbetslösa genomgår vissa förändringar på måndag, alltså den 1 april. Fler instanser får börja arrangera utbildning som duger som aktivitetsåtgärd.

En arbetslös person kan i fortsättningen undvika nedskärningarna i arbetslöshetsersättningen genom att delta i fortbildning som ordnas av exempelvis fackförbund, kommuner, samkommuner eller Arbetslösas centralförbund.

Också registrerade föreningar som finansieras med offentliga medel och omställningsutbildning som arbetsgivaren ordnar får ordna kompletterande utbildning ger aktiveringspoäng.

Verksamhet som uppfyller villkoren för aktivitet ska även i fortsättningen stöda chanserna till sysselsättning - det är alltså inte fråga om att arbetslösa får fler alternativ för att uppnå aktiveringsvillkoren.

Endast utbildning i tydligt syfte duger

Hittills har endast utbildning som ordnats eller anskaffats av arbetskraftsmyndigheterna dugit - annars har stödet skurits ner.

- Målsättningen är att förbättra sysselsättningschanserna och att öka sysselsättningen. På så sätt är förändringen en värdefull komponent i aktiveringsmodellen, säger regeringsrådet Marjaana Maisonlahti vid Social- och hälsovårdsministeriet till Yle Uutiset.

Flera fackförbund har redan meddelat att de tänker börja ordna egen kursverksamhet.

Fackförbunden vill dock påpeka för deltagarna att all utbildning inte uppfyller aktiveringsvillkoren genast efter den 1 april; det som avgör är vilken dag den 65 betalningsdagar långa aktivitetsuppföljningen inleds.

- Fackförbunden kan erbjuda exempelvis nätkurser. Där kan man studera hur man gör en arbetsansökan eller hur man använder sig av sociala medier för att bli sysselsatt, säger Maisonlahti.

Också CV-verkstad, hygienpassutbildning, kurs för certifikat för heta arbeten eller lättföretagarkurs.

Inte heller i fortsättningen får man aktiveringspoäng av verksamhet som stöder välbefinnandet, exempelvis deltagande i fackförbundens rekreationsdagar.

Som aktiveringsåtgärder räknas inte heller det att man söker jobb, går på arbetsintervjuer eller deltar i rekryteringstillfällen.

Hårt motstånd mot hela modellen - med eller utan finslipningar

Lagen om aktiveringsmodellen för arbetslösa trädde i kraft för ett drygt år sedan trots hår motstånd från fackföreningar och oppositionspartierna. Regeringen har kommit med korrigeringar i lagen sedan dess.

Centralförbundet för arbetslösa tror inte att förändringarna leder till nämnvärda förbättringar för de arbetslösa, förbundets målsättning är att aktiveringsmodellen slopas i sin helhet.

Mindre än 30 procent av arbetslöshetskassornas medlemmar lyckades uppfylla aktiveringsmodellens krav i fjol.

Modellen innebär att en arbetslös person antingen måste arbeta 18 timmar eller delta i sysselsättande verksamhet, exempelvis utbildningar och workshops, i fem dagar under en 65 dagars period.

Om den arbetslösa inte uppfyller kraven, skärs dagpenningen ner med fem procent.

Diskussion om artikeln