Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby går på minus för femte året – vården äter halva budgeten

Från 2019
Uppdaterad 01.04.2019 17:05.
Stadsdirektör Mats Brandt i Nykarleby
Bildtext Stadsdirektör Mats Brandt i Nykarleby.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Bokslutet i Nykarleby visar minus 2,4 miljoner euro. Det är femte året på raken som staden går på minus och det gör situationen anmärkningsvärd säger stadsdirektör Mats Brandt.

Rytmstörningar i skatterna och en social- och hälsovård som drar över budget, problemen är snarlika i många andra österbottniska kommuner säger Brandt.

- För Nykarlebys del har det här upprepat sig i flera år, därför får vi se på saken mera noggrant.

Buffert för 2019

Brandt säger att man försökt ha framförhållning och började året med att frysa en procent av kostnaderna för att få en liten buffert om 2019 ser ut att fortsätta på samma sätt.

- I dagsläget föreslår vi inga ytterligare åtgärder. Nu kommer jag att föra ut budskapet i organisationen och diskutera med avdelningscheferna medan vi inväntar skatteprognoserna som kommer i mitten av maj.

Halva budgeten

25 miljoner kostade vården förra året, det är nästan halva budgeten.

- Staden har mycket större andel äldre invånare än grannkommunerna. På så vis är det naturligt att vi att vi använder mera sjukvårdsresurser. Men det är klart att vi kommer att diskutera alla sektorer, också vården tillsammans med våra grannkommuner och kanske hela Österbotten, säger Brandt.

Det finns också överskridningar inom bildningsväsendet och tekniska väsendet som staden ska se över.

Stora investeringar

Staden har gjort stora investeringar i nya fastigheter och det har belastat ekonomin.

- Och här är vi bara halvvägs. Det som inger oro är det dåliga läget med årsbidraget som ska bekosta investeringarna. Vi måste hitta nya sätt att klara investeringstakten så att vi får våra byggnader på plats.

Samfundsskatten minskade med 707 000 euro och staden fick 1,2 miljoner euro mindre i skatteintäkter än budgeterat.

Pälsnäringen går sämre

Pälsnäringens kräftgång syns också i stadens finanser.

- Det är klart att det påverkar inkomsterna och det påverkar framtidstron i bygden. Men jag tycket att man ser positiva tecken inom pälsnäringen och jag hoppas att den trenden förstärks.

- Om det går bra för pälsnäringen innebär det mera dynamik i lokalsamhället, och det betyder mera skatter på sikt.

I månadsskiftet maj-juni kommer man att ha en helhetsbild av läget.

- Då har vi bättre premisser för att göra en budget för nästa år.

Diskussion om artikeln