Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Den nya skolan i Forsby börjar arta sig: ”Att bygga i trä är det enda rätta”

Från 2019
Uppdaterad 01.04.2019 17:08.
Ett stort och högt rum i trä, med stora fönster där ljuset strålar in
Bildtext Den nya skolans matsal har stora fönster och högt till tak.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Många östnyländska skolor har haft problem med dålig inomhusluft. Den nya skolan i Forsby byggs i trä för att undvika det här. Skolan ska stå klar i oktober så att eleverna får flytta in i nya lokaler efter höstlovet.

Byggandet av det nya skolcentret i Forsby är en god bit på väg.

I oktober får eleverna i Forsby skola flytta in i en helt ny skola byggd i stock.

- Det börjar nog snart likna det som vi hittills bara har sett på bilder. Det är spännande att se hur bygget av den nya skolan framskrider, berättar utbildningschef Timo Tenhunen.

Den nya skolan byggs intill Forsby skola. Än så länge är den övertäckt med plats och byggnadsställningar, men inuti skymtar stockkonstruktionen.

- Det här trämaterialet är intressant. Det var först en underlig känsla nu när allt annat byggs i betong och skolan skulle byggas i trä. Men nu känns det som det enda rätta materialet.

Helena Järventaus, rektor för Forsby skola, är inne på samma linje.

- Våra gamla skolor är ju också stockskolor så det passar ju väldigt bra in här, berättar Järventaus.

Bättre inomhusluft

Dålig inomhusluft har varit ett problem för många skolor. Timo Tenhunen berättar att Lovisa stad vill ha hälsosamma skolor utan utmaningar med inomhusluften.

Men en skola i trä kan inte helt garantera att det inte kommer att bli problem med dålig inomhusluft i framtiden.

- Övervakningen är mycket noggrann. Klart att här också är mycket betong, men vi har hårda kriterier för att ingenting får täckas in om det är fuktigt. Jag litar på det, säger Tenhunen.

Timo Tenhunen tar med handen på en stockvägg i en ny skola
Bildtext Utbildningschef Timo Tenhunen är nöjd att klassrummen får väggar av stockar
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Skolorna med i planeringen

Skolorna har fått vara med i byggnadsprocessen ända från början. Tenhunen berättar att kommunikationen mellan skolan och staden har fungerat bra.

- Rektorerna jobbar tätt intill varandra, lärarna har kommit närmare varandra och eleverna har jobbat för sin gemensamma skola. De har också träffat varandra i flera repriser.

Skolorna har också fått vara med och bestämma hur skolan ska se ut.

- Lärarna och eleverna har funderat på möbler. Och vi har haft färgverkstäder för eleverna där de har fått fundera på färger för inredningen, säger Järventaus.

Två skolor under samma tak

I Forsby får elever och lärare vänja sig vid att den nya skolan kommer att ha två skolor under samma tak. Forsby skola som är svenskspråkig och Koskenkylän koulu som är finskspråkig.

- Vi har tänkt att vi utnyttjar alla rum så mycket som möjligt. Genom att ha två skolor i samma byggnad kan vi utnyttja specialklasser så som musiksal, bildkonstsal och rum för teknisk slöjd som inte annars är möjligt om man är ensam, förklarar Tenhunen.

Två kvinnor i skyddsväst och hjälm poserar framför en stockvägg
Bildtext Forsby skolas rektor Helena Järventaus och Koskenkylän koulus rektor Katja Smeds ser fram emot att få flytta in
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Helena Järventaus ser fram emot att vistas under samma tak som Koskenkylän koulu.

- Det är en fin sak att vi kan ha mera samarbete och jobba mera tillsammans.

Intill skolcentrumet finns även en idrottshall, ett motionsspår och en sportplan som säkert kommer att vara i flitig användning.

Ivriga elever

Eleverna i Forsby skola väntar också på att få flytta in i de nya lokalerna.

- Mina små elever är i alla fall väldigt ivriga och vill hela tiden veta vad som händer. Det är fint och roligt för oss alla, berättar Järventaus.

Forsby skola och bakom den den nya skolan under byggnadsställningar
Bildtext Den nya skolan byggs i anslutning till den nuvarande skolan.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Den nya skolbyggnaden beräknas bli klar i höst så att eleverna i Forsby skola kan flytta in efter höstlovet i oktober. Rektor Helena Järventaus ser fram emot flytten och nya klassrum.

- Nytt är alltid nytt. Vi har våra klassrum i två olika skolhus men i den nya skolan är vi alla under samma tak. Det tycker jag att är jätteviktigt.

Efter att nybyggnaden står klar grundrenoveras de byggnader som nu bildar Forsby svenska lågstadieskola. De här lokalerna väntas bli klara till höstterminen 2020.

2.4.2019: Forsby skola byggs i trä och vi följer med plastskräpets resa

20:11

Diskussion om artikeln