Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Biskopsduellen som uteblev - kandidaterna Ekstrand och Åstrand överens om det mesta och ger grönt ljus för samkönade äktenskap

Från 2019
Uppdaterad 01.04.2019 17:28.
Final i biskopsvalet: Hur skiljer sig Bo-Göran från Sixten? - Spela upp på Arenan

Sixten Ekstrand är teologie doktor och mer av en akademiker medan Bo-Göran Åstrand är kyrkoherden med ett stadigt fotfäste i församlingsarbetet. I många frågor tycker de lika, som exempelvis samkönade äktenskap och eutanasi.

Om drygt en vecka väljer 700 präster och lekmän ny biskop för Borgå stift, och det är antingen direktorn Sixten Ekstrand eller kyrkoherden Bo-Göran Åstrand som efterträder den nuvarande biskopen Björn Vikström.

På måndagseftermiddagen ställdes de två biskopskandidaterna mot varandra i Svenska Yles debatt - och det blev senast nu klart att de två biskopsaspiranterna förhåller sig lika till många aktuella frågor.

En bild från en debatt mellan biskopsvalskandidater för borgå stift
Bildtext Bettina Sågbom ledde debatten.
Bild: Yle

En klar skillnad i kandidaternas bakgrund går ändå att urskilja: medan Sixten Ekstrand är teologie doktor och mer av en akademiker och byråkrat så är Bo-Göran Åstrand kyrkoherden med ett stadigt fotfäste i församlingsarbetet.

- Jag har valt en annan väg i livet. Bo-Göran har valt att jobba i församling, jag har kanske varit lite mer nyfiken och sökt nya utmaningar. Jag har jobbat i församling i tre år men har också akademisk bakgrund, säger Ekstrand.

Ekstrand är teologie doktor och har dessutom jobbat som stiftsdekan och direktor. Han konstaterar att hans egna teologiska ståndpunkter inte skiljer sig så mycket från Åstrands, men att de valt olika vägar karriärmässigt.

- Jag har jobbat länge i församling och genom det mött människor i livets olika situationer. Samtidigt har jag också rört mej på stiftsplanet med olika projekt och varit medlem i kyrkans högsta beslutandeorgan kyrkomötet. Jag pendlar mellan de här olika perspektiven. Jag gillar att lyfta upp människors erfarenhet inför de kyrkliga besluten, förklarar Åstrand.

Akademikern Ekstrand mot kyrkoherden Åstrand

Sixten Ekstrand hävdar att han har ett bättre helhetsperspektiv än Åstrand, och lyfter också fram sin akademiska bakgrund.

- Jag har doktorerat och jobbat vetenskapligt med teologi, och det är en viktig bit i en biskops uppdrag för att man som biskop sitter i biskopsmöte och jobbar med teologin och tar ställning till svåra teologiska frågor. Ett vetenskapligt kritiskt sätt att tänka är väldigt bra för att hävda sig där och kunna fatta de rätta besluten, förklarade Ekstrand.

Bo-Göran Åstrand håller med om att teologin alltid är viktig, men att han valt att gå en annan väg och också lärt sig mycket.

- Min väg ser annorlunda ut. Jag har jobbat på en doktorsavhandling som inte är färdigställd i dag för att jag har medvetet prioriterat de uppdragen som anförtrotts åt mej.

En bild på bo-göran åstrand i en debatt i biskopsvalet i borgå stift
Bildtext Bo-Göran Åstrand.
Bild: Yle

Åstrand berättar att han har jobbat 12 år i kyrkomötet och suttit i konstitutionsutskottet som jobbar med lärofrågor och att han där har fördjupat sig i teologiska frågeställningar.

Kandidaterna vill att samkönade ska kunna vigas i kyrkan

Frågan om samkönade äktenskap ledde inte till någon debatt - båda kandidaterna anser att lösningen är att samkönade par ska få gifta sig i kyrkan - men att prästerna själva ska få bestämma om de vill viga homosexuella par eller inte.

- Det ska vara möjligt för präster att antingen viga eller inte viga samkönade par, och samkönade ska ha samma möjlighet att ingå äktenskap som heterosexuella par, säger Åstrand.

- Jag håller rätt långt med Bo-Göran. Vi bör få en lösning av det här slaget, att den som vill viga får göra det och att den som inte är bekväm med det inte behöver göra det, säger Ekstrand.

Ekstrand poängterar att ett liknande system fungerat bra i både Sverige och Norge, och han anser att kyrkan måste komma till en kompromiss som de flesta kan leva med.

- Vi måste sen kunna gå vidare med de stora frågor vi har i kyrkan som sjunkande medlemssiffror och dopsiffror.

En bild från en debatt om vem som ska bli nästa biskop i borgå stift
Bildtext Sixten Ekstrand.
Bild: Yle

Åstrand anser att frågan om samkönade äktenskap handlar om att kyrkan bör fundera på hur man kan tolka bibeln så att det motsvarar dagens samhällsklimat.

- Jag ser det som mycket viktigt, det är en stor fråga för kyrkan. Hur bemöter vi dessa människor och vilken beredskap har vi att tolka bibeln i dag på ett relevant sätt så att budskapet möter samtiden?

Hur locka unga kvinnor till kyrkan?

Hur ska kyrkan tackla problemet med att allt fler unga människor lämnar kyrkan? Speciellt unga kvinnor verkar i dagsläget inte intressera sig för kyrkan och dess verksamhet.

Både Åstrand och Ekstrand anser att problemet är komplext.

- Vi måste gå i dialog men de unga kvinnorna och fråga vad de tänker om kyrkan och samtidigt understryka att de behövs. Kyrkans andlighet ska vara genuin och svara mot de andliga frågeställningar som folk har i dag, säger Åstrand.

Ekstrand anser att det är en utmaning att få kontakt med de unga kvinnorna, men det är viktigt att vara närvarande där de unga kvinnorna är.

- Jag har ett konkret exempel från Danmark där man ordnat babysång i många församlingar och där man söker kontakt med mammor. Det är låg tröskel att delta i sången och samvaron och så kan man föra in någonting av det heliga.

Ett spädbarn i en kvinnas famn.
Bild: Mostphotos/Yauheni Khomich

Åstrand funderar också på hur tillgängligt kyrkans budskap är i dag, och om unga människor kan ta till sig kyrkans ord.

- Svarar det sätt som vi förkunnar på på den verklighet som unga människor lever i? Om unga vuxna kommer till kyrkan, har vi då ett sådant språk att de förstår vad vi talar om, bjuder vi in dem och känner de sig inkluderade? frågar sig Åstrand.

Eutanasi får inget stöd

Varken Bo-Göran Åstrand eller Sixten Ekstrand anser att eutanasi bör tillåtas i lagen.

Kandidaterna anser att lagstiftningen inte behöver förnyas så att man aktivt kan avsluta ett människoliv, men däremot ser de båda att den palliativa vården bör utvecklas.

Den avgörande valomgången mellan Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand ordnas den 10 april, och den nye biskopen tillträder den 1 september.