Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Patrik Nygrén om Arkea-affären: "Vi är ledsna över att marknadsdomstolen tog en sådan här linje - men stadens ekonomiska läge påverkas inte"

Från 2019
Patrik Nygrén.
Bildtext Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén säger att de är ledsna över att marknadsdomstolen tog en sådan här linje.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Trots att beslutet var väntat är man missnöjd över påföljdsavgiften på 200 000 euro, säger Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén. De vet ännu inte om de kommer att överklaga.

För tre dagar sedan kom marknadsdomstolens avgörande om att Pargas tvingas böta 200 000 euro för Arkea-affären.

Även om beslutet att marknadsdomstolen skulle upphäva avtalet med Arkea var väntat, blev både staden och stadsdirektören överraskade över att påföljdsavgiften kom.

- Vi är särskilt missnöjda med den här påföljdsavgiften. Vi tycker inte att den är skälig. Direkt Konkurrens- och konsumentverket (KKV) undersökte den här frågan tog vi tag i det här och korrigerade läget 1.1.2019.

Hur påverkar det här beloppet Pargas stads ekonomi?

- Det är klart att det är ett ansenligt belopp. Men vi kan relatera det till att vi under den här avtalstiden på ett år hittills har sparat in mera än 200 000 euro, och kunnat hålla samma kvalitets- och kvantitetskrav som tidigare.

- Så i den bemärkelsen kan man säga att staden inte sätts i ett sämre ekonomiskt läge än tidigare.

Hur kom det sig att just Pargas drabbades av det här?

- Vi tillämpade samma modell som alla tidigare ägare tillämpat, det vill säga en sådan här affärsöverlåtelsemodell, med den tolkningen att det inte är en konkurrensutsättning.

- Alla övriga Arkeas ägare har gjort på precis samma sätt, men skillnaden är att KKV startade upp sin verksamhet 1.1.2017, eller började då att granska kommunernas upphandlingar och där hamnade vi då.

- KKV uppmärksammade vårt fall då, eftersom vårt fall var gjort efter 1.1.2017.

Har ännu inte tagit ställning till en överklagan

I det här skedet har man inte bestämt om staden kommer att överklaga domen eller inte till Högsta förvaltningsdomstolen.

Men om de skulle göra det så skulle de basera det på åtminstone två saker, säger Nygrén.

- Det finns olika prejudikat sedan tidigare i liknande fall och vår jurist tycker inte att det här har varit i linje med marknadsdomstolens tidigare avgöranden.

- Vi har ju även direkt vidtagit åtgärder, så det är de två sakerna som vi i så fall åtminstone kommer att föra fram.