Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Svensk domstol stoppar bekämpningsmedel som misstänks ligga bakom massdöd bland bin

Från 2019
Humla
Bildtext Humlan är en av de insekter som är känsliga för det giftiga växtskyddsmedlet
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Betodlare i Sverige får inte använda ett giftigt växtskyddsmedel för att skydda sina grödor. Beslutet har fattats av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Domstolen anser att det var fel av Kemikalieinspektionen att ge nöddispens för sockerbetsfrön som behandlats med förbjudna bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedlet Gaucho WS 70 är ett av de giftigaste på marknaden och misstänks ligga bakom den kraftiga minskningen av bin och andra pollinerande insekter i många länder.

Humlan är en av de insekter som är känsliga för det giftiga växtskyddsmedlet.

Nöddispens gavs i december - möttes av massiv kritik

Kemikalieinspektionen beslutade i december att ge nöddispens för betodlarna att använda det förbjudna medlet.

Dispensen möttes av skarp kritik av miljöorganisationer och biodlare. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen.

Domstolen upphäver nu alltså beslutet eftersom den anser att det inte har funnits förutsättningar för att ge dispensen. Beslutet kan överklagas.

Växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 innehåller neonikotinoider - ett insektsbekämpningsmedel som används i exempelvis rapsodlingar och sockerbetsodlingar

Neonikotinoider:

  • Neonikotinoider kan appliceras på frön (betning av utsäde) eller sprejas på växtens stam och blad. Ämnena sprids systemiskt i plantan och insekter som äter av växten får i sig giftet.
  • Neonikotinoider är effektiva mot till exempel bladlöss, inom jordbruket.
  • Ämnena har även veterinärmedicinsk användning mot vissa parasiter, till exempel loppor, på hundar och katter.
  • Kemiskt har neonikotinoiderna stora likheter med nikotin. Insekterna förlamas och dör vid tillräckligt stor koncentration.
  • Mot vissa skadeinsekter är de mycket effektiva, men de drabbar även vilda bin och humlor.
  • Neonikotinoider är inte särskilt giftiga för däggdjur, fåglar och fiskar.
  • Ämnena är effektiva i låg dos men vattenlösliga och riskerar att spridas till vattendrag.
  • Eftersom ämnena är giftiga för pollinerande bin har EU-kommissionen beslutat begränsa användningen av de tre nikotinoiderna klotianidin, tiametoxam och imidakloprid sedan 2013.

Källor: DN, TT, SR, Nationalencyklopedin, Aftonbladet / Nature Communications