Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Också pojkar kan få cancer av HPV men bara flickor får vaccin - viruset kunde utrotas men då behövs pengar

Från 2019
Uppdaterad 09.04.2019 09:52.
Läkare vaccinerar patient i armen.
Bild: Mostphotos

Pojkar borde få vaccin mot humant papillomvirus (HPV) för att förhindra också pojkar från att få cancer, rekommenderar THL. Ifall pojkar, precis som flickor, skulle få vaccin mot HPV skulle viruset kunna utrotas helt.

THL:s förslag om HPV-vaccination för pojkar har diskuterats vid Social- och hälsovårdsministeriet, men inga beslut har ännu fattats.

– Beslutet beror på statens budgetbehandling i september, säger Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd vid ministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet vet alltså inte mer förrän i september efter att regeringen gett sitt budgetförslag till riksdagen.

Riksdagen beslutar om det här i december.

HPV-virus smittar också pojkar

HPV-virus kan orsaka cancer och för tillfället vaccineras bara flickor, men om också pojkar skulle vaccineras skulle det kunna förhindra HPV-smittor och därmed också cancerfall.

Enligt THL skulle man också spara pengar på behandlingar genom att vaccinera och på så sätt förebygga smittor.

– HPV orsakar cancer också hos pojkar. Om pojkar och män också är vaccinerade så blir de inte smittade och kan inte heller smitta andra, säger Tuija Leino.

Tuija Leino överläkare vid THL.
Bildtext Tuija Leino är överläkare vid THL och har forskat i HPV-vaccin för pojkar.
Bild: Yle/Tintin Råholm

Just nu vaccineras flickor i årskurs sex och planen är att både flickor och pojkar ska vaccineras i årskurs fem om förslaget går igenom.

– I fall förslaget får resurser från riksdagen skulle man kunna vaccinera pojkar tidigast från och med höstterminen 2020, säger Tuija Leino.

Pojkarna får själva skydd mot HPV om de vaccineras och HPV-viruset skulle kunna försvinna om pojkar vaccineras och täckningen blir tillräckligt stor.

– Nu är vaccinationstäckningen 70 procent och täckningen skulle bli större ifall pojkar också vaccinerade sig, säger Leino.

Det behövs ny information

Miro Leppälä som är studerande säger att han inte är insatt i HPV-virus och inte har diskuterat viruset eller vaccinationen med sina kompisar.

– Jag vet inte tillräckligt mycket för att ha en riktig åsikt om saken.

En leende ung man.
Bildtext Miro Leppälä är inte insatt i HPV-vaccin för pojkar.
Bild: Yle/Tintin Råholm

I dag marknadsförs HPV-vaccin som tjejernas grej. Men för att också pojkarna ska vilja vaccinera sig behöver det ändras.

Tuija Leino förklarar att man behöver ny information och nya hemsidor.

– HPV-vaccin behöver vara en gemensam sak för både flickor och pojkar och inte bara för flickor. Om förslaget går i genom så ska vi ha en kampanj för pojkar och material om olika typer av cancer som också pojkar kan få av HPV.

Diskussion om artikeln