Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Grundskoleelever önskar mer chill med kompisar och mera tid hemma - 95 000 elever svarade på frågor om fritiden

Från 2019
Uppdaterad 03.04.2019 15:21.
En grupp tonåringar hoppar, i bakgrunden blå himmel.
Bild: lev dolgachov/Mostphotos

Den stora elevenkäten till barn och unga visar att grundskoleeleverna helst vill vara hemma på sin fritid eller med sina kompisar. Många vill också ha mer egen tid, för sig själva.

Totalt svarade 95 000 elever av landets totalt 550 000 grundskoleelever, i årskurs 1-10.

Det blir cirka 10 000 elever från varje årskurs i de finska och svenska grundskolorna runtom i landet. 65 svenskspråkiga skolor deltog i barometern.

Hur de unga helst vill tillbringa fritiden

74 % vill helst vara hemma på fritiden
70 % vill helst ha fritid tillsammans med kompisar
44 % vill vara utanför hemmet med en hobby
25 % vill vara med mor- och farföräldrar, övriga släktingar
25 % vill tillbringa tiden tillsammans med föräldrarna

Av de yngre barnen ville drygt en tredjedel ha mer tid tillsammans med mamma och pappa.

Familj med två vuxna och två barn ungås i soffan.
Bild: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Vad vill de unga ha mer av?

Det här är den tredje elevenkäten som Undervisnings- och kulturministeriet låter göra i landets grundskolor.

Målet är att eleverna ska få sin röst hörd om vilka fritidssysselsättningar de gillar och vill att skolan kunde erbjuda dem i samband med skoldagen.

Vad vill eleverna har mer av?

53 % vill ha mer tid med kompisar
41 % vill ha mer tid för sig själva
28 % vill få mer tid hemma med familjen eller släktingar
20 % mer tid med mor- och farföräldrar och övriga släktingar
15 % mer fritidssysselsättning/hobby

Det enkäten inte ger ett svar på är om barnen och de unga redan har sin "kvot" av hobbyer fylld. Enkäten ger inte heller svar på om eleverna vill balansera en krävande skola med mer tid hemma för sig själva.

Eftersom resultaten i elevenkäten också fungerar som grund för hurdan konst/kultur- och idrottsverksamhet som ordnas inom skolan, utanför lärotimmarna står skolorna inför en utmaning hur de ska konkurrera om barnens fritid.

På Undervisnings- och kulturministeriet önskar man att intresset för att vara med kompisarna kunde kombineras med att barnen hänger med kompisarna i skolan i skapande verksamhet eller idrottsverksamhet.

Att bli kvar i skolan är ett så nytt begrepp, säger Iina Berden, konsultativ tjänsteman vid ministeriet, att barnen behöver vänja sig vid att det ordnas aktiviteter i skolmiljön, efter skoldagen.

Det här intresserar

45 % av eleverna är intresserade av 5 olika konst-kulturaktiviteter
60 % av eleverna är intresserade av 5 olika sportgrenar
72 % väljer sin hobby själv

Flickor vill helst att skolan kunde erbjuda bildkonst, dans, fotografering och handarbete.

Pojkar önskar parkour, film och animation, medie- och videokonst samt serier.

Ryttare rider en häst.
Bild: Mostphotos/Dusan Kostic

Av idrott och sport är flickor mest intresserade av och önskar sig ridning, gymnastik, dans och cheerleading.

Pojkarnas mest önskade idrottsgren är fotboll, innebandy, ishockey, parkour. Cykling har återigen tagit sig till toppen på de mest önskade idrottsaktiviterna på fritiden.

En pojke har bollen under kontroll medan en annan försöker täcka.
Bild: Aki Pellinen

Nöjd eller inte så nöjd med sitt liv?

Över 90 procent av grundskoleeleverna som deltog i enkäten svarar att de är mycket nöjda eller nöjda med sitt liv. Det finns ändå ungefär en elev av etthundra som svarar att hen inte är särskilt nöjd med sitt liv.

De elever som i enkäten visar största ivern att förändra och har idéer för hur förändringen skulle kunna göras är samtidigt de elever som inte är så nöjda med sitt liv.

Iina Berden på Undervisnings- och kulturministeriet ser det som positivt; att de unga trots att de känner missnöje har lust till förändring och tankar kring det.

Utmaning för skolan

I elevenkäten fanns också frågan hur intresserad man är av att lära sig nytt?

De flesta gillar att lära sig, men endast var tredje lågstadieelev är mycket nyfiken på att lära sig nytt och av högstadieeleverna är bara var femte elev mycket nyfiken på att lära sig nytt.

Läs mer om elevenkäterna på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Elevenkäten 2019 i sammandrag.

Diskussion om artikeln