Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolvärlden är mer krävande än någonsin - studerande vid Ekenäs gymnasium får lära sig prestera utan press

Från 2019
Fyra gymnasieelever ståt ute på en skolgård.
Bildtext Emilia Lindh, André Sundström, Tia Sjöholm och Anna Ring har alla anmält sig till kursen i mental träning.
Bild: Yle/Maria Wasström

I Ekenäs gymnasium är välmående i skolan ett av tyngdpunktsområdena i år. Skolvardagen är krävande och det psykiska illamående som finns i hela samhället syns också i skolvärlden.

- Psykiskt illamående har ökat mycket de senaste åren. Eftersom stress och utbrändhet blir allt vanligare vill vi satsa på att förebygga det här, säger skolans tf rektor Petra Blomqvist.

Rektor Petra Blomqvist
Bildtext Petra Blomqvist jobbar för ett öppet och tryggt klimat i skolan.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hon påpekar också att tempot är högt och informationsflödet enormt.

- I dagens läge ska du redan i början av gymnasiet veta vad du vill satsa på och vilka ämnen som ger poäng för vidare studier, säger tf rektor Petra Blomqvist.

Mental träning

Ekenäs gymnasium har ordnat temadagar för ökat välmående och den senaste i raden av åtgärder är ett pilotprojekt i mental träning för studerande.

Kursen, som fylldes på några dagar, leds av Charlotta Lynch som är mental tränare och coach.

- Det handlar om att åskådliggöra att det inte är omständigheten som gör att du känner på ett visst sätt utan det är hur du förhåller dig till omständigheten just nu, säger Lynch.

Charlotta Lynch
Bildtext Charlotta Lynch säger att så länge vi låter omständigheterna styra våra känslor är vi offer.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hon påpekar att en stressad skolelev presterar sämre i skolan än en elev som som är tillfreds med sin situation.

- Skolelever lär sig allra bäst och har roligast om de lär sig att genomskåda sina egna prestationsfyllda tankar, säger hon.

Som vi känner beter vi oss

Lynch pekar på att vi genom att lära oss se vårt eget tankemönster kan hantera motgångar bättre.

- När du mår bra så kan du också ta tag i dina problem och dessutom se vad som inte behöver tas tag i. När du mår riktigt dåligt ser ju allt helt övermäktigt ut. Då blir du handlingsförlamad och kan inte ta tag i någonting.

Påverkar alla

Gymnasisterna Emilia Lindh, André Sundtröm, Tia Sjöholm och Anna Ring har alla anmält sig till kursen i mental träning.

- Det är ganska mycket stress, speciellt i gymnasiet. Man vill prestera bra i studentskrivningar och i prov. Åtminstone i min omgivning, säger Tia Sjöholm.

Stressen slår in periodvis när man har en massa prov och skolarbeten som ska lämnas in

― Emilia Lindh

- Stress är varken roligt för en själv eller någon annan, säger André Sundström som ändå upplever att han själv behöver lite stress för att få saker gjorda.

Hans klasskompis Anna Ring påpekar att det inte heller bara är skolan som skapar stress i de ungas liv.
 
- Det är ju mycket som pågår i livet när man börjar börjar bli vuxen, säger Ring som själv hoppas att hon kunde lära sig att bli mindre kritisk mot sig själv och känna att hon inte hela tiden måste prestera.

Hon tycker själv att det i skolan förs en öppen dialog och att det går bra att prata också om svåra saker med till exempel skolans rektor.

Insändare i Hbl

- Det du fokuserar på – det är det du känner, påminner Lynch.

Rektor Petra Blomqvist hoppas att skolan genom att erbjuda kursen kan bidra till de ungas välmående.

Hon är medveten om att en del av de unga upplever problem i skolvardagen också i Ekenäs gymnasium. Ändå blev hon genuint förvånad över den insändare som hennes gymnasiestuderande Ida Burgmann nyligen skrev i Hufvudstadsbladet. Burgmann lyfte fram att det i hennes skola förekommer lärare som inte respekterar eleverna.

- Det är jättetråkigt att det finns de som upplever det så, särskilt eftersom vi har jobbat så mycket just med jämställdhet och respekt.

Att bemöta med respekt

Blomqvist säger att skolan arrangerat flera möten också för lärare angående hur man bemöter studerande med respekt.

- Det är självklart att alla ska bli bemötta med respekt. Ingen ska få känna sig nedtryckt eller hånad. Samtidigt kan jag förstå att det också för en lärare kan hoppa ut en groda som man sedan kanske ångrar. Då ska man förstås kunna be om ursäkt, säger Blomqvist.

Enstaka fall

Ida Burgmann, som skrev insändaren, upplever att bristen på respekt är ett problem som pågått en längre tid.

Samtidigt ger hon en eloge till skolans rektor som jobbat för ett bättre välmående i skolan.

- Det viktiga är att också alla lärare tar till sig av informationen, säger Burgmann.

Burgman påpekar att hon avser enstaka lärare som betett sig illa. De allra flesta lärare behandlar sina studerande på ett respektfullt sätt.

- Men man kan ändå inte sopa problemen under mattan, säger Burgmann.

Diskussion om artikeln