Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen kommunsammanslagning den här gången – Korsholms fullmäktige röstade ner fusionsavtalet

Från 2019
Uppdaterad 03.04.2019 00:00.
Fullmäktigeledamöter på rad fullmäktigesalen i Korsholm
Bildtext Korsholms fullmäktige var mangrant på plats under tisdagens historiska möte.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Korsholms kommunfullmäktige förde en lång och vindlande diskussion, där alla de starka känslor som präglat fusionsprocessen hittills än en gång fick plats. I den slutliga och avgörande omröstningen föll rösterna 23-19 mot en fusion med Vasa enligt det kommunsammanslagningsavtal som förhandlats fram.

- Efter en två år lång process är det idag dags för denna fullmäktigesamling att fatta ett historiskt beslut, sammanfattade ledamot Kenth Nedergård (SFP) mötets karaktär.

Missade du vår direktrapportering från fullmäktigemötet och vill veta precis vem som sa de vad? Då kan du ta del av det materialet här.

Nedergård gav uttryck för självständighetsförespråkarnas hållning i fusionsfrågan och menade att avtalet som har förhandlats fram har stora brister och inte uppfyller de målsättningar man i Korsholm hade med avtalet.

Den publik av kommuninvånare som följde mötet på plats, både från läktarplats i salen och på storbildsskärm ute i ämbetshusets aula, belönade Nedergård med applåder.

Kenth Nedergård (SFP) i talarstolen under fullmäktigemöte i Korsholm.
Bildtext Kenth Nedergård (SFP).
Bild: Yle/Johanna Ventus

Publiken på plats gav under kvällen regelbundet uttryck för sina åsikter genom applåder och speglade ofta den majoritet som i den rådgivande folkomröstningen 17 mars röstade nej till en sammanslagning med Vasa.

Under kvällen tvingades man även påpeka att det från publiken förekom burop då fusionsförespråkande ledamöter talade.

Demonstranter utanför ämbetshuset i Smedsby.
Bildtext Demonstranter utanför ämbetshuset.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Utanför ämbetshuset pågick samtidigt en demonstration, som hade samlat uppemot 200 självständighetsförespråkare.

Återremittera eller ej

Alla 43 fullmäktigeledamöter var närvarande under mötet.

Under en dryg inledande halv timme förde fullmäktige debatt om huruvida frågan om fusion överhuvudtaget kunde lyftas in på föredragningslistan som ett extra, brådskande ärende.

Den splittring som hela tiden rått inom fullmäktigeförsamlingen i själva sakfrågan präglade även diskussionen om lagenligheten i att lyfta in ärendet på listan.

Fullmäktigeledamöter på rad fullmäktigesalen i Korsholm.
Bildtext Lars Gästgivars, Stig Beijar och Monica Sirén-Aura, samtliga SFP.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Två huvudsakliga uppfattningar rådde i frågan och bägge sidor hade kontrollerat frågan med jurister vid Kommunförbundet, men trots det kommit fram till olika tolkningar.

En tolkning var att fullmäktige måste ta ställning till det avtal som finns i dagsläget, som varit framlagt till påseende och som invånarna folkomröstat om. Man framhöll att endast smärre justeringar kan göras i det avtalet före det ska överlämnas till statsrådet senast vid utgången av april månad.

- Det är faktiskt den främsta expertisen i landet som vi stöder oss på, sade Michael Luther (SFP) som under kvällen flera gånger citerade lagtext som stöd för att följa en viss tågordning i beslutsfattandet.

En annan tolkning var att en återremittering vore möjlig, i enlighet med styrelsens förslag för en dryg vecka sedan. Här framhöll man att det vore rimligast att fullmäktige behandlar fusionsavtalet först då man har ett avtal som styrelsen är nöjd med, som hunnit beakta de över 200 anmärkningar som kommit in gällande avtalet och som sedan kan fungera som grund för en normal beredning.

- Att ta ställning till hela fullmäktigeperiodens mest centrala fråga utan att den ens har föregåtts av en skälig beredning är inte rätt väg att gå, sade Kari Hietamäki (MSK).

- Att behandla ärendet som brådskande är exceptionellt. Vi riskerar besvärsprocesser och en utdragen process i förvaltningsdomstol, sade Samuel Broman (SFP).

Efter omröstning fattades ändå beslut, med 24 röster mot 19, att lyfta in ärendet på föredragningslistan.

Folkomröstningen som grund för beslut

Därmed öppnade mötet för själva huvudfrågan och för att de förtroendevalda efter den två år långa processen slutligen skulle ta ställning till en fusion med Vasa eller inte.

Före fullmäktigeordförande Carola Lithén (SFP) kunde släppa loss alla i talarstolen tog man ändå del av resultatet från folkomröstningen. Där röstade 61,18 procent nej och 36,80 procent ja till fusion, och valdeltagandet var högt, hela 76,4 procent.

Människor i gula reflexvästar följer med fusionsdebatt i Korsholm.
Bildtext Publiken som följde med mötet via skärm i ämbetshusets aula var aktiv och återkom ofta med applåder.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Många talare framhöll att de väljer att lyssna på majoriteten av korsholmarna och röstar nej till en kommunsammanslagning, åtminstone i det här skedet.

- Bland mina väljare finns både sådana som är för fusion och sådana som är mot en fusion. Jag känner att jag måste lyssna på dem alla och inte endast följa min egen övertygelse, sade Ida-Maria Skytte (SFP) och medgav samtidigt att det känns svårt att rösta emot sin egen övertygelse.

24 röster mot fusion

Fullmäktige pågick i närmare fyra timmar före man kom fram till den sista och avgörande omröstningen, där frågan löd att antingen förkasta eller godkänna fusionsavtalet.

De flesta av fullmäktiges 43 ledamöter ville först säga sin åsikt om huruvuda en fusion vore bra eller dåligt för Korsholm, och bland de talturerna hördes många av de argument som förts fram både av politiker och kommuninvånare.

Bland fusionsförespråkarna talade många om att regionen behöver starkare muskler och att exempelvis kampen för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus kunde ha nytta av en större kommun.

- Många talar om ett intensifierat samarbete, men min fråga är om det räcker? frågade Monica Sirén-Aura (SFP).

- Vi ser att företagen satsar också i dag och att de tror på regionen. Fusionen är inte avgörande. Känslor får inte ta över utan fakta måste styra. Visst har vi svåra beslut att fatta i Korsholm men det har man också i Vasa, inget säger att en fusion gör det bättre, sade Michael Luther (SFP).

Michael Luther (SFP) i talarstolen under fullmäktigemöte.
Bildtext Michael Luther (SFP).
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Det finns bara en sak vi alla är överens om och det är att det blir en sammanslagning med Vasa, förr eller senare, sade Stig Beijar (SFP).

Strax före klockan 21 röstade Korsholms fullmäktige för fortsatt självständighet.

23 fullmäktigeröster valde att förkasta fusionsavtalet. 19 ledamöter röstade för att godkänna avtalet och en ledamot röstade blankt.

Här kan du se hur ledamöterna i Korsholm röstade.

Så här röstade fullmäktigeledamöterna i Korsholm

Diskussion om artikeln