Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Invandringsargumenten biter inte som förr - många oroar sig i själva verket för utvandring

Från 2019
Uppdaterad 03.04.2019 20:00.
Migranter på fartyget Sea  Watch 30.1.2019 utanför Syrakusa, Sicilien
Bildtext Migranter på fartyget Sea Watch 30.1.2019 utanför Syrakusa, Sicilien.
Bild: AFP / Lehtikuva

Trots att högerrörelser i Europa gärna skulle se att det kommande EU-parlamentsvalet i maj fokuserar på invandringsfrågor så visar en ny studie att EU-ländernas invånare anser att andra frågor är minst lika viktiga - om inte viktigare.

- Högern får näring av invandringskritiska attityder och skulle gärna vilja ha det som huvudtema i valet, säger också statsvetaren Thomas Karv vid Åbo Akademi.

Högerpopulister som Viktor Orban, Matteo Salvini och Steve Bannon hoppas på ett EU-val om invandring - men en ny undersökning visar att det inte är den frågan som står högst på agendan.

Karv påpekar att läget i dag är helt annat än det som rådde 2015, då migrationskrisen var som störst.

- År 2015 hade vi nog sett ett större intresse för invandringskritik inför ett EU-val eftersom attityderna då var annorlunda, säger Karv.

Läget i dag är helt annat än det som rådde 2015 då migrationskrisen var som störst.

Thomas Karv

Den europeiska tankesmedjan ECFR (European Council on Foreign Relations) frågade närmare 50 000 invånare i 14 länder i Europa vad de anser att är viktigast i hemlandet just nu.

Svaret blev att emigration, korruption, levnadskostnader, hälsa, boende, pensionsfrågor och arbetslöshet ses som minst lika viktiga frågor som invandring.

Många oroar sig mycket för islamistisk radikalisering. En majoritet ansåg att klimatfrågor måste prioriteras - även om det skulle skada den ekonomiska tillväxten.

Sex länder i Europa ser utvandring som ett stort problem

Generellt visade studien att 20 procent bekymrade sig för utvandring medan 32 procent bekymrade sig för invandring.

I Italien, Polen, Rumänien, Spanien, Grekland och Ungern är invånarna mer bekymrade över att det egna landets invånare lämnar sitt hemland än för att det kommer människor från utlandet in i landet.

I alla dessa sex länder har befolkningsmängden antingen stampat på ställe eller minskat betydligt. I Rumänien har befolkningen minskat med tio procent på tio år.

I vissa länder var många så oroliga över emigrationen att de tyckte att deras landsmän inte borde tillåtas att lämna landet för långa perioder.

I Spanien, Italien och Grekland sade majoriteten av de intervjuade att de skulle stöda någon form av emigrationskontroll.

Länder som oroar sig mest för utflyttning

Historien upprepar sig - folk har alltid emigrerat, och nu har EU gjort allt lättare

På 1800-talet var det finländarna som reste till Amerika. I dag reser man inom EU - och vad är bättre än det.

Resan är ju betydligt kortare och nu kan man söka sig ett nytt liv i ett grannland, säger Thomas Karv.

Han konstaterar att folk alltid har emigrerat. Förr reste många till Amerika - i dag rör sig folk inom EU.

Också Magnus Enlund vid Migrationsinstitutet säger att vi inte ser något nytt ur historiskt perspektiv.

Han konstaterar att flyttrörelser alltid har förekommit, och att vi i dag kan se att till exempel emigrationen från Finland har ökat en aning under senare tid.

- På 1800-talet var det Amerika som drog, ofta av ekonomiska skäl. Dit reste folk från Irland, södra Italien och Tyskland.

- EU:s fria öppna marknad gör det möjligt att resa fritt mellan de europeiska länderna. EU har gjort allt lättare och det är förståeligt att många - speciellt de unga - tar chansen att söka nya ekonomiska möjligheter.

Tallinnan vanhakaupunki
Bildtext Tallinn, Estland.
Bild: Eila Haikarainen/YLE.

Baltikum ett exempel på samhällsförändring

Thomas Karv konstaterar att hög arbetslöshet gör att människor rör på sig.

- Förr var det till exempel människor från Estland, Lettland och Litauen som emigrerade mycket aktivt. Många ester reste till Finland, och många polacker for till Storbritannien.

- I dag har utvandringen från de baltiska länderna avstannat. Levnadsstandarden framför allt i Estland har nått en betydligt högre nivå än för tio år sedan. Estland har fått sin ekonomi på fötter och nu vill esterna mycket hellre stanna hemma och jobba.

Enligt Karv har också invånarna i Polen fått det mycket bättre i jämförelse med hur de hade det för tio år sedan.

Karv ser en helt naturlig utveckling: Har man en hög levnadsstandard hemma så behöver man inte resa till ett annat land.

Inflyttning från andra EU-länder ses som något bra

Karv har forskat i invandringsattityder inom EU, och han har sett stora skillnader i synen på invandring i EU-länderna.

- Helt generellt kan man säga att attityden gentemot intra-EU-invandring är positiv, medan attityden gentemot invandrare från länder utanför EU är klart negativ.

Två personer håller i en jordglob för att symbolisera invandring.
Bild: Mostphotos

Källor: www.ecfr.eu, The Guardian, DN

Diskussion om artikeln