Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svenska Yle live: Följ med upp på skoltaket i Grännäs – Borgå stad monterar solpaneler på allt fler byggnader

Från 2019
Uppdaterad 04.04.2019 14:40.
Svenska Yle live: Klättra upp på skoltaket i Grännäs – Borgå stad monterar solpaneler - Spela upp på Arenan

Användning av solenergi har varit standard då Borgå stad bygger nytt redan i några år. Nu finns solpaneler på 17 av stadens byggnader, främst skolor och daghem, och antalet växer snabbt.

Nedanför är det rast på gång. Eleverna på skolgården har fart på benen i vårsolen. Samma sol sätter också fart på solpanelerna på skoltaket.

I tre långa rader har panelerna installerats i samband med att den nya skolfastigheten byggdes och blev klar i höstas. Allt som allt cirka 120 kvadratmeter.

- Det här är paneler som ger el till skolfastigheten. Uppskattningsvis får vi årligen cirka 12 000 kilowattimmar, säger projektchef Tony Lökfors, från Borgå stad.

Under sommarmånaderna räcker solenergin rätt långt beträffande skolfastighetens behov.

Tony Lökfors uppe på tak med solpaneler.
Bildtext Projektchef Tony Lökfors.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

- Solpanelerna här är optimalt vända mot sydväst. Tanken är att de producerar all den el som går åt i skolfastigheten under juni och juli. Delvis kompenseras ventilationens elförbrukning, när den hålls påslagen då byggnaden inte används.

På det rätt platta taket finns det plats för ännu fler solpaneler.

- Vi måste ändå se på den ekonomiska helheten. Den nu gjorda investeringen i solpaneler borde betala sig tillbaka på mellan sex och tio år, säger Tony Lökfors.

De allra nyaste solpanelerna installerade Borgå stad vid Huhtisen koulu i slutet av mars och de producerar upp till 40 000 kilowattimmar el per år. Något som ungefär motsvarar den årliga elförbrukningen för cirka fyra småhus.

En lång rad av solpaneler.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I fortsättningen planerar staden att montera solpaneler på några nya byggnader per år.

Arbetet inleds på hus där det finns lämpliga takytor och där taket nyligen har undersökts och vid behov målats.

Strömborgska skolan och Eklöfska skolan som blir färdiga i år får solpaneler.

Av de äldre byggnaderna kommer solpaneler att installeras, åtminstone i Tolkis allaktivitetshus, Linnajoen koulu, Keskuskoulu, Kvarnbackens skola och räddningsstationen, under de kommande åren.