Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnyländska gröna eniga i bilfrågor, oeniga om familjeledigheter och förlängd läroplikt

Från 2019
Närbild på flera bilars framkofångare på rad.
Bildtext Östnyländska gröna vill att det snart ska vara förbjudet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar (arkivbild).
Bild: Nella Nuora / Yle

Inför riksdagsvalet presenterar Yle Östnyland riksdagsvalskandidater från den del av den östnyländska regionen som Yle Östnyland bevakar. Näst sist ut är De gröna.

De gröna har fyra kandidater från Yle Östnylands område: Tuuli Hirvilammi från Borgå, Janne Länsipuro från Lovisa samt Marketta Mattila och Katariina Souri från Sibbo.

Hirvilammi jobbar som forskare inom hållbart välmående och som socialarbetare. Hon sitter också i Borgå stadsfullmäktige.

Tuula Hirvilammi, de Gröna
Bildtext Tuuli Hirvilammi efter att ha deltagit i Yle Östnylands valdebatt.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Länsipuro jobbar som egenföretagare och sitter i Lovisa stadsfullmäktige.

Mattila är journalist och sitter i Sibbo kommunstyrelse.

Souri jobbar som författare och bildkonstnär.

Bensin- och dieseldrivna bilar, familjeledigheter samt läroplikt

Vi tar avstamp i Yles valkompass och fokuserar på tre olika frågor.

Den första frågan handlar om huruvida Finland borde skynda med att förbjuda försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna bilar.

Katariina Souri istuu lattialla.
Bildtext Arkivbild av Katariina Souri.
Bild: Nella Nuora / YLE

Den andra frågan handlar om huruvida familjeledigheterna borde förnyas så att de delas jämnt mellan föräldrarna.

Den tredje frågan handlar om huruvida läroplikten borde utvidgas så att den gäller också yrkesutbildningar och gymnasier.

De östnyländska gröna kandidaterna har en liknande syn på den första frågan. I den andra och tredje frågan går meningarna däremot isär.

Vill påskynda försäljningsförbud av nya bensin- och dieseldrivna bilar

Vad gäller frågan om nya bensin- och dieseldrivna bilar tycker alla östnyländska gröna kandidater att Finland borde påskynda försäljningsförbudet av de här bilarna.

Hirvilammi, Mattila och Souri förespråkar det här ännu mera än Länsipuro. De anger sig vara helt av annan åsikt om att Finland inte borde påskynda det här förbudet. Länsipuro anger sig bara vara av annan åsikt.

De grönas logo

– Vi måste bli kvitt fossila bränslen och för att bli det måste vi sätta en tidsgräns för hur länge nya bensin- och dieseldrivna bilar får säljas, menar Mattila.

En sådan tidsgräns, fortsätter hon, är också en tydlig signal till biltillverkarna.

Det Mattila tycker att Finland borde göra är att snabbare förnya elbilsbeståndet.

– Det gör vi genom att införa skattelättnader för elbilsköpare och installera fler laddningspunkter.

Alla förutom Mattila vill ha jämnt fördelade familjeledigheter

Vad gäller frågan om familjeledigheter håller alla östnyländska gröna kandidater förutom Mattila med om att ledigheterna borde förnyas så att de delas jämnt mellan föräldrarna.

Länsipuro och Hirvilammi anger sig vara helt av samma åsikt medan Souri bara är av samma åsikt. Mattila anger sig vara av annan åsikt.

Marketta Mattila, De Gröna, Sibbo, kandidat i riksdagsvalet 2015.
Bildtext Arkivbild av Marketta Mattila.
Bild: Yle

– För tillfället har ofta mannen högre inkomst än kvinnan i en familj. Därför tycker jag att familjerna själva ska få bestämma hur de fördelar familjeledigheten, säger Mattila.

Före familjeledigheten börjar fördelas jämnt mellan föräldrarna, menar hon, borde det först bli mera lönsamt för männen att stanna hemma.

– Sedan måste vi också ta i beaktande att alla familjer inte består av en mamma och en pappa.

Mattila anser ändå att för få män tar ut sin föräldraledighet.

– Samhället måste stöda männens möjligheter att bli hemma.

Taaperoa talutetaan leikkipuistossa.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Länsipuro vill förlänga läroplikten

Vad gäller frågan om läroplikten anser alla östnyländska gröna kandidater förutom Länsipuro att den inte borde utvidgas till att gälla också yrkesutbildningar och gymnasier.

Hirvilammi, Mattila och Souri svarar att de är av annan åsikt beträffande påståendet om att läroplikten borde förlängas. Länsipuro anger sig däremot vara helt av samma åsikt som påståendet.

Elever i en skolklass.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Han motiverar sin ståndpunkt med att det är viktigt att ingen ung person slutar utbilda sig efter grundskolan.

Länsipuro tillägger också att vi både inom yrkes- och gymnasieutbildningen skulle kunna erbjuda de studerande fler möjligheter till praktiskt lärande.

Så här gjorde vi

I februari skickade vi e-post till de 9 etablerade riksdagspartierna och bad dem rekommendera 1-3 riksdagsvalskandidater som talar svenska.

Partierna fick själva ställa kandidaterna i prioritetsordning. Vår önskan var att kandidaterna i fråga skulle bo i någon av de kommuner som Yle Östnyland bevakar, alltså Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom eller Pyttis.

Om partierna inte hade svensktalande kandidater i de kommunerna fick de i stället rekommendera finskspråkiga kandidater.

Yle Östnyland presenterar i tur och ordning de 9 etablerade partiernas östnyländska kandidater utgående från hur de har svarat på frågor i valkompassen. Varje parti presenteras enskilt både på webben och i radio.

Utöver det här ordnar vi två östnyländska valdebatter i radio med svensktalande kandidater. En sammanfattning av debatterna landar också på webben.

Diskussion om artikeln