Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vem övervakar religiösa samfund i Finland? Vi har inget att dölja, säger finländsk imam i unik intervju

Från 2019
Uppdaterad 23.04.2019 16:58.
Imamen Abdifatah leder fredagsbönen.
Bildtext Imamen Abdifatah.
Bild: Yle/Anna Savonius

Välkommen, säger imamen Abdifatah och bugar lätt utan att ta i hand. Vi möts i unik intervju, för att prata om ansvar och övervakning av bönerummen i Finland. Abdifatah tar emot i Puhos, i det gamla köpcentret i Östra centrum i Helsingfors, där bönerummet finns.

I det runda huset finns kaféer, restauranger, kläd- och kosmetikaffärer. Här samlas invandrare med olika bakgrund. Bönerummet finns lite i skymundan, i en lugnare del.

Skorna tas av vid dörren och det finns två stora rum, vars golv är täckta med grannröda, prydda mattor. I det ena rummet finns en predikstol, en minbar, intäckt i mattor likväl.

- Här brukar jag hålla fredagsbönen, berättar Abdifatah.

Härifrån leder imamen fredagsbönen.
Bildtext Från minbar leder imamen fredagsbönen.
Bild: Yle/Anna Savonius
Puhos gamla köpcentrum i Östra centrum i Helsingfors.
Bildtext Bönerummet verkar i Puhos, det gamla köpcentret i Östra centrum i Helsingfors.
Bild: Yle/Anna Savonius

Vi går runt och synar stället i strumplästen. Här ryms några hundra personer, som alla riktar sina böner mot den orangefärgade väggen - riktningen mot Mecka.

På väggen finns en lista över bönestunderna, fem gånger i dygnet. I små bokhyllor runt rummen finns vackert prydda böcker, koraner av olika slag.

Tvåbarnsfar med utbildning i Somalia och Saudiarabien

Imamen berättar om sin egen bakgrund allra först. Han kom till Finland 1996, först till Kuopiotrakten, men numera bor familjen, med två barn i huvudstadsområdet. Barnen går i skola här.

- Jag har studerat sociologi, säger han, allt annat är klart utom gradun, det blev för mycket. Men jag har studerat för imamerna i Somalia plus teologi, också i Saudiarabien.

Hans fru studerar till konditor. Hon hade svårt att lära sig språket.

- Det finns stor efterfrågan på traditionella bakverk, förklarar han. Vi har ett företag och jag har en liten klädbutik här i Östra centrum.

Väggen i bönerummet pryds av mönster som hänvisar till kupoler inom islam.
Bildtext Mönstret hänvisar till kupoler, som finns i samband med moskéer.
Bild: Yle/Anna Savonius

Allt fungerar på frivillig bas

Imamen Abdifatah berättar att församlingarna, eller de lokala muslimska samfunden, grundas på eget initiativ. Allt görs på frivillig bas, utan lön.

- Jag har ju jobbet i företaget, i klädbutiken som brödföda, säger han.

Imamen utses lokalt och församlingarna leds av styrelser eller råd.

- Vi övervakar själva vår verksamhet, betonar han, och hänvisar till de kameror som finns i bönerummets alla hörn. De installerades för två år sedan, när bönerummet utsattes för olika hotelser utifrån.

Abdifatah säger att kamerorna finns för att:

- Vi har ingenting att dölja. Om något händer och polisen kommer kan vi se på kamerorna vad som har hänt. Vi gömmer ingenting.

Han betonar också att imamen bara är en människa. Han använder sig av den sanning "som finns framför honom".

- Men myndigheterna måste få göra sitt jobb gällande övervakningen. Därför har vi kameror, så att inget otillbörligt händer i våra böneutrymmen.

Lista över tider för bön för muslimer i Östra centrum.
Bildtext Muslimerna ber fem gånger om dagen, tidpunkterna regleras av soluppgång och -nedgång.
Bild: Yle/Anna Savonius

Imamen är ingen polis

På frågan vems lagar som gäller i det nya landet - Finland - svarar Abdifatah:

- Det som händer vet bara Allah, vi bor i det här landet, våra barn växer upp här och går i skola. Våra dörrar är öppna för vem som helst som vill besöka oss, betonar han.

Han fortsätter:

Samhället här är annorlunda jämfört med varifrån vi kommer, det stämmer, säger han och lutar sig samtidigt framåt på den lilla stolen.

- Men människovärdet är detsamma. Stora problem uppstår om vi ser mer på vad som skiljer oss åt än vad som förenar oss. Vi har mer gemensamt jämfört med vad som skiljer oss åt.

Vi talar inte om kristna eller judiska terrorister

― Imamen Abdifatah

Abdifatah förklarar att imamen inte är någon myndighet, ingen polis, ingen tjänsteman vid Justitieministeriet.

- Om han upptäcker problem måste han kontakta myndigheterna, som åtgärdar dem. Vi lever i det finländska samhället som dess medlemmar. Lagen är densamma för alla.

Den oranga väggen i bönerummet visar riktningen mot Mecka, dit bönerna riktas.
Bildtext Muslimerna ber mot Mecka, den orangea väggen visar rätt riktning.
Bild: Yle/Anna Savonius

Individer begår brott, inte religioner

Imamen Abdifatah säger att lagarna i muslimska länder ofta är hårdare än de i Finland. Det konstaterar han, då övergreppen på minderåriga i Uleåborg kommer på tal. Här åtalades flera asylsökande, en del domar har också avkunnats.

- Islamsk lag skulle utmäta dödsstraff för personer som förgriper sig på barn.

Abdifatah kommenterar också de senaste incidenterna i världen.

- Oberoende av om attacker genomförs i Uleåborg, Nya Zeeland eller USA så blir gärningsmannens religion inte offentlig - ifall den inte är muslimsk. Vi talar inte om kristna eller judiska terrorister.

- Terrorister kopplas enbart till islam, inte till andra religioner. Samma gäller visavi övergrepp. Är de kristna noteras detta inte - enbart om förövaren är muslim så sägs det ut.

Abdifatah anser att det här är dubbelmoral och att den drabbar främst muslimer.

- Terrorism är ingen religion, pedofili är ingen religion. Det är individer som begår brott och som ska straffas, summerar han.

Skylt på skyddspolisens dörr där det står: Suojelupoliisi - skyddspolisen.
Bild: Juha-Pekka Inkinen/Yle

Vem har ansvar för vad det predikas i våra religiösa samfund eller hurudan verksamhet där bedrivs? Skyddspolisen värnar om samhällsron och ingriper om den hotas, men övervakar inte imamerna eller bönerummen.

Svenska Yle ställer frågan om övervakningskyldigheten av de religiösa samfunden, denna gång gäller det det muslimska samfundet, till skyddspolisens kommunikationschef Jyri Rantala.

Jyri Rantala
Bildtext Jyri Rantala är kommunikationschef vid Skyddspolisen.

Skypo avgränsar: Terroristbrott eller spionage

På frågan om Skypo övervakar imamernas verksamhet i Finland svarar Rantala i allmänna ordalag.

Skyddspolisen har omfattande befogenheter gällande brottsligheten i samhället. Men uppdraget är klart begränsat.

- Våra befogenheter sträcker sig till förebyggande, avslöjande eller utredande av ett konkret brott, förklarar Skypos kommunikationschef Jyri Rantala.

Han säger att det antingen är fråga om terroristbrott eller något som är kopplat till spionage.

- Om man tänker eller tycker radikalt så intresserar det inte oss. Det är själva verksamheten, kopplad till just förebyggande, avslöjande eller utredande av brott, som intresserar Skypo.

Skypo höll koll på rekrytering

- Till exempel har Skypo under de senaste åren misstänkt att man rekryterar folk till terroristorganisationer såsom IS, då har vi befogenheter att följa upp och utreda om det faktiskt stämmer.

Rantala bekräftar att Skypo har bevis för flera misstänkta fall av misstänkt rekrytering till en terroristorganisation.

Lugnet i samhället i fokus

I Uleåborg har läget mellan lokalbefolkningen och den muslimska minoriteten och församlingen tillspetsats, är det här någonting Skypo håller ögonen på?

- Vi oroar oss för samhällsron i det stora perspektivet. Det är rikets säkerhet som ligger i vårt intresse. Händer det något sådant som kan riskera rikets säkerhet så angår det oss.

Finns det nån orsak att oroa sig för samhällsron i Uleåborg?

- Det har funnits vissa tecken på att samhällsron kan vara hotad där men inget sådant än så länge, som angår oss direkt.

Vi har under de senaste åren haft flera fall av övergrepp i kyrkliga sammanhang, bland annat bland laestadianer och metodister, särskilt på finlandssvenskt håll. Har ni något uppdrag här?

- Nej, det har vi inte. Det är lokalpolisen eller Centralkriminalpolisen i allvarliga fall, inte Skypo, säger Rantala vidare.

Samfunden väldigt olika

Det tål kanske avslutningsvis påpekas att de muslimska samfunden är mycket olika sinsemellan. Muslimer från samma länder kan grunda egna församlingar.

Exempel är på sådana tatarerna, somalierna och kurderna.