Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Det är orimligt att det ska fungera på det här viset" - tredje sektorn ryter till mot fastighetsskattehöjningarna i yttre skärgården

Från 2019
Öar, vatten och vägar på Utö.
Bildtext Öar som tidigare betraktas som "värdelösa" anser inte Finlands Fiskarförbund att borde beskattas högre. Finlands naturskyddsförbund anser att inga naturskyddsområden ska beskattas.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Finlands naturskyddsförbund och Åbolands Fiskarförbund tar ställning mot fastighetsskattehöjningarna. En olycklig och orimlig förändring som kan leda till dåliga påföljder, säger man vid förbunden.

Det är viktigt att fastighetsbeskattningen hålls på en rimlig nivå i skärgården så att småskaligt lantbruk och fiske också framöver kan fortgå. Det säger man vid Åbolands Fiskarförbund.

- Vi tycker att beskattning inte ska göras så att folk tvingas sälja ut sin egendom som till synes verkar värdelös, säger Kaj Mattsson, som är verksamhetsledare vid Åbolands Fiskarförbund.

Kaj Mattsson
Bildtext Kaj Mattsson.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Mattsson anser att det är oskäligt att beskatta mark som ingen använder, som tidigare betecknats som impediment.

- Här är frågan om det är rättvis beskattning. Den ska ju vara skälig, jämlik och transparent, så uppfylls de här kriterierna? Det ska ju skattemyndigheterna fundera på, säger han.

Kan bara rika bo i skärgården i framtiden?

Åbolands Fiskarförbund anser också att för höga fastighetsskatter leder till att endast förmögna personer har råd att äga mark i skärgården och att det kan leda till en försämring av servicen.

Men Mattsson vill också betona en försvarssynvinkel.

- Det är ju en gammal tradition i Åboland att skärgårdarna har bebotts och befolkats så vi ser också en försvarsdimension i det här, att där finns människor som känner till skärgårdsförhållandena. Vår åsikt är att man borde tänka på det här också i beskattningssammanhang, säger Mattsson.

Hoppas inte på samma utveckling som i Stockholms skärgård

Mattsson oroar sig speciellt för att markägare tvingas sälja sina egendomar och nämner Stockholms skärgård som skräckexempel.

- I Stockholms skärgård steg markvärdet så brant på 1970- och 80-talet att ättlingar till skärgårdsbor och fiskare inte kunde hålla marken kvar, eftersom arvsskatten blev så hög, säger Mattsson.

- Det här är ju inte riktigt rätt väg.

"Naturskyddsområden ska inte beskattas!"

Från Finlands naturskyddsförbund (FNF) är man ännu tydligare i sitt budskap. Förbundet anser att fastighetsskattehöjningarna på naturskyddsområden är helt fel och lagstridiga.

- Det här är en orimlig förändring, där markägaren med ett litet naturskydd ska straffas med en hårdare skatt, säger ordförande Harri Hölttä.

Fiskmåsens ungar
Bildtext FNF hoppas att markägare inte nu börjar undvika att inrätta naturskyddsområden efter den här skattehöjningen.
Bild: Yle/Nina Bergman

Hölttä säger att det finns två stora problem med fastighetsskattehöjningen.

Det ena är att markägare nu kanske börjar undvika att inrätta naturskyddsområden och den andra är att allt skedde alldeles för plötsligt.

Risk för mindre inrättade naturskyddsområden

Dessutom tycker FNF att förändringen är helt orimligt för vanliga medborgare.

Det enda sättet att åtgärda fastighetsskattehöjningen är att ansöka om en justering av skattebeslutet och vid FNF påpekar man att det är mödosamt och dyrt om man måste använda sig av en advokat.

Det är orimligt att det kan fungera på det här viset.

― Harri Hölttä från Finlands naturskyddsförbund

Allt det här kan också ta en väldigt lång tid.

Man kommer att lyfta fram frågan mera också i fortsättningen vid Finlands naturskyddsförbund, säger Harri Hölttä.

Vid Åbolands Fiskarförbund säger Kaj Mattsson att de skulle kunna försöka få tag på den experthjälp som kan behövas för omprövningarna av skattebeslutet.

Diskussion om artikeln