Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stora brister vid barnskyddsanstalt i Haukipudas - barn har isolerats och tvingats klä av sig nakna

Från 2019
Ett barn med en teddybjörn i famnen.
Bildtext Illustrationsbild.

Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) påtalar ett flertal brister vid barnskyddsanstalten Jussin kodit i Haukipudas i Norra Österbotten.

I samband med ett oanmält kontrollbesök observerades brister både i bemötandet av barnen och beslutsfattandet gällande olika begränsningsåtgärder.

Bland annat ansåg BJO Maija Sakslin att de regler som anstalten tillämpat för att begränsa barnens rörelsefrihet, inte har någon grund i lagen.

BJO vill att barnens möjlighet till skolgång tryggas också under den tid då rörelsefriheten av orsak eller annan är begränsad. Om det här inte är möjligt bör orsaken tydligt framgå ur beslutet.

Isoleringsrum väcker uppmärksamhet

BJO fäste också uppmärksamhet vid anstaltens sätt att gå till väga gällande isolering av barnen, genom att placera dem i ett separat isoleringsrum.

Vid beslut om isolering vill BJO att man tydligt registrerar orsaken till, genomförandet av samt grunderna för eventuell fortsatt isolering.

BJO kräver också att barnen alltid informeras om begränsningsbesluten på ett ändamålsenligt och för ett barn begripligt sätt.

Barnet ska informeras om sina egna rättigheter, anstaltens skyldigheter och vad beslutet egentligen innebär, säger BJO.

Karta på Haukipudas.
Bild: Yle / Google

Barn vittnar om kränkning av integriteten

I samband med kontrollbesöket vittnade barn vid anstalten om situationer då deras integritetsskydd och intimitet inte tagits i beaktande.

Barnen uppgav att de i samband med kroppsvisitationer tvingats klä av sig nakna.

En del sade sig ha fått en handduk som skydd under avklädningen - men enligt personalen vid Jussin kodit har barnen alltid fått en handduk i avklädningssammanhang.

Personalen uppger att kroppsvisitationer varit nödvändiga då den unga varit påverkad av droger och man haft anledning till att misstänka att det också finns droger undangömda någonstans.

Ny ägare vill förnya verksamheten

BJO poängterar att en vårdplats utom hemmet bör kunna skapa en hemlik atmosfär, där barnet både känner sig tryggt och kan samtala med den vuxna personalen i förtroende och utan att behöva rädas konsekvenserna.

Efter inspektionsbesöket som gjordes i augusti 2018 har Jussin kodit övergått i bolaget Familiar Oy:s ägo.

Enligt det nya ägarbolaget har ett flertal förändringar gjorts i anstaltens verksamhet.

Bland annat ska isoleringsutrymmet och -praxisen ses över och barn har inte längre klätts av, uppger man på Familiar Oy.

Källa: BJO

Diskussion om artikeln