Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Folkhögskola i Karis valde rektor en timme efter att ansökningstiden gick ut - valet förutbestämt menar missnöjd sökande

Från 2019
Uppdaterad 05.04.2019 19:13.
Västra Nylands Folkhögskola
Bildtext Den som begär omprövan anser sig mer meriterad än den kandidat som valdes.
Bild: yle/Petra Thilman

En av kandidaterna anser sig mer meriterad än den valda. Hon har begärt omprövning av beslutet och anklagar styrelsen för “ett synnerligen anmärkningsvärt administrativt fel".

Totalt tre personer sökte tjänsten som rektor vid Västra Nylands folkhögskola i Karis.

Styrelsen för samkommunen valde ändå inte att kalla någon till intervju. I stället fattade de, vid ett möte en timme efter att ansökningstiden gått ut den 31 januari, enhälligt ett beslut om att den nuvarande rektorn Henrik Grönroos fortsätter på posten.

Anser sig vara mera meriterad

En av de tre sökande fyllde inte behörighetskraven som bland annat var högre högskoleexamen, erfarenhet av bildningsarbete och intresse för kultur och samhälle, social kompetens, språkkunskaper och erfarenhet av projekt.

Den som begär omprövning har en lång meritförteckning med flera ledande positioner inom bildningen. Hon hade bland annat haft en chefspost på Kommunförbundet och direktörspost inom Undervisnings- och kulturministeriet.

Hon har också varit kommunal bildningschef och ansvarat för internationella ärenden vid undervisningsministeriet.

För tillfället arbetar hon med bildningsprojekt inom EU.

Hon anser sig vara mera meriterad än Henrik Grönroos och att hon blivit förbigången på grund av sitt kön.

Hon menar också att rektorsvalet tyder på att styrelsen redan fattat beslut om att anställa Grönroos oberoende övriga sökandes meriter.

"Fanns bara en ansökan med intygan om rektorsbehörighet"

Då den sökande lämnade in en rättelseyrkan valde VNF:s styrelse att ta tillbaka anställningsbeslutet och lägga ut ansökningsannonsen på nytt.

Styrelseordförande Ann-Katrin Bender (SFP) väljer att inte svara närmare på Yle Västnylands frågor gällande misstankarna om att valet var förutbestämt och att de brutit mot lagen om jämställdhet och hur kandidaterna jämfördes sinsemellan.

Hon kommenterar att styrelsen gjorde en helhetsbedömning och valde att undanröja beslutet.

Ann-Katrin Bender är ordförande för styrelsen för VNF i Karis.
Bildtext Ann-Katrin Bender (SFP) berättar att styrelsen valde att börja om med anställningsprocessen.
Bild: Marica Hildén / Yle

- Vid utgången av förra ansökningstiden fanns det bara en ansökan som innehöll intyg över rektorsbehörighet. Styrelsen valde att börja om och lediganslå tjänsten på nytt för att säkerställa att processen blir tydlig och korrekt, säger Bender.

Den sökande berättar att hon fick ett samtal strax innan mötet började med frågan ifall hon är behörig i skolförvaltningsfrågor.

Hon menar att hon inte kunnat inneha de tjänster hon bland annat haft som skolföreståndare, chef för bildningsväsendet, direktörstjänst på undervisningsministeriet och chef på Utbildningsstyrelsen om hon inte varit kompetent.

Hon säger också att hon tagit examen i undervisningsförvaltning under 1980-talet.

VNF:s styrelse har följande möte i slutet av april.