Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många ansöker om eftisplats men använder den inte - svårt att göra upp budget i Lojo

Från 2019
Legobitar på ett eftis
Bildtext Eftermiddagsverksamheten finns för barn i de lägre klasserna då skolan slutar tidigt och det kan kännas som en för lång tid att vara ensam hemma i väntan på att föräldrarnas arbetsdag tar slut.
Bild: Yle/ Philip Stenkula

I fjol anmäldes 453 barn till eftermiddagsverksamheten i Lojo, men antalet barn som fortfarande går i eftis har minskat med 62. Det leder till ekonomiska utmaningar för staden.

För läsåret 2019-2020 har totalt 472 barn anmälts till eftisverksamheten.

Lojo stad måste göra upp budget och personaldimensionering enligt antalet ansökningar. Men det är utmanande då man måste vara beredd på att antalet barn förändras.

Nämnden för barn, unga och familjer i Lojo godkände på sitt senaste möte att det ordnas eftermiddagsverksamhet vid samma skolor som nuvarande läsår.

Det betyder att verksamheten vid Solbrinkens skola och Virkby skola fortsätter på samma sätt som nu.

Staden utreder också om det är ekonomiskt möjligt att ordna eftisverksamhet på nya platser i samarbete med förskoleverksamheten.

Betydligt färre förskolebarn i år än i ifjol

Antalet barn som har anmälts till förskoleundervisning i höst är 428. Under pågående period deltar 536 barn i Lojo i undervisningen.

I höst börjar 524 nya ettor i skolorna. Pågående läsår är antalet ettor i Lojo 565.