Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Verkställande direktörens översikt 2018: Stora händelser och projekt med samhällsrelevans

Från 2019
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.
Bild: Yle / Jyrki Valkama

År 2018 var på många sätt ett framgångsrikt och betydelsefullt år för Yle. Enligt finländarna skötte vi vårt public service-uppdrag väl, och förtroendet för vår verksamhet är fortsatt högt.

Varje år ber vi finländarna betygsätta vår verksamhet. Enligt undersökningen Hur värdefullt är Yle för finländarna har vi lyckats uppfylla finländarnas förväntningar och utfört vårt uppdrag till belåtenhet. Sextionio procent av finländarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för Yle. Yle fick också högst betyg bland mediebolagen i fråga om trovärdighet.

Vi undersökte också finländarnas åsikter om vår nyhetsverksamhet. Enligt enkätmätningen är förtroendet högt: 89 procent av finländarna litar på Yles nyheter och över hälften anser att Yle är Finlands ledande nyhetsaktör. Dessa uppmuntrande siffror inspirerar oss att vidareutveckla verksamheten och satsa på utbudets kvalitet och oberoende journalistik.

År 2018 präglades av stora händelser som förenade finländarna. Högintressanta händelser var såväl presidentvalet här hemma som toppmötet mellan USA:s och Rysslands presidenter i Helsingfors. Våra sändningar från toppmötet nådde 1,9 miljoner finländare via tv och Yle Arenan. Sportfantasterna fick sitt lystmäte av OS i Sydkorea och fotbolls-VM.

Utbudet 2018 innehöll såväl mångsidigare och engagerande innehållsprojekt, stark grävande journalistik, effektfullt drama samt både nydanande experiment och historia. Hundraårsminnet av det finska inbördeskriget avspeglades i programmen på många olika sätt.

Vi har ett starkt förhållande med finländarna

Vårt public service-utbud i radio och tv ökade något jämfört med året innan. Vi satsade också på utvecklingen av Yle Arenan och ökade utbudsvolymen där. Tillgången till tjänsterna på Yle Arenan blev märkbart bättre då EU-förordningen om dataportabilitet gjorde det möjligt att inom EU ge tillgång till videoinnehåll med Arenan-appar. Användaren bör logga in på sitt Yle-konto för att använda denna möjlighet. Vi fortsätter utvecklingen av mobil- och webbtjänster och jobbar på att göra det enklare att hitta innehåll.

Yle är en väletablerad leverantör av medietjänster för finländarna. Nittiofem procent av finländarna använde någon av Yles tjänster varje vecka, vilket var en ökning med två procentenheter jämfört med året innan. Vi lyckades stärka räckvidden även i de svårflörtade unga publikgrupperna. Förändringarna i mediekonsumtionen överlag påverkar också användningen av Yles tjänster. Det avspeglas som lätt minskande veckoräckvidd för traditionell tv och radio, medan veckoräckvidden på webben ökade.

Vi har ett starkt förhållande med finländarna. Yle TV1 var fortfarande den mest tittade tv-kanalen och Yle Radio Suomi den mest lyssnade radiokanalen i Finland. I Taloustutkimus prestigemätning utsågs Yle Arenan till Finlands ledande webbvarumärke bland 146 utländska och finländska varumärken. I Finland är Yle Arenan också den mest sedda webbtjänsten och överglänser till och med Netflix, som toppar listan i andra länder.

Antalet Yle-konton har ökat raketartat. Gränsen på en miljon Yle-konton spräcktes 9 oktober 2018 och vid utgången av året hade antalet konton nått nästan 1,1 miljoner. Finländare i alla åldrar har registrerat Yle-konton. Inloggade personer använder fyra gånger mer tid på Yle Arenan än icke inloggade. Många av de inloggade användarna är bekanta med Yles utbud sedan tidigare. Utöver dem har också mer sporadiska användare insett fördelarna med Yle-kontot: Att kunna markera favoriter eller fortsätta titta där man blev i programmet trots att man byter enhet, är funktioner som förbättrar användarupplevelsen och gör det enklare att hitta program.

Tillsammans framåt

Vi är glada över vår goda relation till publiken och ska fortsätta att jobba för att bevara den. Yles utbud konkurrerar om finländarnas tid med de övriga medierna, ett ständigt ökande webbutbud, en värld full av spel och evenemang. Vi vänder oss till nya tekniska lösningar och artificiell intelligens i vår strävan att profilera Yles tjänster och göra det enkelt att hitta dem i utbudsflödet.

Yles vision är att vara det mest betydelsefulla mediet för finländarna. Det lyckas vi med, förutsatt att vi förstår människors olika behov och deras förväntningar på Yle. Vi vill vara lyhörda och svara på finländarnas önskemål genom att modigt utveckla vår verksamhet. Att vara flexibel och anpassningsorienterad utesluter inte respekt för traditioner, effektivitet eller ansvarsfull verksamhet överlag.

Yle finns till för alla. Enligt vår strategi ska Yle stärka gemenskapen genom att lyssna, engagera och förena olika människor. Vi bidrar till känslan av gemenskapskänslan genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av innehåll och tjänster för olika slags medieanvändning. Genom Yle-rådet, som inrättades 2018, samarbetar vi aktivt med personer som använder specialtjänster och med experter från organisationer för personer med funktionsnedsättning då vi tar fram nya tjänster.

Som under tidigare år riktar vi 15–20 procent av resurserna till nya utvecklingsprojekt, bland annat utbud för unga och utveckling på webben. Utöver allt det nydanande måste vi se till att Yle bjuder på relevant innehåll till alla finländare, oavsett ålder, bostadsort, förmögenhet och bakgrund. Det utgör kärnan i Yles uppdrag.

En av Yles viktiga uppgifter är att ge alla medborgare möjlighet att delta i samhället och på så sätt stärka demokratin. I detta syfte tillhandahåller vi tjänster för språkliga minoriteter och specialgrupper för vilka det övriga medieutbudet är litet.

Nya experiment och nytt samarbete

Vi spelar en betydande roll i att stärka och erbjuda sysselsättning inom kulturen och den kreativa sektorn i Finland. Yle har en nyckelroll som finansiär och distributör av finländsk film och är i praktiken det enda mediebolaget i Finland som finansierar dokumentärer och kortfilmer.

I enlighet med riktlinjerna av den parlamentariska Satonen-gruppen har Yle köpt mer program och visningsrätter från inhemska produktionsbolag. I fjol uppgick värdet på dessa köp till 47,5 miljoner euro, vilket överträffade de ursprungliga planerna. För oss är det viktigt att våra samarbetspartner förbinder sig att följa Yles värderingar och etiska verksamhetsprinciper. Lavinen av #metoo-fall inom medie- och filmbranschen har avslöjat tydliga brister i verksamhetskulturen. Vi vill samarbeta för att avhjälpa dessa brister.

Utöver samarbetet inom programinnehåll anlitar vi samarbetspartner på områden som artificiell intelligens, robotik och datadriven styrning samt agila verksamhetsrutiner. Yle är en av Finlands ledande aktörer inom tekniklösningar – något som vi inte alltid kommer att tänka på. Nyhetsroboten Voitto är den första i världen som skickar smarta aviseringar direkt till låsskärmen på mobila enheter.

Hållbarhet är val i vardagen

Yles samhällsansvar omfattar god penninghushållning och förvaltning av ett bolag som finansieras med skattemedel. Vi höll ekonomin i balans 2018.

Ansvarsaspekterna är ett oskiljbart element av Yles uppdrag som är att skapa mervärde för samhället och stödja livskraften hos olika befolkningsgrupper, regioner, språk och kulturer samt medborgarnas delaktighet och jämlikhet. Vårt mål är att ta hänsyn till intressenternas förväntningar och krav i all vår verksamhet. Den synligaste manifestationen av vårt samhällsansvar är det mångsidiga utbudet som omfattar såväl ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar. Yles styrelse har antagit principerna för bolagets samhällsansvar som anger fokusområdena för ansvarskännande verksamhet. Vi kommer att fokusera starkt på den fortsatta utvecklingen inom de olika ansvarsaspekterna.

När jag tillträdde som verkställande direktör för Yle hösten 2018 övertog jag ledningen i ett välrenommerat bolag som har en lång historia och en stark ställning i finländarnas vardag. Samma linje vill vi följa även i den fortsatta utvecklingen av Yle i det föränderliga medielandskapet.

För mig personligen har det nya uppdraget varit inspirerande och mångsidigt och det har öppnat upp många nya insynsvinklar för mig.

Jag vill tacka alla finländare. Det är för er som vi utför vårt uppdrag, i samarbete med våra kunniga och kompetenta medarbetare och samarbetspartner. Vi värdesätter er uppmuntran som sporrar oss att prestera bättre och skapa ett bättre Yle för oss alla.

Merja Ylä-Anttila
verkställande direktör
Yle

På andra språk