Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Strategin hjälper oss att betjäna finländarna ännu bättre

Från 2019

Vår senaste strategi blev klar hösten 2017 och gäller till slutet av 2020. Du hittar vår strategi här.

Strategi är ett ord med många betydelser. I de flesta fall berättar ett bolags strategi om bolagets mål och hur bolaget tänker sig att målen ska uppnås.

En strategi är ingenting som blir klappat och klart på en gång – på Yle är strategiarbetet en ständigt process.

Vi observerar vår omvärld på olika sätt och gör antaganden om framtiden. Vi använder observationerna och analyserna som underlag för slutledningar och begrundar hur allt kommer att påverka Yle. Hur vi ska kunna betjäna finländarna och Finland ännu bättre service.

Vi har redan inlett arbetet med att lägga grunden för bolagets nästa strategi. Vi funderar på vad rundradioverksamheten kommer att vila på de följande tio åren.

För hundra år sedan stod rundradion för information, bildning och underhållning.
Är det fortfarande bra så? Räcker det till? Vad borde vi lägga till? Vad borde vi ta bort?

Sådana frågor ställer vi oss själva och också er finländare, när vi hela tiden arbetar för ett bättre Yle.

Yles mission, vision, värderingar

Yles mission, vision och värderingar

Mission: Yle stärker det finländska samhället och den finländska kulturen.
Vision: Yle är det mest betydelsefulla mediet för finländarna och en modig förnyare i branschen.
Värderingar: Yles värderingar är oberoende, trovärdighet och respekt för människan.

Tyngdpunkter: Vårt fokus år 2019

15–29-åringar <3 Yle

Vår uppgift är att betjäna alla finländare, oavsett ålder. Vi har bra täckning bland den äldre befolkningen. Däremot behöver vi lägga manken till för att trettioåringar och yngre ska hitta sådant de vill se, höra och läsa i Yles utbud. Enligt de senaste mätningarna har vi lyckligtvis redan blivit bättre på det.

Mera live och närvaro: Yle syns, hörs och känns

Yle ska vara där finländarna är och där det händer. Det innebär självfallet både fysisk och digital närvaro.

Yle lyssnar, Yle diskuterar och Yle engagerar.

Med live menar vi att om någonting är superintressant, sänder vi det direkt.

Vi förklarar världen på ett bättre sätt

Vi behöver öka människors förståelse av världen, Finland och varandra. Det här är ett mål som aldrig blir förlegat.
Vi har många sätt på vilka vi förklarar världen, allt från journalistik till drama och från komedi till reality.

Nya audioformat – mer och innovativt

Vi ligger i framkant när det gäller utvecklingen av audio. Nya former av audioutbud har en allt lösare koppling till radiomediet eller radiokanaler.

Poddar ökar i popularitet.

Röststyrning och virtuella assistenter kan ge upphov till en större omvälvning i användningen av digitala tjänster och audioinnehåll än vad vi inser i dag.

Ett bättre Yle för dig

Yle producerar massvis av sändningar och program och artiklar och inslag – varje dag. Du har lättare att hitta det som tilltalar dig – eller blir kanske glatt överraskad – om vi kan rekommendera utbud utifrån det du gillar.

Många tjänster anpassar sig efter användarens individuella preferenser: alla ser inte väderprognosen för samma by eller får ett träningsprogram i samma gren. Medietjänster är inget undantag.

Vi vill erbjuda rätt innehåll till rätt användare, vid rätt tidpunkt, till rätt plats och rätt enhet. För att kunna göra det, behöver vi data om hur finländarna använder våra tjänster och vårt innehåll.

Det är inget måste – den som vill vara anonym och använda sin tid till att själv söka efter lämpligt utbud är välkommen att göra det. Det är också helt okej.

På andra språk