Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Den digitala omvälvningen påverkar mediekonsumtionen, tekniken och distributionssätten

Från 2019

Mångfalden av enheter och plattformar ökar och webbens ställning förstärks ytterligare. De stora internationella aktörerna tar upp allt mer plats på den nationella mediemarknaden. Publiken splittras och förändringarna i samhället medför nya utmaningar.

Vi följer med förändringarna på medieområdet på många olika sätt, bland annat genom att utreda publikens preferenser och mediekonsumtion, observera vår omvärld och hålla ett öga på medietrenderna. Vi behöver förstå samhällsförändringar och människors vardag, för att kunna ge alla finländare ännu bättre service.

Finländarna förfogar över ett enormt utbud av medieinnehåll och webbtjänster som är transportabla i smarttelefoner och på andra mobila plattformar.

Finländare i alla åldrar konsumerar också allt mer medier på webben.

Medieanvändningen år 2018

  • 88 procent av finländarna tittade på tv varje vecka och 66 procent tittade på tv dagligen. I genomsnitt tittade finländarna på tv 2 timmar 45 minuter per dag.
  • 92 procent av finländarna över nio år lyssnade på radio varje vecka. I genomsnitt lyssnade finländarna på radio 2 timmar 48 minuter per dag, vilket var en liten minskning jämfört med året innan.
  • Finländare i ålder 25–44 hade mest skärmtid på annat än traditionella tv-program, i genomsnitt 56 minuter per dag.

Den snabba tekniska utvecklingen bidrar till förändringarna i mediekonsumtionen. Nya tekniska lösningar och data som samlas om användarna gör det möjligt att skapa tjänster som är allt mer individanpassade och utformade enligt personliga preferenser. Vi utnyttjar användardata för att rekommendera innehåll och skapa intressant utbud.

Ökande personanpassning i medierna har också påverkat människors sätt att ta till sig audioutbud. År 2018 minskade radiolyssnandet, medan konsumtionen av poddar och audio-on-demand på webben ökade. I Finland finns det redan poddlyssnare i alla åldersgrupper. Nästan 40 procent av 15–29-åringarna och 35 procent av 30–44-åringarna hade lyssnat på poddar under den senaste månaden. (Källa: RadioMedia)

Ljud och röst har också fått en ny roll i vardagen i form av röststyrning. Vi var det första finländska mediebolaget som införde röststyrning i det svenskspråkiga utbudet med hjälp av Google Assistent.

I den engelskspråkiga världen ökar röststyrning och lyssnande med smarta assistenter hela tiden. Röststyrning kan användas bland annat för informationssökning och hantering av olika tjänster. Röststyrning och framstegen inom taligenkänning hjälper också personer med nedsatt syn och hörsel att använda tjänster.

Budgeten för de tio största medieaktörerna på webben är 18,4 gånger större jämfört med budgeten för de 65 medlemsbolagen i den Europeiska radio- och TV unionen. Till de största medieaktörerna hör exempelvis Apple, Amazon och MIcrosoft.
Mediernas finansiering i Finland har hållits på samma nivå åren 2013-2017. År 2017 hade offentligt finansierad media 472 milj. euro, reklamfinaniserad media 1 232 milj. euro och beställningsfinansierad 2 090 milj. euro.

På andra språk