Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Våra tjänster för specialgrupper och minoriteter

Från 2019

Public service-rundradioverksamhetens särskilda uppgift är att i programutbudet beakta specialgrupper och minoriteter.

Vi uppfyller kravet på mångfald i utbudet genom att Yle erbjuder innehåll och tjänster som tar hänsyn till språkliga och kulturella minoriteter med olika bakgrund samt personer som på grund av en funktionsnedsättning är i en utsatt position.

Vi hör oss regelbundet för om specialgruppers och minoriteters erfarenheter av Yles tjänster och samlar in synpunkter på vad som bör förbättras.

Vårt mål är att fler representanter för minoriteter och specialgrupper ska medverka som deltagare, experter och kreatörer i Yles innehåll.

Oskari Salomaa viittoo. Hän on yksi Yle-raadin jäsenistä.
Bild: Anne-Mari Rajala / Yle
Elin Westerlund on yksi Yle-raadin jäsenistä.
Bild: Anne-Mari Rajala / Yle
Yle-raadin jäseniä ja yleläisiä vuonna 2018.
Bild: Anne-Mari Rajala / Yle

Yle-rådet arbetar för bättre tillgänglighet

År 2018 fortsatte vi våra insatser för att förbättra tillgängligheten av innehåll och tjänster.

Vi vill utveckla våra tjänster i samarbete med människor som använder dem. För att hjälpa oss i detta arbete samlade vi en fokusgrupp, det så kallade “Yle-rådet”, med representanter för specialgrupper. De utvärderar och testar nya tjänster tillsammans med oss. Yle-rådet består av personer som aktivt använder specialtjänster samt experter från olika organisationer för funktionsnedsatta.

Jag vill att alla ska ha bättre tillgång till Yle. Jag hoppas att det här ska bli intressant och att vi tillsammans ska åstadkomma ett bättre Yle!

Oskari Salomaa, medlem i Yle-rådet

Ta del av fler tankar från Yle-rådets medlemmar (på finska).

Vi vill också bli bättre på att informera om tillgänglighetstjänsterna. År 2019 introducerar vi nya symboler som visas på skärmen och berättar för tittarna vilka tillgänglighetstjänster som finns att tillgå för programmet.

Våra tjänster för specialgrupper. Förklarade i texten.

Textning och tolkning av program

Vi producerar två olika typer textning i tv-rutan, nämligen översättningstextning och programtextning.

Vi översättningstextar i alla tv-program på andra språk än finska eller svenska. Under 2018 ökade vi betydligt textningen på svenska i programutbudet i Yle Fem och Yle Teema, liksom också textningen på finska och svenska i program som publiceras bara på Yle Arenan. Yle Fems program textas fortfarande till både svenska och finska.

Programtextning innebär textning av finskspråkiga program på finska och svenskspråkiga program på svenska. Programtextning är en tjänst främst till för tittare med nedsatt hörsel, vilka är över 700 000 personer i Finland. Textningen är också till hjälp för invandrare, personer som studerar språket och exempelvis på offentliga platser där det inte är möjligt att ha ljudet påslaget i tv:n.

År 2018 fanns det programtextning i samtliga tv-program på finska och svenska, med vissa undantag.

Textning av direktsändningar och program som blir klara i sista minuten är en stor teknisk utmaning. På det området fortsatte vi samarbetet med externa partnerföretag.

Vid årsskiftet tog vi i bruk taligenkänning. För närvarande används taltextning endast vid program som färdigställs före sändning, men 2019 inleds testerna för textning av direktsändningar med hjälp av taligenkänning.

Ljudtextning är primärt en tjänst för personer med nedsatt syn och lässvårigheter. Ljudtextning går ut på att texten i rutan omvandlas till syntetiskt tal. Vi tillhandahåller ljudtextning i alla program med översättningstextning.

På Yle Arenan fungerar ljudtextningen i Apples iOS-apparater, som har bra och lättanvända funktioner och därför är populära bland personer med nedsatt syn.

Under början av 2019 kommer ljudtextning att införas också i inslagen på främmande språk i de finsk- och svenskspråkiga nyhets- och aktualitetsprogrammen.

Syntolkning är en tjänst som går ut på att synförnimmelser beskrivs med ord. Utöver personer med nedsatt syn har också personer med autismspektrumtillstånd samt invandrare och äldre nytta av tjänsten.

Vårt ökade utbud av syntolkning har fått beröm av personer med nedsatt syn. År 2018 hade totalt 38 program syntolkning, av vilka Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv, Okänd soldat och Ljus i natten hörde till de mest populära.

Programversionerna med syntolkning tillhandahålls om möjligt både i tv och på Yle Arenan.

Titta på en video om hur Mumindalen syntolkas till finska.

Muumilaakso-sarjaa kuvailutulkataan - Spela upp på Arenan

Tjänster för språkminoriteterna

År 2018 bjöd vi på nyheter på finska, svenska, samiska, romani, karelska och teckenspråk samt på engelska, latin, ryska och lätt finska.

Vår samiska redaktionen finns i Enare. Där produceras dagligen nyhets- och aktualitets- samt kulturinnehåll, program för barn och unga samt andligt innehåll på alla tre samiska språk för tv, radio och webben. Yle Sápmi är landets mest heltäckande och betydelsefulla nyhetstjänst på samiska. on maan kattavin ja tärkein saamenkielinen uutispalvelu. Yle TV1, Yle Fem, Yle Sámi Radio och Yle Arenan, webben och sociala medier

Romano Mirits – Romska pärlor – innehåller aktualiteter om romerna och den romska kulturen samt nyheter på romani varje vecka. Yle Radio 1 och Yle Arenan

Yle News – bjuder på innehåll och nyheter om det finländska samhället för personer som bor i Finland och vars modersmål inte är finska, svenska, ryska eller samiska samt för turister och människor i utlandet som är intresserade av Finland. I februari 2018 lanserade Yle News veckopodden All Points North. Yle Radio 1 och Yle Mondo, webben och sociala medier

Novosti Yle – dagliga nyheter på ryska för ryssar som bor i Finland samt personer som är intresserade av ryska språket. Yle TV1, webben och sociala medier

Yle Nyheter på lätt finska – en daglig nyhetssändning i radio och på webben för personer med svårigheter att förstå tal eller skriven text.

År 2018 riktades nyhetsutbudet på lätt finska speciellt till invandrare. I serien Asioilla lärde invandrare varandra hur de ska gå tillväga vid kontakter med bland annat finländska myndigheter eller sköta bankärenden. Yle Radio Suomi och Yle Mondo, webben

Tjänster på finskt teckenspråk – tv-nyheter på finskt teckenspråk varje dag samt webbvideor på sociala medier. Teckenspråksredaktionen gör en veckoöversikt över de viktigaste nyhetshändelserna på söndagar. Även A-studio, riksdagens frågestund och valsändningar har tolkning till finskt teckenspråk.

År 2018 hade vi totalt 67 timmar sändningar med tolkning till teckenspråk i tv och på Arenan, bland annat

  • Fest på slottet med tolkning till finskt teckenspråk
  • Valvakan vid presidentvalet med tolkning till finskt teckenspråk i direktsändning
  • Republikens presidents nyårstal på Yle Arenan med tolkning till både finskt och finlandssvenskt teckenspråk
  • Tanja och de dövas Europa, en dokumentärserie i åtta avsnitt.

De senaste åren har vi ökat programutbudet på finskt teckenspråk för barn med nedsatt hörsel och deras familjer, såsom sagor på teckenspråk på Yle Arenan. År 2018 sände vi Frans och hans djurvänner, en ny serie i sex avsnitt på finskt teckenspråk, som producerats i samarbete med Finlands Dövas Förbund.

År 2019 fyller Yles tv-nyheter på teckenspråk 25 år.

På andra språk