Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Neonikotinoider är från i år förbjudna då frön betas - nu hoppas odlarna att ersättande preparat är lika effektivt

Från 2019
Jordbrukare Raimo Antila sprutar glyfosat i maj 2015
Bild: Yle/Jouko Tapper

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes beviljar inte längre undantag från förbudet att använda bekämpningsmedel av nikotinoidtyp då oljeväxtfrön betas.

Tidigare i veckan rapporterade vi om att en svensk domstol har hävt en dispens för användning av ett bekämpningmedel av nikotinoidtyp som misstänks ligga bakom massdöd bland bin. Den svenska dispensen gällde sockerbetsfrön.

I Finland har sockerbetsodlarna fortfarande fått dispens, men då det gäller oljeväxtfrön är det slut med neonikotinoiderna.

- Det finns ersättande preparat som kommer att användas i år, så man får hoppas att det är lika effektivt, säger Patrik Erlund, växtodlingsrådgivare på Nylands svenska lantbrukssällskap.

Att beta utsäde betyder att man applicerar neonikotinoider på frön. Man kan också spreja ämnet på växtens stam.

- Det nya ersättande preparatet har testats i odlartest i några år, och vad jag har förstått så har det fungerat helt bra. Man får se hur det fungerar när det kommer i mer omfattande användning, säger Erlund.

- Det är bra att det finns ersättande preparat för neonikotinoiderna, men samtidigt har de varit mycket effektiva, säger Erlund.

Neonikotinoider misstänks skada bina

Enligt växtodlingsrådgivare Patrik Erlund finns det misstankar om att neonikotinoider påverkar pollinerande insekter.

- Det har gjorts vissa undersökningar i Europa som har gett anledning till att misstänka ett samband, säger han.

Ämnet har använts som betning av majsutsäde i Frankrike och där förekommer misstankar om att det har lett till att insekter har dött.

Men i Finland använder man andra såtekniker, vilket innebär att det inte dammar av bekämpningsmedlet, säger Erlund.

- Vad jag vet har man inte kunnat påvisa någon direkt koppling mellan bekämpningsmedlet och insektdöd i Finland.

Patrik Erlund menar att det främst handlar om en försiktighetsåtgärd att förbjuda medlet vid betning av oljeväxtfrön också i Finland.

- Eftersom ämnet är förbjudet i EU så är Finland tvunget att följa de reglerna, konstaterar han.

Svårt att bekämpa insekter som rör sig

De år då det har funnits mycket jordloppor har i synnerhet oljeväxtodlingarna haft verkligt stora problem. Frågan är hur de nya preparaten fungerar, till exempel under år med mycket jordloppor, säger Erlund på Lantbrukssällskapet.

- När de första förbuden mot neonikotinoiderna kom gjordes försök med odlingstekniska åtgärder, som såningstidpunkter och att ersätta betningarna med sprutningar. Men det visade sig att ingenting var så effektivt som att beta utsädet med neonikotinoider.

- Det är fråga om väldigt tidiga insektangrepp och det är väldigt svårt att med några växtfältsåtgärder bekämpa insekter som rör sig. Det kan handla om väldigt kraftiga angrepp och det är svårt att bemästra dem på annat sätt, säger Erlund.

I år har inget utsäde behandlats med neonikotinoider så det utsäde man har köpt i år torde vara behandlat med det ersättande preparatet.

Neonikotinoider får användas för sockerbetor också i år

Neonikotinoider har också använts vid sockerbetsodling.

Förbudet gäller all användning utomhus. För oljeväxter beviljas inte längre dispens. Men för betodling har Säkerhets- och kemikalieverket Tukes beviljat beviljat fortsatt undantagslov.

- Dispensen gäller i 120 dagar, det vill säga den här våren, uppger överinspektören Marja Suonpää.

Orsaken är att sockerbetan inte anses locka pollinerande insekter.

- Det är en tvåårig växt som blommar andra året. Så sockerbetan hinner inte blomma förrän den skördas, säger Suonpää på Tukes.

Diskussion om artikeln